TR¯»œNG THCS THU»¶ PH™

 • View
  54

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS THUỶ PHÙ. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 6. GIÁO VIÊN: HOÀNG THỊ HOA. Kiểm tra bài cũ:. Nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo lên cực. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào từ xích đạo lên cực?. BÀI 22 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS THU»¶ PH™

 • TRNG THCS THU PHGIO VIN: HONG TH HOA

 • Da vo kin thc hc, em hy cho bit nhit khng kh thay i nh th no t xch o ln cc?Kim tra bi c: Nhit khng kh gim dn t xch o ln cc.

 • Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T23027N0023027B1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t: Xc nh trn bn , cc ng ch tuyn Bc v cc ch tuyn Nam? Cho bit cc ng ch tuyn ny nm nhng v no?

 • 1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Cc tia sng Mt Tri chiu vung gc vi Mt t cc ch tuyn vo ngy no?- Ch tuyn Bc: 23027B. Ch tuyn Nam: 23027N. Cc ch tuyn l nhng ng c nh sng Mt Tri chiu vung gc vo cc ngy H ch v ng ch. Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T

 • 66033B66033N23027N0023027B1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T Xc nh trn bn , cc vng cc Bc v cc vng cc Nam. Hy cho bit cc vng cc ny nm cc v no?

 • Cc vng cc l gii hn ca khu vc c c im g? Cc vng cc l gii hn ca khu vc c ngy hoc m di 24 gi.Vng cc Bc: 66033B.Vng cc Nam: 66033N.

  1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T

 • Vnh ai lnhVnh ai lnh23027B 0023027N 66033N66033BCc NamCc BcHnh 1: Cc vnh ai nhit trn Tri t- Cc ch tuyn v vng cc l ranh gii phn chia b mt Tri t ra nm vnh ai nhit song song vi xch o.1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T Quan st hnh 1, hy cho bit trn Tri t c bao nhiu vnh ai nhit? l cc vnh ai nhit no? Cc ng no l ranh gii ca cc vnh ai nhit?

 • Tng ng vi nm vnh ai nhit, Tri t c nhng i kh hu no?Hnh 2: Cc i kh hu1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T2. S phn chia b mt Tri t ra cc i kh hu theo v :Vnh ai lnhVnh ai lnh23027B 0023027N 66033N66033BCc NamCc BcHnh 1: Cc vnh ai nhit trn Tri t

 • 1. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T2. S phn chia b mt Tri t ra cc i kh hu theo v :Hnh 3 Hy trnh by c im ca cc i kh hu: Gii hn: Gc chiu ca nh sng Mt Tri:.. c im kh hu: +Nhit : +Lng ma: + Gi:

 • a. i nng (nhit i)b. Hai i n ha (n i)66033660332302723027O01. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T2. S phn chia b mt Tri t ra cc i kh hu theo v : Gii hn: T 23027B -> 660 33B; 23027N-> 66033N. c im kh hu: + Nhit : Trung bnh. + Lng ma: t 500mm n 1000mm. + Gi: Ty n i.Hnh 3 Gii hn: T 23027B -> 23027N. c im kh hu: + Nhit : Nng quanh nm. + Lng ma: t 1000mm n 2000mm. + Gi: Tn phong.

 • a. i nng (nhit i)b. Hai i n ha (n i)66033660332302723027O01. Cc ch tuyn v cc vng cc trn Tri t:Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T2. S phn chia b mt Tri t ra cc i kh hu theo v :c. Hai i lnh (hn i) Gii hn: T 66033B -> 900B; T 66033N -> 900N - c im kh hu:Nhit : Lnh quanh nm. + Lng ma: di 500mm. + Gi: ng cc.Hnh 3

 • Rng l kim (Taiga )Rng Amazon Hoang mc Xahara (Nhit i)(Hn i)(n i)(Nhit i)

 • 6603366033230270023027Vit Nam nm trong i kh hu no?

 • 6603366033230270023027Ch tuyn BcCh tuyn NamVng cc BcVng cc NamTit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T 1. Xc nh trn bn cc ng ch tuyn v vng cc, cc ng ny nm cc v no?

 • 6603366033230270023027Tit 26 Bi 22: CC I KH HU TRN TRI T2. Xc nh trn bn gii hn ca cc i kh hu trn Tri t.

 • Kt lun- Cc ch tuyn l nhng ng c nh sng Mt Tri chiu vung gc vo cc ngy H ch v ng ch.- Cc vng cc l nhng ng gii hn khu vc c ngy v m di 24 gi.- Cc ch tuyn v vng cc l ranh gii ca cc vnh ai nhit.- Tng ng vi nm vnh ai nhit, trn Tri t cng c nm vnh ai kh hu theo v : + Mt i nng (nhit i). +Hai i n ha (n i). +Hai i lnh (hn i).

 • HNG DN V NH Tr li cc cu hi 1, 2, 3, 4 SGK trang 69.- Chun b tit sau n tp..

  ***************