TR¯»œNG THCS NH N NGH¨A

 • View
  66

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NHƠN NGHĨA. NĂM HỌC: 2012 - 2013. SINH HỌC 6. GV: TRẦN THỊ NGỌC MAI. CÂU HỎI. - Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên? - Cho 03 loại cây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân bò mà em biết?. Tuần: 16 -Tiết: 31. BÀI 27. SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI. 1. Giâm cành:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS NH N NGH¨A

 • TRNG THCS NHN NGHAGV: TRN TH NGC MAISINH HC 6NM HC: 2012 - 2013

 • CU HI- Th no l sinh sn sinh dng t nhin?- Cho 03 loi cy sinh sn sinh dng t nhin bng thn b m em bit?

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:Hnh 27.1. Gim cnh- on cnh c mt, chi em cm xung t, sau mt thi gian s c hin tng g?=> Cnh bn r v pht trin thnh cy mi.A. on cnh sn c cm xung t m.B. on cnh sn sau mt thi gian.

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:Hnh 27.1. Gim cnhA. on cnh sn c cm xung t m.B. on cnh sn sau mt thi gian.Gim cnh l g?Gim cnh l ct mt on cnh c mt, chi cm xung t m cho cnh bn r, pht trin thnh cy mi.

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:Hnh 27.1. Gim cnh- K tn 3 loi cy c trng bng cch gim cnh?=> Ma, khoai lang, rau ng,A. on cnh sn c cm xung t m.B. on cnh sn sau mt thi gian.

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:Hnh 27.1. Gim cnh- Cnh ca nhng cy ny thng c c im g m ngi ta c th gim c?=> C mt, chi khi gp t m ra r ph rt nhanh.A. on cnh sn c cm xung t m.B. on cnh sn sau mt thi gian.

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:Gim cnh l g?Gim cnh l ct mt on cnh c mt, chi cm xung t m cho cnh bn r, pht trin thnh cy mi. VD: Ma, khoai lang, rau ng,- Vic gim cnh c li g cho trng trt?=> Nhn ging cy trng nhanh.- Bn thn em t gim cnh nhng loi cy no? - Chn cnh em gim nh th no?

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:2. Chit cnh:- Cch chit cnh nh th no?- Khi bc v cy mch no b bc theo?- Mch ry c chc nng g?- Cht hu c c c do u?AA. Cch chit cnh.Lt 1 on vLm bu t

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:2. Chit cnh:ABHnh 27.2. Chi466t cnhA. Cch chit cnh.B. Cnh chit ra r, ct em trng xung t.Lt 1 on vLm bu t

 • Tho lun: 5 pht1. Chit cnh l g?2. V sao cnh chit, r ch c th mc ra t mp v pha trn ca vt ct?3. K tn 1 s loi cy c trng bng cch chit cnh?4. V sao nhng loi cy ny thng khng c trng bng cch gim cnh?

 • P N:1. Chit cnh l g?Chit cnh l lm cho cnh ra r ngay trn cy ri mi ct em trng thnh cy mi.2. V sao cnh chit, r ch c th mc ra t mp v pha trn ca vt ct?=> V khi bc v mch ry b bc theo, cht hu c do l ch to c vn chuyn xung b ng li mp v pha trn gp iu kin t m (r bo ty) to iu kin cho s hnh thnh r .

 • P N:3. K tn 1 s loi cy c trng bng cch chit cnh?4. V sao nhng loi cy ny thng khng c trng bng cch gim cnh?=> Cam, bi, chanh, nhn,.=> V nhng cy ny lu ra r ph nu gim xung t m cnh d b cht, nn to iu kin cnh ra r ngay trn cy ri mi ct em trng.

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:2. Chit cnh:Chit cnh l g?Chit cnh l lm cho cnh ra r ngay trn cy ri mi ct em trng thnh cy mi.VD: Cam, bi, chanh, nhn,. a phng em, nhn dn thng chit cnh nhng loi cy no?

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:2. Chit cnh:3. Ghp cy:Hnh 27.3. Cc bc ghp mtBc 1Rch v gc ghpBc 2Ct ly mt ghpBc 3Lun mt ghp vo vt rchBc 4But dy gi mt ghp

 • Tun: 16 -Tit: 31BI 27. SINH SN SINH DNG DO NGI.1. Gim cnh:2. Chit cnh:3. Ghp cy:Ghp mt gm nhng bc no?Ghp cy l dng mt b phn sinh dng (mt ghp, chi ghp, cnh ghp) ca mt cy gn vo mt cy khc (gc ghp) cho tip tc pht trin.Ghp cy l g?Cho 2 v d v ghp cy thng c nhn dn ta thc hin trong trng trt?

 • - .. l lm cho cnh .. . ngay trn cy ri mi ct em trng thnh cy mi.- .. . l ct mt on cnh c ., .. cm xung .. cho cnh bn r, pht trin thnh cy mi. - Ghp cy l dng mt b phn .. . (mt ghp, chi ghp, cnh ghp) ca mt cy gn vo mt .. .(gc ghp) cho tip tc pht trin.BI TP: Hy in cc cm t gi sau vo khong trng cho thch hp?( )gim cnh; mt, chira r;chit cnh; sinh dng;cy khc;Gim cnh mtchit mt m;Chit cnh ra rsinh dngcy khc(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

 • Hng dn v nh. Hc bi, tr li cu hi: 1,2,3 SGK/Tr 91. - Lm bi tp gim cnh, chit cnh theo hng dn Tr 92, 93.- Xem trc bi 28. - em mu vt hoa: Dm bt, hoa bi, rau mung, rau lang,

 • CM N CC BN THAM GIA BUI HC!