TR¯»œNG THCS TAM HI»†P

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS TAM HIỆP. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ. Giáo viên :. BÙI THỊ HỒNG THU. Tiết 15:. CÔNG CƠ HỌC. MÔN: VẬT LÍ LỚP 8. KIỂM TRA BÀI CŨ. Câu 1 : Nêu điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS TAM HI»†P

 • Cu 2 : Khi vt ni trn mt cht lng th lc y c-si-mt c tnh nh th no?KIM TRA BI C Cu 1: Nu iu kin mt vt chm xung, ni ln, l lng trong cht lng?

 • Cu 2 : Khi vt ni trn mt cht lng th lc y c-si-mt c tnh theo cng thc:FA = d . Vtrong :V: l th tch ca phn vt chm trong cht lng (m3)d: l trng lng ring ca cht lng (N/m3)FA: l lc y c-si-met (N)TR LICu 1: Nhng mt vt vo cht lng th: - Vt s chm xung khi: FA < P - Vt s ni ln khi: FA > P - Vt l lng trong cht lng khi: FA = P

 • NHNG CNG VIC HNG NGY

 • Bi 13:

 • Bai 13: CONG C HOCI. KHI NAO CO CONG C HOC ?-> Ngi lc s khong thc hien mt cong c hocKhi nao co cong c hoc?-> Lc keo con nga a thc hien mt cong c hocC1: co cong c hoc khi co lc tac dung vo vt v lam vat chuyen di1.Nhan xet:

 • 2. Ket luanBai 13: CONG C HOCI. KHI NAO CO CONG C HOC ? Ch co cong c hoc khi co tac dung vao vat va lam cho vat Cong c hoc goi tat la Quang ng vat dch chuyenLc tac dung vao vatLcchuyen diCong

 • C3: Trng hp nao co cong c hoc3. Van dungBai 13: CONG C HOCI. KHI NAO CO CONG C HOCA.Ngi th mo ang ay cho xe gong ch than chuyen ongB. Hoc sinh ang ngoi hoc baiC. May xuc at ang lam viecD. Ngi lc s ang nang ta len

 • ALc keo au tau sinh cong3. Van dungBai 13: CONG C HOCI. KHI NAO CO CONG C HOCC4: Lc nao thc hien cong c hocLc hut trai atPLc keo cua ngi cong nhan

 • FCBSBai 13: CONG C HOCCng c hc c tnh theo cng thc no?

 • FCBSA = F . sF l lc tac dung vao vat A la cong cua lc s l quang ng vat dch chuyen(N)(m)(J)A = 1N.1m = 1JBai 13: CONG C HOCII. CONG THC TNH CONG1KJ = 1000 J

 • Bai 13: CONG C HOCII. CONG THC TNH CONGNeu vat chuyen di khong theo phng cua lc th cong thc c tnh bang mot cng thc khac Chu yFs

 • FPAP = 0 A F = 0

  Bai 13: CONG C HOCChu :Neu vat chuyen di theo phng vuong goc vi phng cua lc th cong cua lc o bang 0

 • F = 5 000Ns = 1 000mA = ?Cong lc keo cua au tu l:p dng cng thc: A = F.s = 5 000.1 000 = 5 000 000 (J) = 5 000 (kJ)C5Bai 13: CONG C HOCu tu ha ko toa xe vi lc F = 5 000N lm toa xe i c 1 000m. Tnh cng ca lc ko ca u tu.Tm tt:GII

 • 2. Van dungA = ? Tom tat :m = 2 kgs = 6 mCong cua trong lc l:Bai 13: CONG C HOCh = sF = PC6Mt qu da c khi lng 2kg ri t trn cy cch mt t 6m. Tnh cng ca trng lcGIIp dng cng thcA = F . s = P . s = 10 . m . S = 10 . 2 .6 = 120 (J)

 • C7:PFTrong lc co phng thang ng, vuong goc vi phng chuyen ong cua vat, nen AP = 0TR LI:Ti sao khng c cng c hc ca trng lc trong trng hp hn bi chuyn ng trn mt sn nm ngang