Click here to load reader

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

 • View
  62

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN. VẬT LÍ 8. Giáo viên: Cao Thị Phương. A. B. C. D. Kiểm tra bài cũ. 1. Viết công thức tính áp suất chất lỏng, nêu đơn vị tính áp suất?. 2. So sánh áp suất tại bốn điểm A, B, C, D trong bình đựng chất lỏng ở hình bên. Trả lời: - PowerPoint PPT Presentation

Text of TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

 • TRNG THCS NGUYN VIT XUN

  Gio vin: Cao Th Phng

 • Kim tra bi c1. Vit cng thc tnh p sut cht lng, nu n v tnh p sut?2. So snh p sut ti bn im A, B, C, D trong bnh ng cht lng hnh bn.Tr li:1. Cng thc tnh p sut cht lng:p = d.h n vi tnh p sut (Pa) hay (N/m2 )2. pA < pB < pC = pD

 • ? Khi ln ngc mt cc nc y c y kn bng mt t giy khng thm nc th nc c chy ra ngoi khng? V sao?

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN: - Tri t c bao bc bi mt lp khng kh dy hng ngn km, gi l kh quyn. Con ngi v mi sinh vt khc trn tri t u ang sng di y ca i dng khng kh khng l ny. - V khng kh cng c trng lng nn Tri t v mi vt trn Tri t u chu p sut ca lp kh quyn bao quanh Tri t. p sut ny c gi l p sut kh quyn. p sut ny tc dng theo mi phng.

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng. C v s hin tng chng t s tn ti ca p sut kh quyn v p sut ny tc dng theo mi phng. Ta tm hiu mt s TN sau.

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN:1. Th nghim 1: Ht bt khng kh trong mt v hp sa bng giy, ta thy v hp b bp nhiu pha. Khi ht ht khng kh trong v hp ra th p sut khng kh trong hp nh hn p sut kh quyn bn ngoi nn v hp chu tc dng ca p sut khng kh t ngoi vo nn v hp b bp theo mi pha. Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng.C1:Hy gii thch ti sao?

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN:1. Th nghim 1:2. Th nghim 2: Cm mt ng thu tinh ngp trong nc, ri ly ngn tay bt kn u pha trn v ko ng ra khi nc. C2: Nc c chy ra khi ng khng? Ti sao? Khng chy. V p sut kh quyn tc dng vo nc t di ln ln hn p sut ca ct nc trong ng.???p sut kh quyn Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2: C3: Nu b ngn tay bt u trn ca ng th xy ra hin tng g? Gii thch ti sao? Nc s chy ra khi ng. V p sut kh quyn bn trn cng vi p sut ca ct nc ln hn p sut kh quyn bn di ng. Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng

 • I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3:Hai bn cuMing ltNm 1654, Gh-rich, Th trng thnh ph Mc--buc ca c lm th nghim sau: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng

 • Ngi ta phi dng 2 n nga mi n 8 con m khng ko c hai bn cu ri ra.I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng

 • C4: Hy gii thch ti sao? V khi ht ht khng kh trong qu cu ra th p sut trong qu cu bng 0. Khi v qu cu chu p sut ca kh quyn t mi pha nn hai bn cu p cht vi nhau.I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng? Vy, lm th no o c p sut kh quyn?

 • 1mThy ngn76cmChn khngII. LN CA P SUT KH QUYN:I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng1. Th nghim T-ri-xe-li:

 • 76cmC5: Cc p sut tc dng ln A v ln B c bng nhau khng? Ti sao? pA = pB (v hai im A, B cng nm trn mt phng nm ngang)C6: p sut tc dng ln A l p sut no? p sut tc dng ln B l p sut no?p sut ca ct thy ngn cao 76cmp sut kh quynII. LN CA P SUT KH QUYN:I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng1. Th nghim T-ri-xe-li :2. ln ca p sut kh quyn :

 • 76cmC7: Hy tnh p sut ti B, bit trng lng ring ca thy ngn (Hg) l 136.000N/m3. T suy ra ln ca p sut kh quyn?II. LN CA P SUT KH QUYN:I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng1. Th nghim T-ri-xe-li :Tm tt:h = 76cm = 0.76md = 136 000N/m3pB = ?N/m2 Gii:p sut ti B do ct thy ngn gy ra: pB = d.h = 0,76 . 136 000 = 103 360N/m2 ln ca p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li.2. ln ca p sut kh quyn : p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li, do ngi ta thng dng mmHg lm n v o p sut kh quyn.

 • II. LN CA P SUT KH QUYN:III. VN DNG: Nc khng chy ra c l v kh quyn tc dng ln t giy mt p sut c hng t di ln ln hn p sut ca nc cha trong cc.C8: Gii thch hin tng nu u bi?I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li, do ngi ta thng dng mmHg lm n v o p sut kh quyn.

 • C9: Nu v d chng t s tn ti ca p sut kh quyn? Np m tr, np cc bnh nc lc, thng c mt l nh d rt nc ra. B mt u ng thuc tim, thuc khng chy ra, b hai u ng thuc tim, thuc chy ra d dng. Cc ng nh git.II. LN CA P SUT KH QUYN: I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phngIII. VN DNG: p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li, do ngi ta thng dng mmHg lm n v o p sut kh quyn.

 • C12: Ti sao khng th tnh trc tip p sut kh quyn bng cng thc: p = d.hTi v: Khng th xc nh c chiu cao (h) ca kh quyn. Trng lng ring ca khng kh (d) gim dn theo cao.II. LN CA P SUT KH QUYN: I. S TN TI CA P SUT KH QUYN1. Th nghim 1:2. Th nghim 2:3. Th nghim 3: Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phngIII. VN DNG: p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li, do ngi ta thng dng mmHg lm n v o p sut kh quyn.

 • 12345678

 • Tr li:TRNG LNG Khi t mt vt trn mt sn nm ngang th p lc tc dng ln mt sn c ln bng .. ca vt.y l t thch hp in vo ch trng trong cu sau:c 10 ch

 • Cch dn nc t thp nc cung cp cho cc h dn hot ng da trn nguyn tc ca.Tr li:BNH THNG NHAUy l t thch hp in vo ch trng trong cu sau:c 13 ch

 • Tr li:GH RCH Ai tng lm th nghim kim chng s tn ti ca p sut kh quyn c m t nh hnh v trn?c 7 ch

 • Bu khng kh bao quanh Tri t c gi l g?Tr li:KH QUYNc 8 ch

 • n v o p sut l g?Tr li:PAXCANK hiu: Pac 6 ch

 • Ai l ngi u tin o c p sut nh sng?Tr li:L B Pc 7 ch

 • Lc p c phng vung gc vi mt b p c gi l g?Tr li:P LCc 5 ch

 • Cng ln cao khng kh cng long nn p sut kh quyn cngTr li:GIMy l t thch hp in vo ch trng trong cu sau:c 4 ch

 • Tri t v mi vt trn Tri t u chu tc dng ca p sut kh quyn theo mi phng .- p sut kh quyn bng p sut ca ct thy ngn trong ng T-ri-xe-li, do ngi ta thng dng mmHg lm n v o p sut kh quyn.

 • Hoc hiu phn ghi trng tm cua bai Lam cac bai tp t 9.1 n 9.12 SBT c trc bi 10: Lc y c si mt

 • Chc cc em lun hc gii !

 • V sao cc nh du hnh v tr khi i ra khong khng v tr phi mc mt b o bo h c bit? Bn trong lp o bo h c khng kh. Lp o bo h va ti to khng kh cung cp cho nh du hnh v tr ng thi gi cho p sut khng kh bng vi p sut kh quyn trn mt t.

Search related