Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ LỘC TRƯỜNG THCS LỘC BỔN

 • View
  149

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ LỘC TRƯỜNG THCS LỘC BỔN. GIÁO ÁN MĨ THUẬT. Người thực hiện : Hoàng Quốc Phú. Kiểm tra bài cũ:. 1. Hãy nêu vài nét về công trình kiến trúc tiêu biểu: chùa Keo của mĩ thuật thời Lê? 2. Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay có đặc điểm gì nổi bật?. 6. B. ÀI - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ LỘC TRƯỜNG THCS LỘC BỔN

 • PHNG GIO DC HUYN PH LCTRNG THCS LC BNNgi thc hin: Hong Quc Ph

 • 1. Hy nu vi nt v cng trnh kin trc tiu biu: cha Keo ca m thut thi L?2. Tng Pht b Quan m nghn mt nghn tay c c im g ni bt?

 • IV TRANG TR6

 • I. Quan st nhn xt:RA SC THI UA HC TP TTHC, HC NA, HC MI !

 • V LI CH TRM NM TRNG CYV LI CH TRM NM TRNG NGIKHNG C G QU HN C LP, T DO

 • * Khu hiu l g? Khu hiu l mt cu ngn gn mang ni dung tuyn truyn, c ng, c trnh by trn vi, trn tng hoc trn giy.

 • Cc nhm tho lun:* Em c nhn xt g v cch trnh by khu hiu di y?

 • LAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANGLAO NG L VINH QUANG

 • * Khu hiu p cn nhng yu t no?- Khu hiu p phi c b cc cht ch, kiu ch, mu sc ph hp vi ni dung.

 • * C nhiu cch trnh by khu hiu:MI NGY N TRNG L MT NIM VUIa. Trnh by trn bng di.b.Trnh by trong mng dng hnh vung.MI NGY NTRNG L MT NIM VUI

 • c. Trnh by trong mng hnh ch nht ng.MI NGY NTRNG L MT NIM VUI

 • d. Trnh by trong mng hnh ch nht nm ngang.MI NGY N TRNGL MT NIM VUI

 • Mt s cu khu hiu sp xp cha hp l:NI KHNG VI MA TYKhong cch ch cha hp lNI KHNG VI MA TY Khong cch ch hp l

 • HC TP TT, LAO NG TTNgt dng khng hp l HC TP TT, LAO NG TTNgt dng hp l

 • Mt s cu khu hiu trang tr p:SNG, CHIN U V HC TP THEO GNG BC H V ISC P CON NGI S TN PHAINHNG SC P CA NGH THUT S VNH HNG

 • II. Cch trnh by khu hiu:? Mun trnh by c khu hiu, bc u tin ta cn lm g?1. Sp xp ch thnh dng.

 • Sau khi sp xp ch thnh dng, bc tip theo ta cn lm g?2. c lng khun kh dng ch.

 • Sau khi c lng khun kh dng ch, bc tip theo?3. Phc khong cch ca con ch, cc ch.Bc tip theo ta cn lm g?4. K ch v hnh trang tr (nu cn).Sau khi hon thnh cc bc v trn, bc cui cng s lm g?5. V mu.

 • * Hy nu cc bc tin hnh bi v trang tr: trnh by khu hiu?

 • Trnh by khu hiu:KHNG C G QU HN C LP, T DO

 • - Cc nhm chun b mu vt: l hoa, hoa v qu.

 • Tit hc hm nay kt thc. Chc qu thy, c gio sc khe. Chc cc em hc sinh vui ti, hc tp tt.

Search related