TR¯»œNG THCS PH TH¯»¢NG

 • View
  73

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG. TỔ: LÝ - HÓA - SINH - CÔNG NGHỆ    GV: VÕ CÔNG TIÊN TẬP THỂ LỚP 8/1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜ Thứ hai, ngày 18 tháng 03 năm 2013. Kiểm tra bài cũ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS PH TH¯»¢NG

 • TRNG THCS PH THNG T: L - HA - SINH - CNG NGH GV: V CNG TIN

  TP TH LP 8/1 CHO MNG QU THY, C V D GI

  Th hai, ngy 18 thng 03 nm 2013

 • Kim tra bi c trng v gia nh em c nhng bin php g tit kim in nng?p n: - trng cui bui hc khi ra khi phng phi tt in, qut - gia nh tt cc dng in tht s khng cn thit nh n, qut, tivi, hn ch l o qun

 • Tit 43 Bi 49: Thc hnh

 • NI DUNG

  I. IN NNG TIU TH CA DNG INII.TNH T0N TIU TH IN NNG TRONG GIA NHIII BO CO THC HNH

 • Hnh nh s dng in

 • Hnh nh s dng in

 • Hnh nh s dng in

 • I IN NNG TIU TH CA DNG INin nng tiu th ca dng in c tnh nh sau: A = Pt t- thi gian lm vic ca dng in p- cng sut in ca dng in A- in nng tiu th ca dng in trong thi gian t 1kWh = 1000Wh * n v in nng l Wh hoc kWh

 • I IN NNG TIU TH CA DNG IN VD: Tnh in nng tiu th ca bng n 220V- 40W trong 1 thng(30 ngy), mi ngy n bt 4 giTm tt: p = 40W t =? (30 ngy) ; A =? Bi gii Thi gian s dng trong 1 thng tnh bng gi: t = 4 x 30 = 120 h in nng tiu th ca bng n trong 1 thng: A = Pt = 40 x 120 = 4800 Wh = 4,8 kWh

 • II TNH TON TIU TH IN NNGTRONG GIA NH * tnh ton tiu th in nng trong gia cn phi c cc s liu g? 1. Cng sut in ca tng dng in 2. S lng ca cc dng in 3. Thi gian s dng ca cc dng in

 • II TNH TON TIU TH IN NNGTRONG GIA NH * Trnh t tnh ton: - Tnh tiu th in nng ca mi dng trong 1 ngy: A1 = Pt ( Wh ) - Tnh tiu th in nng ca tt c dng in trong ngy: A ngy = A1 + A2 + + An ( Wh ) - Tnh tiu th in nng ca tt c dng in trong thng ( 30 ngy ): Athng = Angy x 30 ( Wh , kWh ) III BO CO THC HNH

 • 240 1440 520 320 2880 280 1000 630 125 50

  TtTn dng inCng sut in P(W)S lngThi gian s dng trong ngy t (h)Tiu th in nng trong ngy A (Wh)1n si t60222n ng hunh quang v chn lu45843Qut bn65424Qut trn80225T lnh1201246Ti vi70147Bp in1000118Ni cm in630119Bm nc25010,510Rai catxet5011

 • Tiu th in nng ca gia nh trong ngy: Angy= 240+1440+520+320+2880+280+1000 +630+125+50 = 7485 WhTiu th in nng ca gia nh trong thng ( 30 ngy):Athng = 7485 x 30 = 224550 Wh =224,550 kWh Gi s mi kWh c gi 1500 ng, th s tingia nh phi tr trong thng bao nhiu? 224,550 x 1500 = 336.825 ng

 • * CNG C:- Nm cng thc A = Pt- Bit cch tnh ton tiu th in nng trong gia nh* DN D:- n li cc bi chng VII ( dng in gia nh )- Tit sau kim tra 1 tit

 • *