of 115 /115
Joanna Grabska-Chrząstowska ULTRASONOGRAFIA JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

Wykład 8 (PDF)

Embed Size (px)

Text of Wykład 8 (PDF)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ULTRASONOGRAFIA

  JOANNA GRABSKA -CHRZSTOWSKA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA 1822 - Daniel Colladen, fizyk szwajcarski, "podwodnym dzwonem" zbada prdko dwiku w wodach jeziora Genewa. W czasach tych rozpoczto rwnie pierwsze prby okrelania map dna oceanu w oparciu o proste metody echa dwikowego.

  1877 - Lord Rayleigh opublikowa w Anglii rozpraw

  naukow "Teoria dwiku" w ktrej opisa podstawy

  fizyczne rozchodzenia si fal dwikowych.

  a wszystko zaczo si od Pitagorasa ...

  John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh

  1880 Bracia: Pierre i Jacques Curie odkryli efekt piezoelektryczny w

  krysztaach kwarcu i tytanianu baru. Byy to podwaliny do generowania

  i odbierania fal ultradwikowych o czstotliwociach w MHz.

  http://www.ob-ultrasound.net/history1.html

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA 1914-1918 - pocztek rozwoju ultradwikowych urzdze do nawigacji, pomiaru gbokoci i odlegoci w wodzie - uywanych przede wszystkim na odziach podwodnych.

  Hydrolokator aktywny, urzdzenie podobne do

  echosondy, wysya specjaln wizk ultradwikw,

  ktra nastpnie odbita od przeszkody wraca do

  urzdzenia. Na podstawie jej charakterystyki

  (szybko poruszania si w wodzie) mona z du

  doz dokadnoci okreli napotkany przez ni obiekt.

  1918 Paul Langevin w czasie I wojny w.

  zbudowa, opierajc si na teorii piezoelektrycznej

  Piotra Curie, piezoelektryczny generator ultra-

  dwikowy (hydrolokator aktywny) do

  namierzania odzi podwodnych. REFLEKTOSKOP

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA

  1941 - F. Firestone z Uniwersytetu Michigan opracowa urzdzenie pod nazw "supersonic reflektoscope" do wykrywania wad w metalach. W nastpnych latach nastpi znaczny rozwj ultradwikowych metod bada materiaw gwnie za spraw firm SIEMENS w Niemczech i KRETZ TECHNIK z Austrii.

  1928 - S. Sokoow w Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie opracowa koncepcj ultradwikowego wykrywania wad w metalach i stopach odlewniczych (bardzo sabe efekty, bez praktycznego zastosowania)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  NDT NOT DEMAGE TESTING

  Pierwsze badania rur aparatur Krautkrmera ( lata 50-te)

  BADANIA NIENISZCZCE (NIEINWAZYJNE)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  1948-50 - w wielu orodkach medycznych w USA i w Europie prowadzono eksperymenty i badania na tkankach zwierzcych i wybranych narzdach ludzi.

  1946 - Karl T. Dussik neurolog-psychiatra z

  Uniwersytetu Wiedeskiego po raz pierwszy

  uy reflektoskopu do wykrywania guzw

  mzgu. Badania te nie zakoczyy si

  jednoznacznym sukcesem z powodw

  technicznych, natomiast stay si inspiracj do

  poszukiwa innych zastosowa reflektoskopu

  w diagnostyce medycznej.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  1954 - szwedzi I. Edler i H. Hertz

  zbudowali pierwszy kardiologiczny skaner

  ultradwikowy pracujcy w trybie M-

  mode, umoliwiajcy zobrazowanie ruchu

  zastawek serca.

  1955 - japoczycy S. Satomura i Y. Nimura

  przeprowadzili pierwsz analiz ruchu

  zastawek serca z wykorzystaniem efektu

  Dopplera.

  1951 - powsta pierwszy skaner obrazujcy badane

  organy tzw. prezentacji dwuwymiarowej z

  modulacj jasnoci tzw. B-mode. Zaczto bada

  guzy sutkw, kamienie w pcherzykach -

  ciowych i nerkach, guzy mzgu, i oczywicie

  rozpocza si diagnostyka USG w poonictwie.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  1964 - W. Buschmann z Berlina Wschodniego po raz pierwszy opisa

  wieloelementow gowic ultradwikow (multi-element electronic

  array) w zastosowaniach oftalmologicznych.

  1956 - Mundt i Huges opublikowali pierwsze doniesienia

  dotyczce ultradwikowych bada gaki ocznej w

  prezentacji A,

  William F. Hughes

  Lata szedziesite - by to prawdziwy boom techniki

  ultrasonograficznej Powstao wiele firm produkujcych ultrasonografy

  w Europie, USA, Japonii i Australii.

  Second generation" B-

  mode scanner for the eye

  used by Gilbert Baum,

  MD. Ultrasonic coupling

  was provided by a water

  bath and goggles. This

  scanner detected tumors,

  cysts, and other lesions

  in the back of the eye.

  a dwa lata

  pniej Baum i

  Greenwood w

  prezentacji B.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  1965 - firma Siemens Medical

  Systems wyprodukowaa pierwszy

  ultrasonograf czasu rzeczywistego

  pod nazw VIDOSON.

  1971 - Professor Nicolaas (Klass) Bom

  zaprojektowa wieloelementow gowic

  elektroniczn.

  w projekcie uczestniczyli

  Walter Krause i Richard

  Soldner

  (z J. Paetzold i and Otto

  Kresse) VIDOSON

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  Lata siedemdziesite i osiemdziesite to

  lawinowy rozwj coraz powszechniej

  stosowanej diagnostyki ultrasonograficznej

  zwizany m. in. z gwatownych rozwojem

  elektroniki. Pojawiy si pierwsze

  ultrasonografy z gowicami liniowymi,

  konweksowymi, rozwina si dziedzina

  diagnostyki endowaginalnej i endorektalnej.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  Pierwszy dostpny komer-

  cyjnie ultradwikowy

  skaner z liniow gowic

  elektro-niczn dziaajc w

  czasie rzeczywistym .

  Firma Aloka, 1976

  (Japonia)

  W tym samym roku na rynek wszed

  aparat firmy Toshiba SSL-35H.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  HISTORIA W MEDYCYNIE

  Dziki zastosowaniu nowoczesnych ukadw elektronicznych staa si moliwa wyrafinowana obrbka sygnaw ultradwikowych - co znacznie podnioso jako zobrazowania. Na przeomie lat 70 i 80 rozwinito te podstawy matematyczne obrbki sygnaw dopplerowskich co umoliwio powstanie ultrasonografw ze zobrazowaniem przepyww (FFT i Color Doppler).

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG HISTORIA W POLSCE

  1977 - powsta pierwszy

  ultrasonograf (z ramieniem

  pantograficznym) - USG-10,

  nastpne modele nosiy

  oznaczenia USG-30 -40 i USG-

  50.

  pierwszy polski ultrasonograf czasu

  rzeczywistego skomputeryzowany ( z gowic

  obrotow)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG HISTORIA W POLSCE 1978 - powsta - UDT-10 - ultradwikowy detektor ttna podu, w wersji miniaturowej MDT-10, nastpne modele byy oznaczone jako UDT-20 i MDT-20 1979 - powsta USO-10 - ultrasonograf okulistyczny, jego nastpca USO-20 w 1983 1982 - powsta UKG-20 - ultrasonograf do diagnostyki kardiologicznej 1984 - powsta USK-40 - ultrasonograf kardiologiczny czasu rzeczywistego ( z gowic sektorow) 1984 - powsta USG-P-30 - pierwszy polski ultrasonograf skomputeryzowany (z pantografem) 1984 - powsta UDP-30/UDP-30TES - dopplerowski skaner ultradwikowy do zobrazowania przepyww (profil prdkoci) w naczyniach obwodowych. 1985 - powsta USG-40 - ultrasonograf czasu rzeczywistego (z gowic obrotow). 1986 - powsta USG-50 - pierwszy polski ultrasonograf czasu rzeczywistego skomputeryzowany ( z gowic obrotow). 1989- powsta USG-55 zminiaturyzowana - przenona wersja USG-50 (z gowic obrotow) 1991 - powsta USG-60 kompaktowy ultrasonograf z gowic sektorow (przejty do produkcji przez Elpol-Teson).

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG OBECNIE (w firmie ECHOSON) 1999 - opracowanie pierwszego w Polsce ultrasonografu z kolorowym zobrazowaniem przepyww tzw. Color Doppler i Power Doppler - ONYX II.

  2000 - szerokopasmowe gowice elektroniczne, 128 - kanaw , ONYX II

  2001 - DIGITAL DOPPLER , cakowicie cyfrowy tor dopplerowski ONYX II

  2001 - wprowadzenie na rynek ultrasonografu weterynaryjnego z gowic liniow DESMIN vet

  2002 - wprowadzenie na rynek specjalistycznych ultrasonografw Mikroskan

  2003 - modernizacja rodziny ultrasonografw DESMIN. Rozszerzenie oferty o gowice elektroniczne

  2003 - wprowadzenie do produkcji przenonego ultrasonografu EPIDOT z ekranem ciekokrystalicznym LCD

  2004 - wprowadzenie do sprzeday nowej generacji ultrasonografw okulistycznych DESMIN F / USO , DESMIN H USO, EPIDOT USO z gowicami 12MHz

  2004 - Wprowadzenie do sprzeday nowej wersji mikrosonografu DESMIN MS

  DESMIN F

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Wykorzystanie zjawiska odbicia fali ultradwikowej na granicy

  orodkw o ronych gstociach pozwala na ocen wielkoci, ksztatu i

  struktury narzdw wewntrznych, a w szczeglnoci rnicowanie

  zmian o charakterze litym od zmian o charakterze pynowym.

  Ultrasonografia jest metod

  obrazowania narzdw wew-

  ntrznych przy pomocy fal

  akustycznych - ultradwikowych.

  Badanie przeprowadza si przy

  pomocy specjalnej aparatury,

  ktra wykorzystuje zjawiska ultradwikowe wysane do wntrza

  organizmu fale ultradwikowe odbijaj si od badanych tkanek.

  ULTRASONOGRAFIA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Po komputerowym przetworzeniu danych na ekranie widoczne s

  punkty odpowiadajce umiejscowieniu odbicia fali. Intensywnoci

  echa przyporzdkowane s odpowiednim odcieniom ze skali szaroci

  od tonu najciemniejszego (czarnego) dla braku lub bardzo maej

  intensywnoci echa, do biaego przy bardzo duym jego nateniu.

  ULTRASONOGRAFIA

  Do obrazowania wykorzystywana

  jest cz odbita fali w postaci tzw.

  powracajcego echa, ktre

  analizowane jest pod ktem

  pooenia i intensywnoci.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  CZY BADANIE USG NIE JEST

  SZKODLIWE?

  Ppowina

  Z uwagi na niewielk energi dawk wizki

  ultradwikowej stosowanej w nowoczesnych

  aparatach, badanie USG nie wywiera szkodliwego

  wpywu na ustrj czowieka. Naley podkreli, e

  aparat wysya wizk ultradwikw tylko przez

  okoo 1/100 czasu jej odbierania. Ponadto du cz

  badania wykonuje si na zatrzymanym obrazie, kiedy

  sonda nie wysya ultradwikw. Po ponad 30 latach

  wykonywania USG nie udowodniono do tej pory

  szkodliwoci tego badania w ciy, nawet w

  pierwszych tygodniach po zatrzymaniu miesiczki. Z

  drugiej strony korzyci, ktre przynosi USG, np.

  potwierdzenie istnienia ywej ciy lub braku szeregu

  wad rozwojowych podu znacznie przekraczaj

  teoretyczne ryzyko.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  BADANIE DOPPLEREM

  Naczynia

  koczyny dolnej

  Badanie dopplerowskie pozwala na

  ocen przepywu krwi w duych

  ttnicach i yach wykorzystujc

  zmiany dugoci fal ultradwikowych

  odbitych od poruszajcych si

  krwinek. Poszukuje si w tych

  naczyniach midzy innymi obecnoci

  zwe spowodowanych skrzeplinami

  lub innych procesw chorobowych.

  W poonictwie ocena przepywu krwi

  w ttnicy ppowinowej jest

  wykorzystywana w przewidywaniu

  niektrych powika zagraajcych

  prawidowemu rozwojowi ciy.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KOLOROWY DOPPLER

  nerka w badaniu

  "power angio

  DOPPLER

  USG z kolorowym Dopplerem umoliwia

  precyzyjn lokalizacj nawet maych naczy

  zaopatrujcych poszczeglne struktury. Zmiany

  nasycenia kolorem odpowiadaj rnym

  szybkociom lub energii przepywu krwi pokazujc

  naczynia o nieprawidowej budowie ciany. Dla

  przykadu, zmiany parametrw przepywu krwi w

  yle wrotnej wraz z jej rozgazieniami, w yach

  wtrobowych i w ttnicy wtrobowej pozwalaj na

  bardzo wczesne rozpoznanie szeregu zmian w

  miszu wtroby. Kolorowy Doppler pomaga w

  ocenie niektrych szybko rosncych guzw, w tym

  nowotworw zoliwych. W rnych powikaniach

  ciy wan rol ogrywa ocena przepywu krwi w

  maych, niewykrywalnych zwykym USG

  naczyniach podu.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WASNOCI ULTRADWIKW

  W diagnostyce: 1 do 10 MHz

  fale mechaniczne: wymagaj elastycznego orodka do rozprzestrzeniania si

  w wodzie i tkankach mikkich przewaaj fale podune

  w tkankach twardych (np. w koci pojawiaj si rwnie, ale poprzeczne)

  w zastosowaniach diagnostycznych prdko rozchodzenia si zasadniczo staa, rednio ok. 1540 m/s

  (np. wtroba 1550, krew 1570, ledziona 1578, minie wzdu wkien 1592, w poprzek 1610)

  oporno akustyczna orodka (powietrze 0.0004, woda 1.48, koci czaszki 48 10-6 [kg/m2s])

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  PRDKOCI ROZCHODZENIA SI

  FAL ULTRADWIKOWYCH

  orodek prdko [m/s]

  powietrze 340

  krew 1570

  ko 2500 4700

  tkanka tuszczowa 1450

  mzg 1540

  wtroba 1550

  nerki 1560

  ledziona 1578

  woda destylowana 1530

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ODDZIAYWANIE Z TKANKAMI

  Konsekwencje:

  konieczno uywania eli

  jelita i puca uniemoliwiaj obserwacje tkanek znajdujcych si za nimi

  podobnie cie akustyczny za tkank kostn

  Szczeglne przypadki:

  Cakowite wewntrzne odbicie (R zmienia si wraz ze zmian kta padania)

  Zaamanie

  2

  21

  2

  21

  0 )(

  )(

  zz

  zz

  I

  IR

  r

  1. Odbicie

  W prostym przypadku (dla fali padajcej prostopadle do granicy dwch orodkw) cz odbita od granicy dwch orodkw to:

  gdzie: z1, z2 opornoci akustyczne orodkw

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ODDZIAYWANIE Z TKANKAMI

  2. Rozproszenie (opr akustyczny), absorpcja, tumienie

  zachodzi, gdy przeszkoda mniejsza od dugoci fali

  wystpuje czsto w badaniach; wiele tkanek stanowi

  matryce orodkw rozpraszajcych

  istotne z diagnostycznego punktu widzenia: tkanki

  patologiczne maj inny charakter rozproszenia (opr

  akustyczny jest w znacznej mierze zdeterminowany

  kolagenem)

  Due w tkankach (energia fali jest przeksztacana w ciepo)

  Pojcie gruboci (warstwy) powkowej: grubo tkanki

  powodujca spadek natenia wizki o poow (-3dB)

  Ronie wraz ze wzrostem czstotliwoci

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WYTWARZANIE

  ULTRADWIKW

  zjawisko piezoelektryczne:

  wytwarzanie potencjau elektrycznego przy

  mechanicznym oddziaywaniu na kryszta

  odwrotne zjawisko piezoelektryczne:

  bezporednie przeksztacenie potencjau

  elektrycznego w drgania mechaniczne

  Wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  WYTWARZANIE

  ULTRADWIKW piezoelektryki: materiay krystaliczne: kwarc (klasyczny),

  wypierany przez syntetyki:

  tytanian baru, cyrkonian oowiu, tytanian oowiu.

  Przetworniki: dysk z materiau piezoelektrycznego o rednicy 1-2 cm (lub wiele elementw)

  rol elektrod peni metalizowane powierzchnie piezoelektryka

  odgrywa jednoczenie role nadajnika i odbiornika

  grubo rwna poowie dugoci fali w tym materiale (piezoelektryku) przy czstotliwoci, w ktrej zaplanowano prace urzdzenia rezonans (najwiksze zmiany gruboci przetwornika)

  za przetwornikiem: gruba warstwa materiau tumicego: umoliwia emitowanie bardzo krtkich impulsw, co polepsza zdolno rozdzielcz osiow caego systemu

  przed przetwornikiem: warstwa dopasowujca (umoliwia dopasowanie i przekazanie fali do ciaa pacjenta).

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Stosuje si w celu: polepszenia jakoci odwzorowania w tzw. polu bliskim (wynika ze specyfiki rozchodzenia si fal generowanych przez przetwornik)

  polepszenia ktowej zdolnoci rozdzielczej

  Techniki ogniskowania

  - mechaniczne - za pomoc soczewek i zwierciade akustycznych

  wada: powoduje ogniskowanie wizki w jednym punkcie, podczas gdy w diagnostyce podana jest moliwo obserwacji wikszych obiektw => podane ogniskowanie w caym polu widzenia

  - elektroniczne (dla przetwornikw wieloelementowych) - umoliwia zmian ogniskowej w obrbie caego pola widzenia

  przetworniki w ksztacie koncentrycznych piercieni (lub uszeregowane liniowo) + linie opniajce nadawanie i odbir impulsw => umoliwia zmian ogniskowej

  OGNISKOWANIE WIZKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ZDOLNO ROZDZIELCZA

  osiowa zdolno rozdzielcza

  dotyczy rozrniania dwch punktw lecych ma osi wizki

  (odwrotno najmniejszej odlegoci dwch punktw

  widzianych jeszcze oddzielnie)

  zaley od dugoci trwania impulsu ultradwikowego (im

  krtszy tym wiksza: tumienie) oraz od czstotliwoci (im

  wysza tym wiksza)

  zdolno rozdzielcza boczna (ktowa)

  zaley od szerokoci wizki ultradwikowej (dla przetwornika

  ogniskujcego - najlepsza w rejonie ogniska)

  sumarycznie obie rozdzielczoci przedstawia si jako tzw.

  komrk zdolnoci rozdzielczej

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  INNE ZJAWISKA FIZYCZNE

  ZACHODZCE W USG

  Refrakcja

  Rozpraszanie fali

  Rozpraszanie Tyndalla

  Rozpraszanie Reileigha

  Osabianie fali

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ROZDZIELCZO OBRAZU Wikszo bada ultrasonograficznych prowadzi si w zakresie czstotliwoci od 50kHz do 100MHz. Ten zakres czstotliwoci jest podzielony na poszczeglne rodzaje bada

  50kHz - 600kHz badania koci (diagnostyka osteoporozy)

  200kHz - 5MHz badania przepyww

  2MHz - 10MHz obrazowanie tkanek wewntrznych

  20MHz - 100MHz obrazowanie

  skry (operacje plastyczne)

  Wysza czstotliwo to oczywicie

  krtsza fala.

  Dobr czstotliwoci jest zawsze kompromisem midzy gbokoci zobrazowania a jego jakoci. Wspczesne aparaty uzyskuj:

  osiow zdolno rozdzielcz rzdu 0,8 1,5 l

  poprzeczn zdolno rozdzielcz rzdu 5 15 l

 • Rozdzielczo poprzeczna w prezentacji typu B

  Rozdzielczo poprzeczna zaley od przekroju

  poprzecznego impulsu sondujcego, ktry

  zmienia si wraz z gbokoci (zaley od

  geometrii przetwornika i jego czstotliwoci).

  Ogniskowanie prowadzi do poprawy

  rozdzielczoci poprzecznej przynajmniej w

  pewnym ograniczonym obszarze (w praktyce w

  ognisku rozdzielczo poprzeczna moe by

  rwna okoo 2 dugociom fali).

  Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Monitor

  Sondy

  Analogowy procesor

  sygnaowy

  Cyfrowy procesor

  sygnaowy

  Transformator

  izolacyjny i zasilacz

  Pulpit sterowniczy

  BUDOWA SKANERA USG

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  BUDOWA SKANERA USG

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Back

  BUDOWA SKANERA USG 1. Monitor (B/W, COLOR) w prostszych i taszych aparatach czarno-biay, w bardziej rozbudowanych, wyposaonych w prezentacje CFM i angiografi USG

  kolorowy. Niektre modele wyposaane s w dwa monitory, czarno-biay do

  prezentacji obrazw B, M i Doppler oraz kolorowy do prezentacji obrazw CFM i

  Angio. Wobec cigej poprawy jakoci monitorw kolorowych rozwizanie

  dwumonitorowe zanika.

  2. Klawiatura (KBiF) najczciej skada si z kilku wydzielonych pl

  przyciskw i regulatorw funkcyjnych, bezporednio sterujcych parametrami

  zobrazowania, pola zawierajcego klawiatur alfanumeryczna oraz pola

  zawierajcego klawiatur programowalna, umieszczona w taki sposb, aby mona

  byo powiza jednoznacznie przyciski i regulatory z tego pola z ich opisami

  wywietlanymi na monitorze. Aby uatwi prace operatora, w polu regulatorw

  funkcyjnych stosuje si podwietlanie regulatorw wedug klucza:

  Brak podwietlenia funkcja sterowana tym regulatorem nieaktywna i jej

  uaktywnienie w zadeklarowanym trybie pracy niemoliwe.

  Ppodwietlenie funkcja nieaktywna, ale mona ja wywoa.

  Pena jaskrawo funkcja aktywna.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Back

  BUDOWA SKANERA USG (pocztek XXI wieku)

  3. Analogowy procesor sygnaowy skada si z kilku moduw elektronicznych

  wsppracujcych bezporednio z gowicami USG i przetwarzajcych analogowy

  sygna z gowic. Pierwszy z moduw tego procesora, interfejs gowic, zawiera

  gniazda gowic od dwch do czterech gniazd po 250 kontaktw kade. Pozostae

  operacje wykonywane w procesorze analogowym to ogniskowanie wizki przy

  nadawaniu i odbiorze oraz przetwarzanie analogowo-cyfrowe.

  4. Cyfrowy procesor sygnaowy skada si z kilku lub kilkunastu moduw

  elektronicznych realizujcych wszystkie operacje cyfrowe, od cyfrowej obrbki

  obrazu USG po wszelkie funkcje sterujce. We wspczesnych aparatach cyfrowy

  procesor sygnaowy czsto budowany jest zgodnie z wymaganiami standardu VME.

  5. Transformator izolacyjny i zasilacz transformator izolacyjny gwarantuje

  spenienie wymaga norm bezpieczestwa sprztu medycznego w zakresie prdu

  upywu. W starszych aparatach, w ktrych transformator izolacyjny pracuje na

  czstotliwoci sieci 50Hz, jest to element o pokanej masie, okoo 30kg. Musi

  dostarczy w sposb cigy mocy przekraczajcej 1kW. W nowych aparatach,

  pracujcych z przetwarzaniem czstotliwoci, masa transformatora izolacyjnego i

  zasilaczy nie przekracza kilku kilogramw.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Back

  6. Videomagnetofon - jest to dodatkowe urzdzenie suce do tworzenia

  dokumentacji obrazowej. Najpopularniejszym standardem sucym do tworzenia

  takiej dokumentacji obrazowej jest standard zespolonego sygnau wizyjnego PAL

  lub NTSC. Tote najpopularniejszym urzdzeniem do rejestracji i odtwarzania

  obrazw USG. Rejestracja i odtwarzanie obrazu wideo narzuca konieczno

  umieszczenia w obrazie penego opisu parametrw zobrazowania. Po

  odtworzeniu obrazu mona na podstawie tego opisu ustawi aparat dokadnie w

  takim samym trybie pracy i uruchomi procedury pomiarowe i automatyczne

  funkcje diagnostyczne.

  7. Videoprinter jest bardzo popularnym urzdzeniem do rejestracji obrazw,

  czyli czarno-biaa drukarka termiczna, wyposaona w pami jednego obrazu i

  ukady synchronizacji, pozwalajce na zapamitanie penego obrazu o standardzie

  TV, z midzyliniowoci lub bez.

  Mniej popularnym urzdzeniem, dajcym jednak obrazy o znacznie wyszej

  jakoci jest multiformat kamera urzdzenie pozwalajce na wywietlenie na

  jednostronnej bonie rentgenowskiej do szeciu obrazw TV obok siebie.

  BUDOWA SKANERA USG

 • WSPCZESNA BUDOWA USG

  Joanna Grabska-Chrzstowska

  http://akustyka.pwr.wroc.pl/pdf/2013--/S11_BioHydra_Pomoce_dla_student%C3%B3w_Metody_Zobr.pdf

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  GOWICE ULTRADWIKOWE Gowica ultradwikowa pozwala na generacj fali ultradwikowej

  (zmiana sygnau elektrycznego na sygna mechaniczny) oraz na odbir sygnau echa (o niskim poziomie) i zamian z postaci mechanicznej na elektryczn.

  Podstawowe wymagania stawiane gowicom ultradwikowym to:

  natenie fali emitowane 10-100 mW/cm2

  generacja bardzo krtkiego impulsu

  dobre dopasowanie akustyczne

  duy stosunek S/N (sygna/szum)

  tumienie promieniowania wstecznego

  zapewnienie duego kta obserwacji

  minimalny przesuch pomidzy gowicami elementarnymi

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Kryszta piezoelektryczny

  Warstwa tumica Transformator

  akustyczny

  Pobudzenie

  GOWICE ULTRADWIKOWE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Fala

  akustyczna Pobudzenie

  GOWICE ULTRADWIKOWE

  Transmisja: spolaryzowanie krysztau piezoelektrycznego krtkim impulsem pobudza go do drga gasncych na wasnej czestotliwoci rezonansowej.

  Odbir: odbita fala akustyczna jest konwertowana przez kryszta piezoeletryczny na fal elektryczn

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Obraz mikroskopowy krysztau piezoelektrycznego

  (na pierwszym planie - wos)

  KRYSZTA PIEZOELEKTRYCZNY

  Kryszta piezoelektryczny jest podzielony na mae elementy

  Kady element jest poczony jako indywidualny przetwornik

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  TRANSMISJA Kady element krysztau wytwarza oddzieln fal.

  Kady punkt powierzchni drgajacego przetwornika jest rdem fali kulistej, emitowanej w orodku naganianym.

  Odpowiednie opnienia sygnau w grupie elementw krysztau pozwalaj na zakrzywienie czoa fali wypadkowej. W ten sposb

  wizka jest ogniskowana.

  Kryszta

  piezoelektryczny Podzia

  sygnau

  Modu

  opniajcy

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  S Kryszta

  piezoelektryczny Modu

  opniajcy

  Kady z elementw krysztau odbiera odbit prbk.

  Ze wzgldu na rne drogi przebyte przez fal odbit od obiektu kady element krysztau rejestruje j w innym czasie.

  Modu opniajcy wyrwnuje odebrane impulsy.

  W celu rekonstrukcji sygnau prbki s sumowane.

  ODBIR SYGNAU

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Typ sondy

  Mechaniczne Elektroniczne

  Sektorowa Liniowa Konweksowe

  (cylindryczne)

  Pole widzenia

  Charakterystyka

  zastosowa

  Maa powierzchnia

  skanowania;

  uyteczne do

  skanowania

  przestrzeni

  midzyebrowych

  Skanowanie

  powierzchniowe;

  cech jest

  skanowanie

  szerokiego

  ale bliskiego pole

  Skanowanie

  podebrowe, gdzie

  dostp nie jest

  ograniczony

  Zakres

  ogniskowania 14 - 28mm 26 - 52mm

  20 - 160mm

  w zalenoci od

  kta zakrzywienia

  TYPY GOWIC

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Najwiksz popularno uzyskaa gowica sektorowa, stosowana do tej pory. Do niedawna zapewniaa najwysz jako obrazu. Jest to gowica, w ktrej kryszta piezoelektryczny, soczewka akustyczna i materia tumicy tworz zesp ruchomy, zamocowany na osi umoliwiajcej obrt caego zespou. Zesp ruchomy zakoczony jest w tylnej czci sprzgem kulowym, pozwalajcym na dokadne przeniesienie napdu z silnika krokowego, umieszczonego osiowo w tylnej czci gowicy. Wntrze gowicy wypenione jest olejem mineralnym, sprzgajcym akustycznie przetwornik z robocz czci obudowy.

  GOWICA SEKTOROWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  diagnostyka:

  chirurgia, ginekologia, interna, kardiologia, nefrologia,

  poonictwo, pulmonologia, radiologia, urologia

  GOWICA SEKTOROWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  GOWICA SEKTOROWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Sondy te zbudowane s z wielu niezalenych krysztaw,

  umieszczonych na powierzchni roboczej obok siebie.

  Krysztay mog by umieszczone na linii prostej gowica

  taka nosi nazw sondy liniowej lub na uku, wtedy jest to

  sonda konweksowa. Stosuje si np. 192 krysztay.

  Gowice wieloelementowe s w tej chwili najpopular-

  niejszym przetwornikiem w skanerach USG. Zapewniaj

  najwysz jako obrazu.

  Gowice liniowe stosowane s gwnie do bada szyi i

  tarczycy, piersi, rzadziej do bada brzusznych.

  Gowice konweksowe o duym promieniu (70mm i 50mm)

  do bada brzusznych i pooniczych.

  Gowice konweksowe o maym promieniu (10mm) w

  kardiologii i badaniach przezciemiczkowych.

  GOWICE ELEKTRONICZNE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  diagnostyka:

  interna, poonictwo, urologia

  GOWICA LINIOWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  GOWICA LINIOWA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Gowica konweksowa

  diagnostyka:

  chirurgia, ginekologia, interna, nefrologia,

  poonictwo, pulmonologia, radiologia,

  urologia

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  GOWICA KONWEKSOWA o maym promieniu krzywizny

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  GOWICA KONWEKSOWA o duym promieniu krzywizny

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  G

  OW

  ICE

  U

  LT

  RA

  D

  WI

  KO

  WE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  G

  OW

  ICE

  U

  LT

  RA

  D

  WI

  KO

  WE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Prezentacja A (Amplitude) najprostszy rodzaj prezentacji, polega na wywietleniu wartoci

  chwilowych natenia (amplitudy) odbieranego sygnau USG w

  funkcji odlegoci.

  RODZAJE

  PREZENTACJI

  Do uzyskania obrazw w

  prezentacji A wystarczy

  gowica USG z pojedyn-

  czym krysztaem piezo-

  elektrycznym, nadajca

  impuls pobudzajcy i

  odbierajca powstajce w

  orodku badanym echa.

  Badanie takie stosowane

  jest w okulistyce.

  Amplituda

  sygnau

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  polega na wizualizacji

  dwuwymiarowego przekroju,

  w ktrej warto chwilowa

  odbieranego sygnau modu-

  luje jaskrawo (brightness)

  kolejnych punktw obrazu.

  Moe by wykorzystana do

  badania narzdw nieru-

  chomych, np. narzdw jamy

  brzusznej, szyi, gowy.

  RODZAJE

  PREZENTACJI Prezentacja B (Brightness)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  polega na odsuchu echa z tego samego kierunku w kolejnych

  chwilach czasowych. Echa wywietlane s tak, jak w prezentacji B, to

  znaczy warto chwilowa sygnau moduluje jaskrawo

  wywietlanych punktw, kolejne linie wywietlane s obok siebie,

  pionowo. Prezentacja ta najczciej suy do wizualizacji ruchu serca.

  RODZAJE PREZENTACJI

  Prezentacja M (Motion) dawniej TM (Time Motion)

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  polega na odbiorze fali

  USG, odbitej od bd-

  cych w ruchu krwinek.

  W zalenoci od kierun-

  ku ruchu krwinek wzgl-

  dem wizki USG i kie-

  runku propagacji fali

  nastpuje dopplerowskie

  przesunicie czstotli-

  woci fali nadawanej i

  odebranej. Prezentacja ta

  suy do diagnozowania

  przewe w naczyniach

  krwiononych.

  Prezentacja D (Doppler) RODZAJE

  PREZENTACJI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Prezentacja CFM (Color Flow Mapping)

  polega na wpisaniu w obraz czarnobiay typu B w wybranym

  przez operatora sektorze barwnego zobrazowania przepyww

  pomierzonych technik korelacyjn.

  Prezentacja CFA (Color Flow Angiography)

  polega na identyfikacji przepywu, przypisaniu barwy

  obszarom, w ktrych zidentyfikowany zosta przepyw i

  wkomponowaniu ich w czarno-biay obraz B.

  RODZAJE PREZENTACJI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  3D ultrasonografia umoliwia szczegow ocen przestrzennej

  morfologii bez przyjmowania zaoe prostych modeli

  geometrycznych. Chodzi o zapewnienie obserwatorowi dostpu do

  dynamiczne anatomicznej informacji poprzez interaktywne

  wywietlanie obiektw opisanych w przestrzeni 3D.

  Korzyci:

  poprawa jakoci metod wizualizacji danych;

  pomiary objtociowe - s dokonywane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych

  czasu bada

  dodatkowe moliwoci analizy obiektw przestrzennych

  OBRAZOWANIE TRJWYMIAROWE

  Obszar zastosowa bada 3D:

  badania podu i badania ginekologiczne

  oglna radiologia

  urologia

  angiografia

  gastrologia

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Obrazowanie przestrzenne

  w czasie - 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG - ZASTOSOWANIE

  USG jamy brzusznej - jest wykonywane najczciej. Po naoeniu na skr brzucha cienkiej

  warstwy przeroczystego elu zapobiegajcego

  rozpraszaniu fal ogldane s: wtroba, pcherzyk

  ciowy, trzustka, ledziona, nerki oraz naczynia jamy

  brzusznej. Wane jest, e za pomoc USG nie mona

  dokadnie oceni stanu odka i jelit; w tym nie mona

  rozpozna choroby wrzodowej, polipw i naderek

  w przewodzie pokarmowym.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG JAMY BRZUSZNEJ

  Choroba wrzodowa Kamica pcherzyka

  ciowego

  odejcie pnia trzewnego

  po prawej stronie aorty

  Zapalenie trzustki Powikszone wiato

  odka Rozszerzony ukad zbiorczy

  prawej nerki

  http://img.mp.pl/layouts/bazy/atlasy/usg_big/zagadka_22_2.jpg

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMICA PCHERZYKA CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMICA PCHERZYKA CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMICA PCHERZYKA CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMICA PCHERZYKA CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMIE PO WYCICIU PCHERZYKA

  CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  KAMIE PO WYCICIU PCHERZYKA

  CIOWEGO

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG ciy - jest drugim najczciej wykonywanym badaniem ultrasonograficznym. We wczesnej ciy najlepszy obraz daje

  sonda dopochwowa, a od 4 miesica stosowane s przede

  wszystkim sondy przezbrzuszne: czy cia jest pojedyncza czy

  mnoga, czy jest ywa i czy jest prawidowo umiejscowiona. Z tego

  wzgldu badanie USG przewysza znacznie testy ciowe.

  Aktualnie Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonanie

  w ciy prawidowej trzech bada USG: okoo 10-go, okoo 20-go

  i po 30-tym tygodniu ciy. Kade z nich ma celu ocen aktualnego

  rozwoju i dobrostanu podu. W niektrych przypadkach moliwe

  jest przewidywanie zagroenia ciy na kilka tygodni wczeniej

  zanim wystpi problemy.

  USG - ZASTOSOWANIE

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  2D Fetal Rasberry

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

  6 ty tydzie 9 ty tydzie 12 ty tydzie

  18 ty tydzie 21 szy tydzie

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

  Blinita 10 ty tydzie

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG rozwj podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG - ZASTOSOWANIE

  USG endowaginalne i endorektalne - czyli inaczej dopochwowe i przezodbytnicze, stosowane gwnie w ginekologii i urologii do oceny zmian w miednicy. Wykorzystywane s specjalne, cienkie sondy umieszczane w jednorazowych gumowych osonkach. Badanie nie wymaga wypenienia pcherza moczowego, a blisko ogldanego w ten sposb narzdu pozwala na bardzo dokadn ocen macicy i jajnikw u kobiet oraz gruczou krokowego u mczyzn.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Badanie dronoci jajnikw

  Lokalizacja wkadki w

  jamie macicy

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Rak jajnika

  Wady macicy macica dwurona

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG - ZASTOSOWANIE

  USG sutka - jest podstawowym badaniem obrazowym piersi u

  kobiet poniej 35 roku ycia. Ultrasonografia przy zastosowaniu

  nowoczesnych sond umoliwia obecnie m.in. wykrycie guzkw o

  rednicy poniej 5 mm, to znaczy takich, ktrych lekarz nie moe

  wybada dotykiem. U kobiet ciarnych lub karmicych, kobiet

  powyej 35 roku ycia USG sutkw jest wykonywane przy

  podejrzeniu zmian ogniskowych, to znaczy maych guzkw czsto

  niewidocznych w mammografii rentgenowskiej.

  Jakie inne narzdy s badane w USG ? - innymi najczciej

  badanymi narzdami s serce, tarczyca, gruczo krokowy i jdra,

  wzy chonne, a nawet stawy i cigna. Ble narzdowe (na

  przykad: gowy, koczyn, brzucha) mog by wskazaniem do

  wykonania dopplerowskiej oceny przepywu naczyniowego.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG piersi

  Rak sutka

  Guz piersi

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG

  klatki piersiowej

  Dwukrotne zaamanie mostka

  Zaamanie ebra

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG inne narzdy

  Guz dou podkolanowego

  Serce lewa komora

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG inne narzdy

  Naczynia siatkwki w badaniu oczodou

  Serce podu w przekroju 4 - jamowym

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Ultrasonography of

  melanomas will

  demonstrate their

  shape and relative

  density. On the left is

  a B-scan, showing a

  mass (white arrow) in

  the posterior aspect of

  the eye. On the right

  is an A-scan which

  shows the high peak

  (blue arrow) at the

  surface of the tumor,

  with low internal

  reflectivity (lower

  peaks following the

  initial spike).

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG ZDROWEGO OKA

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG inne narzdy

  Prawidowe widmo prdkoci przepywu w yle pachowej

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  US

  G k

  olo

  row

  y D

  op

  ple

  r

  ledziona

  Ttnica szyjna

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG kolorowy Doppler

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  US

  G k

  olo

  row

  y D

  op

  ple

  r

  Rozwarstwienie

  aorty przepyw

  krwi przez ubytek

  w bonie

  Ppowina owinita

  wok szyi podu

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  US

  G k

  olo

  row

  y D

  op

  ple

  r

  SFA ttnica udowa powierzchniowa

  SFV ya udowa powierzchniowa

  THR skrzeplina

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  US

  G k

  olo

  row

  y D

  op

  ple

  r

  ya udowa wsplna w przekroju poprzecznym.

  Widoczny zakrzep krwi w wietle naczynia.

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  8 my tydzie 9 - ty tydzie

  10 - ty tydzie 11 - ty tydzie

  http://www.noworodek.pl/images/4d/8Hbd.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/9hbd.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/10Hbd.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/11hbd.jpg

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  US

  G zd

  jci

  a 3

  D

  (BL

  IN

  IAK

  I)

  http://www.noworodek.pl/images/4d/twins/01.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/twins/02.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/twins/04.jpghttp://www.noworodek.pl/images/4d/twins/06.jpg

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG zdjcia 3D CZWORAKI

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG zdjcie 3D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 3D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 3D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 3D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  USG obrotowe zdjcia 4D

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Aparat 50 S Tringa jest najmniejszym USG na wiecie. Aparat moe by umieszczony na specjalnej rkawicy lub podstawce na st, zapewniajc maksymaln mobilno. Jest to znakomite narzdzie do diagnostyki w stanach zagroenia ycia i w ratownictwie. Tringa 50 S way 800g i jest zasilany z akumulatora.

  Podstawowe cechy aparatu to: pakiet obliczeniowy umocowana na stae gowica 3.5/5 lub

  5/7.5 MHz moliwo rnorodnych pomiarw i

  ustawie aplikacji 3 godz. zasilania z baterii wyjcie video port podczerwieni

  Aparat 50 S Tringa

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  ALOKSA SSD 500

  wyposaenie:

  2 D/ B/ M Mode

  Sonda Convex 3,5 MHz

  Sonda IVT 5,0 MHz

  opcja: Sonda Liniowa 7,5 MHz

  Pakiet kalkulacyjny: OB/GIN,

  Abdominal, Vascular, Interna

  Drukarka cz/b

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Sigma 330 Stacjonarny, uniwersalny, cyfrowy ultrasonograf Kontron Medical

  znakomita jako obrazu w trybach 2D i M

  doskonaa czuo w trybie PW/CW

  zastosowanie: jama brzuszna, ukad naczyniowy, ginekologia, kardiologia, klatka piersiowa, neurologia, endokrynologia, ukad miniowo-szkieletowy, ratownictwo

  Tryby obrazowania: 2D (tryb B), Kolor 2D (B-kolor), Powikszenie (read zoom), ROI Zoom (write zoom), Zoom panoramiczny (write zoom), Dual 2D, Quad 2D, PW Doppler (duplex, kolor), CFM (Color Flow Mapping), CW Doppler (duplex), High PRF (duplex i kolor), 3D (3D-Fetal View, 3D-Vascular View), Kolor tryb-M, ECG (ukad wyzwalania 2D) i zoone

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Imagic 500

  Aplikacje: radiologiczna, kardiologiczna, naczyniowa, sercowo-naczyniowa.

  Cechy wyrniajce Imagic 5000

  przejrzysta klawiatura

  paski ekran TFT 15

  poczenia z urzdzeniami zewntrznymi

  ergonomia systemu

  zablokowanie i odblokowanie istniejcych bada

  uywanie trybw kombinowanych

  dostosowywanie jakoci obrazowania do wymaga uytkownika

  zmiana rozmiaru okna w CFM

  moliwo pomiarw w trybie off- line

  moliwo tworzenia oraz modyfikowania raportw

  eksport i import danych: video, obrazy, raporty

 • Joanna Grabska-Chrzstowska KONIEC

 • Joanna Grabska-Chrzstowska

  Galeria zdj USG

  http://www.ultrasonix.com/abdominal.html