of 29 /29
Ultrakrótkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa Wst ˛ ep do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Cz˛ c I: Optyka, wyklad 8 wyklad: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmolek ´ cwiczenia: Anna Grochola, Barbara Pi ˛ etka Wydzial Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Optyka, wykład 8

Embed Size (px)

Text of Optyka, wykład 8

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Wstep do Optykii Fizyki Materii Skondensowanej

  Czesc I: Optyka, wykad 8

  wykad: Piotr Fitapokazy: Andrzej Wysmoek

  cwiczenia: Anna Grochola, Barbara Pietka

  Wydzia FizykiUniwersytet Warszawski

  2014/15

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Plan

  1 Ultrakrtkie impulsy laserowe

  2 Optyka nieliniowa

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Synchronizacja modw

  Wiele modw wzbudzonych w zgodnej fazie

  Natezenie swiata w postaci ciagu impulsw

  [www.intechopen.com]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Mechanizm synchronizacji modwSoczewka kerrowska

  Poprzeczny rozkad natezenia swiata w wiazce laserowej:

  I(r) = I0e 2r2

  w2

  Zaleznosc wspczynnika zaamania od natezenia swiata:

  n(I) = n0 + n2I

  n(r) = n0 + n2I0e 2r2

  w2

  Droga optyczna w osrodku o grubosci d : s = n(r) d

  Wiazka propaguje sie windukowanej swiatemsoczewce skupiajacej

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Kerrowska synchronizacja modw

  Natezenie swiata w impulsach jest rzedy wielkosciwieksze niz w pracy ciagejSoczewka kerrowska dziaa tylko w pracy impulsowejStraty na aperturze sa mniejsze w pracy impulsowej

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Lasery z synchronizacja modwLaser szafirowy

  Impuls gaussowski o czasie trwania 10-100 fs

  E(t) = E0e t2

  2t2 ei0t

  I(t) = I0e t2

  t2

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Wasnosci impulsw femtosekundowychz lasera szafirowego

  Widmo impulsu:

  I() = I0e (0)

  2

  2

  =1

  tCzestosc repetycji 100 Mhz 1 GHzMoc w impulsie Pimp a moc srednia Psr :

  Pimp =Tt

  Psr

  Dla T = 10 ns, t = 10 fs, Psr = 1 W:

  Pimp = 1MW

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Wzmacnianie impulsw femtosekundowych

  [wikipedia.org]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Parametry impulsw ze wzmacniacza

  Wzmaniacz Coherent Legend Elite Duo (pok. 211):

  t = 50 fs, T = 0.2 ms, Psr = 10 W

  Moc szczytowa Pimp = 40 GW

  Natezenie swiata po zogniskowaniu do plamki o promieniur = 10m:

  Iimp =Pimpr2

  1.3 1020 Wm2

  Natezenia pola elektrycznego w ognisku:

  E0 =2Iimp0c

  = 3.1 1011 Vm

  Natezenie pola elektrycznego w atomie wodoru:

  EH =e

  401a20

  = 5.8 1011 Vm

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  W ognisku wiazki wzmacniacza

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  W ognisku wiazki wzmacniacza

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Nieliniowa polaryzacja

  oscylator harmoniczny

  oscylator anharmoniczny

  F (x) = kx F (x) = k(x + a2x2 + a3x3 + ...)

  Polaryzacja osrodka pod wpywem elektrycznego:

  P = 0(E + (2)E2 + (3)E3 + ...

  )= P1 + PNL

  (m) podatnosc nieliniowa m-tego rzedu

  PNL polaryzacja nieliniowa

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Generacja drugiej harmonicznej

  Fala paska o czestosci 0

  E(t) = E0 cos0t =E02(ei0t + ei0t

  )Polaryzacja nieliniowa drugiego rzedu

  PNL = 0(2)E(t)2 = 0(2)E204(e2i0t + e2i0t + 2

  )=

  = 0(2) E

  20

  2(cos 20t + 1)

  Polaryzacja nieliniowa oscyluje z czestoscia 20 emisja faliE-M o podwojonej czestosci

  orodek nieliniowy

  2

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Generacja drugiej harmonicznej

  Pierwsza obserwacja drugiej harmonicznej:

  [P. Franken et al., Phys. Rev. Lett. 7, 118-120 (1961)]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Generacja drugiej harmonicznej

  Wiazka za krysztaem nieliniowym rozszczepiona w siatcedyfrakcyjnej

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Wskaznik laserowy

  [wikipedia.org]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Generacja sumy i rznicy czestosci

  Na osrodek padaja dwie fale:

  E1(t) = E0 cos1t =E02(ei1t + ei1t

  )

  E2(t) = E0 cos2t =E02(ei2t + ei2t

  )Polaryzacja nieliniowa drugiego rzedu:

  PNL = 0(2) (E1(t) + E2(t))2 = ...

  ... = 0(2) E

  20

  2[2 + cos 21t + cos 22t+

  +12

  (cos(1 + 2)t + cos(1 2)t)]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Dopasowanie fazowena przykadzie generacji drugiej harmonicznej

  Jesli n() = n(2), to 2 = 12

  zgod

  ne fa

  zy

  Proces generacji zachodzi wydajnie, bo przyczynki wygenerowane wrznych miejscach krysztau dodaja sie w fazie (idealnedopasowanie fazowe)

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Dopasowanie fazowebrak dopasowania

  Zazwyczaj n() < n(2), czyli 2 < 12

  niez

  godn

  e fa

  zy

  Proces generacji zachodzi z maa wydajnoscia, bo przyczynkiwygenerowane w rznych miejscach krysztau znosza sie(niedopasowanie fazowe)

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Dopasowanie fazowew osrodkach dwjomnych

  Konieczne jest zapewnienie dopasowania fazowego, n() = n(2)

  W krysztale:promien zwyczajny

  polaryzacja do osi optycznej

  n = no stae

  promien nadzwyczajny

  polaryzacja || do osi krysztau

  n zalezy od kata pomiedzy kierunkiemwiazki a osia krysztau:

  n||() =none

  n2o sin2 + n2e cos2

  n pomiedzy no a ne

  Dla odpowiedniego

  n() = n||(2)

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Dopasowanie fazowejako zasada zachowania pedu

  Ped fotonu ~p = ~~kDla fotonu fundamentalnego k = n cDla fotonu drugiej harmonicznej k2 = n2 2cW warunkach dopasowania fazowego n2 = n:(geometria wspliniowa)

  ~k2 = ~k + ~k

  (zasada zachowania pedu)

  h

  h

  2hk k

  k2

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Procesy parametryczneParametryczna downkowersja

  Z jednego fotonu powstaja dwa o mniejszej energii

  h1

  h2h(1+2)

  k1 k2

  k1+2

  1

  1+2 2

  kryszta nieliniowy

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Wzmacniacz parametryczny

  kryszta nieliniowy

  wizka pompujca

  wizka sygnaowa

  wizka jaowa

  Szerokie pasmo wzmocnienia umozliwia wzmacnianie (generacje)impulsw ultrakrtkich oraz budowe ukadw przestrajalnych

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Procesy wyzszego rzeduGeneracja swiata biaego

  W 3 mm pytce szklanej, z wiazki impulsw 800 nm ze wzmacniaczaszafirowego

  Sposb na otrzymanie impulsw o bardzo szerokim widmie

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Generacja swiata biaego w swiatowodach

  Natezenie swiata wprost z lasera jest zbyt mae, by wygenerowacswiato biae w cienkiej pytce, ale mozliwa jest generacja wswiatowodach fotonicznych

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Komercyjne zrda swiata biaegoFianium

  Zrdo swiata biaego w zakresie450-2500 nm o wasnosciach wiazkilaserowej (spjnosc, kolimacja)

  [www.photonicsonline.com]

  [www.fianium.com]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Absorpcja dwufotonowa

  Mozliwe jest wzbudzenieatomu (czasteczki) przezjednoczesna absorpcjedwch fotonw

  Prawdopodobienstwoabsorpcji dwufotonowejjest proporcjonalne dokwadratu natezenia swiata wzbudzenie zachodzitylko w ognisku wiazki

  [www.setabiomedicals.com]

  [www.tavernarakislab.gr]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Mikroskop dwufotonowy

  Umozliwia obserwacje obrazu z rozdzielczoscia wyzsza nizmikroskop jednofotonowy i bez ta pochodzacego z fluorescencjiprbki poza paszczyzna ostrosci

  detektorZwierciadodichroiczne

  laserfemtosekundowy

  lustroskanujce

  obiektyw

  Paszczyzna ostroci[wikipedia.org]

 • Ultrakrtkie impulsy laserowe Optyka nieliniowa

  Obrazy z mikroskopu dwufotonowego

  [www.utoledo.edu]

  Ultrakrtkie impulsy laseroweOptyka nieliniowa