Click here to load reader

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 • View
  44

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG. §4. RÚT GỌN PHÂN SỐ Năm học 2012 - 2013. §4. RÚT GỌN PHÂN SỐ. 1. Cách rút gọn phân số. Ví dụ 1 : xét phân số. Ta thấy 2 là ước chung của 12 và 18. : 2. : 3. Ta thấy 3 là ước chung của 6 và 9. : 3. : 2. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

 • TRNG THCS QUANG TRUNG

  4. RUT GON PHN S Nm hc 2012 - 2013

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 3Ta thy 2 l c chung ca 12 v 18Ta thy 3 l c chung ca 6 v 9 4. RUT GON PHN S Mi ln chia ca t va mu cua phn s cho mt c chung khac 1 cua chung, ta lai c mt phn s n gian hn nhng vn bng phn s a cho. Lam nh vy tc la ta a rut gon phn s.

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 34. RUT GON PHN S V d 2: Rut gon phn sTa thy 5 l c chung ca -5 v 10

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 34. RUT GON PHN S V d 2: Rut gon phn sMun rt gn phn s, ta chia c t v mu ca phn s cho mt c chung ( khc 1 v -1) ca chng. Qui tc :2. Th nao la phn s ti gian?Phn s ti gin (hay phn s khng rt gn c na) l phn s m t v mu ch c c chung l 1 v 1.inh nghia:

 • ?1 Rt gn cc phn s sau :p s

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 34. RUT GON PHN S V d 2: Rut gon phn sMun rt gn phn s, ta chia c t v mu ca phn s cho mt c chung ( khc 1 v -1) ca chng. Qui tc :2. Th nao la phn s ti gian?Phn s ti gin (hay phn s khng rt gn c na) l phn s m t v mu ch c c chung l 1 v 1.inh nghia:

 • Xet cac phn s sau :Ta thy cac phn s nay khng rut gon c na vi t va mu cua chung khng co c chung nao khac . Chung la cac phn s ti gian.

  Th no l phn s ti gin?

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 34. RUT GON PHN S V d 2: Rut gon phn sMun rt gn phn s, ta chia c t v mu ca phn s cho mt c chung ( khc 1 v -1) ca chng. Qui tc :2. Th nao la phn s ti gian?Phn s ti gin (hay phn s khng rt gn c na) l phn s m t v mu ch c c chung l 1 v 1.inh nghia:

 • ?2 Tim cac phn s ti gian trong cac phn s sau:ABCBEDD

 • 1. Cch rt gn phn s V d 1: xt phn s : 2: 2: 3: 34. RUT GON PHN S Vi CLN(12,18) = 6 nn ta co:

 • 8Con s may mn: 136Bi 15 SGK trang 15Rut gon cac phn s sau:

  42Thao lun nhom 5 phut tim cach tra li cac cu hoi sau. Sau o tim mt con s may mn cho i, mi cu tra li ung i ban se nhn c 3 im. Nu lt trung vao may mn i ban se nhn c 2 im ma khng phai tra li cu hoi nao. Tra li ung tn chu cua bng hoa se nhn c 4 im ( co cu hoi phu trong phn nay, i nao tra li ung cu hoi phu se danh c thm 4 im na). Kt thuc tro chi i nao co tng s im cao nht se chin thng.57

 • Bi 15 SGK trang 15 : Rt gn cc phn s sau :ap an

 • Con s may mnChuc mng i ban

 • Bi 15 SGK trang 15 : Rt gn cc phn s sau :ap an

 • Chuc mng i banCon s may mn

 • Bi 15 SGK trang 15 : Rt gn cc phn s sau :ap an

 • Chuc mng i ban Con s may mn

 • Bi 15 SGK trang 15 : Rt gn cc phn s sau :ap an

 • Con s may mnChuc mng i ban

 • - Hc thuc quy tc rt gn phn s, nh ngha phn s ti gin.- Lm bi tp 17; 18; 19; 20 SGK trang 15.- Tit sau luyn tp.

 • Bi 16 SGK trang 15 : B rng y ca mt ngi trng thnh c 32 chic trong c 8 rng ca, 4 rng nanh, 8 rng ci nh v 12 rng hm. Hi mi loi rng chim my phn ca tng s rng ? (Vit di dng phn s ti ginGiiRng ca chim(tng s rng)Rng nanh Rng ci nh Rng hm (tng s rng)(tng s rng)(tng s rng)

 • Bi 17 SGK trang 15 : Rt gnGii

Search related