Tr°»‌ng THCS Quang Trung

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THCS Quang Trung. Năm học 2008-2009. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI QUẬN NGÔ QUYỀN. Giáo viên : Nguyễn Thị Bích Liên. ? Viết biểu thức biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 7 (cm) và chiều rộng là a (cm) ?. 7 (cm). a (cm). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THCS Quang Trung

 • Nm hc 2008-2009CHO MNG CC THY C GIO V D HI THI GIO VIN DY GII QUN NG QUYNGio vin : Nguyn Th Bch Lin

 • ? Vit biu thc biu th din tch hnh ch nht c chiu di l 7 (cm) v chiu rng l a (cm) ?Biu thc biu th din tch hnh ch nht c chiu di 7 (cm) v chiu rng a (cm) l: 7.a7 (cm)a (cm)

 • Biu thc: 7.a l mt biu thc i s.

 • - Khi nim v biu thc i s.- Gi tr ca mt biu thc i s.- n thc, n thc ng dng, cng tr n thc ng dng.- a thc, a thc mt bin, cng tr a thc mt bin.- Nghim ca a thc mt bin.Chng IV: Biu thc i s.

 • 1. Nhc li v biu thc:V d: Cc biu thc: 5 + 3 2 12 : 6 . 2 153. 47 4. 32 5. 6 13. (3 + 4)Chng IV: Biu thc i s.Tit 51: Khi nim v biu thc i s.l cc biu thc s.

 • Hot ng c nhn.Bi tp 1: Vit biu thc s biu th: Chu vi ca hnh ch nht c chiu rng bng 5 (cm) v chiu di bng 8 (cm). Din tch ca hnh ch nht c chiu rng bng 3 (cm) v chiu di hn chiu rng 2 (cm).

 • Bi tp 1: Biu thc s biu th: Chu vi ca hnh ch nht c chiu rng bng 5 (cm) v chiu di bng 8 (cm) l:

  2. (5 + 8)3. (3 + 2)(cm).(cm2 )b) Din tch ca hnh ch nht c chiu rng bng 3 (cm) v chiu di hn chiu rng 2 (cm) l:p n:

 • Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.1. Nhc li v biu thc:

 • Biu thc biu th chu vi ca hnh ch nht c hai cnh lin tip bng 5 (cm) v a (cm) l: Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.2.(5 +a)(cm).1. Nhc li v biu thc:

 • Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.1. Nhc li v biu thc:2. Khi nim v biu thc i s:Biu thc 2. (5 + a) l mt biu thc i sBi ton: (sgk/24)5 (cm)a (cm)2 (cm)

 • Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.1. Nhc li v biu thc:2. Khi nim v biu thc i s:Biu thc 2. (5 + a) l mt biu thc i sBi ton: (sgk/24)5 (cm)3,5 (cm)2 (cm)

 • Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.1. Nhc li v biu thc:2. Khi nim v biu thc i s:Biu thc 2. (5 + a) l mt biu thc i sBi ton: (sgk/24)Biu thc trn biu th chu vi ca cc hnh ch nht c mt cnh bng 5 (cm)

 • ?2. Vit biu thc biu th din tch ca cc hnh ch nht c chiu di hn chiu rng 2 (cm)?(Hot ng nhm i)Cch 1Gi chiu rng hnh ch nht l: a (cm)Chiu di hnh ch nht l : a + 2 (cm).Biu thc biu th din tch cc hnh ch nht l : a.(a + 2) (cm2)Cch 2Gi chiu di hnh ch nht l: a (cm)Chiu rng hnh ch nht l : a - 2 (cm).Biu thc biu th din tch cc hnh ch nht l : a.(a - 2) (cm2)p n

 • Chng IV: Biu thc i s.Bi 1: Khi nim v biu thc i s.1. Nhc li v biu thc:2. Khi nim v biu thc i s:Biu thc a.(a + 2) v a.(a 2) l cc biu thc i s.Trong ton hc, vt l, . Ta thng gp nhng biu thc m trong ngoi cc s, cc k hiu php ton cng, tr, nhn, chia, nng ln ly tha, cn c c cc ch (i din cho cc s). Ngi ta gi nhng biu thc nh vy l biu thc i s.? Ly cc v d v biu thc i s?

 • cho gn, khi vit cc biu thc i s ta thng:- Khng vit du nhn gia cc ch, gia s v ch.- Khng vit tha s 1 trong mt tch.- Tha s (-1) c thay bng bng du (-).xy4xx2-xy3

  Cch vit thngCch vit gnx.yx.41.x2(-1).x.y.y.y

 • Bi tp 2 (?3): Vit biu thc i s biu th:a) Qung ng i c sau x (h) ca mt t i vi vn tc 30 km/h;b) Tng qung ng i c ca mt ngi, bit rng ngi i b trong x (h) vi vn tc 5 km/h v sau i bng t trong y (h) vi vn tc 35 km/h;

 • Bi tp 2 (?3): Biu thc i s biu th:Qung ng i c sau x (h) ca mt t i vi vn tc 30 km/h l 30x (km).b) Tng qung ng i c ca mt ngi, bit rng ngi i b trong x (h) vi vn tc 5 km/h v sau i bng t trong y (h) vi vn tc 35 km/h l 5x + 35y (km).

  p n:

 • Bi tp 2 (?3): Biu thc i s biu th:Qung ng i c sau x (h) ca mt t i vi vn tc 30 km/h l 30x (km).Trong ch x i din cho mt s ty no .x c gi l bin s (hay cn gi l bin)

 • Trong biu thc i s, ch i din cho mt s ty no c gi l bin s (cn gi tt l bin).Xc nh bin trong biu thc i s sau: 3 + 5x (2 y)

 • Trong biu thc i s: Ngi ta cng dng cc du ngoc ch th t thc hin cc php tnh. - Khi thc hin cc php ton trn ch, ta c th p dng nhng tnh cht, quy tc php ton nh trn cc s (v ch i din cho s).

  1) x + y = y + x2) yxxx5 = 5x3y3) (x + y) + z = x + (y + z)4) (xy)z = x(yz)5) x(y + z) = xy + xz6) -(x + y z) = - x y + z

 • + Trong biu thc i s: Ngi ta cng dng cc du ngoc ch th t thc hin cc php tnh. - Khi thc hin cc php ton trn ch, ta c th p dng nhng tnh cht, quy tc php ton nh trn cc s (v ch i din cho s).

  + Cc biu thc i s c cha bin mu cha c xt n trong chng ny.

  * Ch :

 • Bi tp 3: Trong cc khng nh sau, khng nh no ng, khng nh no sai?XXXXX

  CuKhng nhngSai1)Biu thc 2. (x + y) l hai ln tng ca x v y.2)x (y z) = x y - z3)Biu thc y.3.x.x + 1. y c vit gn l: 3x2 y + y4)Biu thc 2.5.x.y c vit gn l 25xy5)Mi biu thc s cng l mt biu thc i s.

 • 1) x - y2) 5y3) xy4) 10 + x5) (x + y)(x y)Bi tp 4 (Bi 3/26 sgk): Hy ni cc 1), 2),..5) vi a), b).e) sao cho chng c cng ngha: a) Tch ca x v y.b) Tch ca 5 v y.c) Tng ca 10 v x.d) Tch ca tng x v y vi hiu ca x v y.e) Hiu ca x v y.

 • Kin thc cn nh:- Khi nim v biu thc i s.- Quy c cch vit gn biu thc i s.- Xc nh c bin s trong biu thc i s.- Ch (sgk/25).

 • Hng dn t hc nh: n li cc ni dung hc. Lm bi 1, 2, 5/ 26, 27 SGK.

 • Chn dung mt nh ton hc c che bi 4 ming ghp, tm chn dung nh ton hc ny, cc em s phi tho cc ming ghp ny ra bng cch tr li cu hi c trong mi ming ghp, tr li c, ming ghp s c tho ra.

  I TM CHN DUNG NH TON HCLut chi:

 • I TM CHN DUNG NH TON HC1234

 • Cu 1Hiu cc bnh phng ca a v b ?(a b)2MaiLanBn Lan tr li ng hay sai ?Bn Lan tr li sai

 • Cu 2Mt ngy ma h, bui sng nhit l t , bui tra nhit tng thm x so vi bui sng, bui chiu lc mt tri ln nhit li gim i y so vi bui tra. Hy vit biu thc i s biu th lc mt tri ln ca ngy theo t, x, y.p n:Biu thc biu th lc mt tri mt tri ln ca ngy l : t + x y ()(Bi 4, sgk/27)

 • Cu 3Hy vit gn li biu thc sau: 7.x.x.y 1.(2.x) p n:Biu thc c vit gn l:7x2y 2x

 • Cu 4Vit biu thc i s biu th khi lng ca mt vt bng st c th tch l V (m3), bit khi lng ring ca st l D = 7800 kg/m3.p n:Biu thc i s biu th khi lng ca mt vt bng st c th tch V l: 7800V (kg)

 • Vo nm 820, nh ton hc ni ting ngi Trung vit mt cun sch v ton hc.Tn cun sch ny c dch sang ting Anh vi tiu Algebra, Algebra dch sang ting Vit l i s. Tc gi ca cun sch tn l Al-khowrizmi (An-kh-va-ri-zmi). ng c bit n nh l cha ca mn i s. ng dnh c i mnh nghin cu v i s v c nhiu pht minh quan trng trong lnh vc ton hc. ng cng l nh thin vn hc, nh a l hc ni ting. ng gp phn quan trng trong vic v bn th gii thi by gi.C TH EM CHA BIT ???

 • CM N CC THY C GIO V TT C CC EM

  *********************************