TR¦NG THCS QUANG TRUNg

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TR¦êNG THCS QUANG TRUNg. §ÞA LÝ 6 N¨m häc 2012 - 2013. Gi¸o viªn : TrÞnh ThÞ CÇn. Kiểm tra bài cũ. 1) Bản đồ là gì? Các phương pháp chiếu đồ đều có nhược điểm gì ?. - Là hình ảnh thu nhỏ được vẽ trên giấy tương đối chính xác của một vùng, một quốc gia hay một đại lục …. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¦NG THCS QUANG TRUNg

 • Kim tra bi c 1) Bn l g? Cc phng php chiu u c nhc im g ? 2) Nu nhng cng vic c bn cn thit v bn ?- L hnh nh thu nh c v trn giy tng i chnh xc ca mt vng, mt quc gia hay mt i lc .Thu thp thng tin Rt ngn t l La chn cc k hiu th hin cc i tng a l trn bn - Cc vng cng xa trung tm chiu th sai lch cng cao

 • T l 1 : 22.000.000- Cho bit t l bn l bao nhiu ?- 1cm trn bn tng ng vi bao nhiu cm (hay m hoc km) trn thc a1 cm trn bn tng ng vi 22 000 000cm (hay 220 000m hoc 220 km) trn thc a.

 • T L 1 : 25 000 - 1cm trn bn tng ng vi bao nhiu cm ( hoc m) trn thc a?1cm trn B tng ng vi 25 000 cm (hoc 250m) trn thc aKhong cch trn bn Khong cch ngoi thc aL t s CH: Cho bit t l bn l bao nhiu?

  CH: T l bn l g ?

 • - T l bn : l t s gia khong cch trn bn vi khong cch ngoi thc a

 • T L 1 : 25 000CH: Bn trn c thu nh bao nhiu ln ?- c thu nh 25 000 lnCH: T l bn cho ta bit g ?- Cho bit kch thc trn bn thu nh bao nhiu ln so vi kch thc ngoi thc a

 • - T l bn : l t s gia khong cch trn bn vi khong cch ngoi thc a- ngha : Cho bit kch thc trn bn thu nh bao nhiu ln so vi kch thc ngoi thc aC 2 dng t l : + T l thc + T l s

 • CH: Quan st t l bn - c s t l ca bn ?- Thc t l c chia lm my on bng nhau ?- Mi on tng ng vi bao nhiu m?

  Tc l 1cm trn bn tng ng vi 75 000 cm (hay 75m) trn thc aThc t l chia lm 4 on. Mi on di 1cm tng ng vi 75m trn thc a. S t l ca bn l 1 : 7.500

 • - T l bn : l t s gia khong cch trn bn vi khong cch ngoi thc a- ngha : Cho bit kch thc trn bn thu nh bao nhiu ln so vi kch thc ngoi thc aC 2 dng t l : + T l thc + T l sCH: Hy cho bit t l s khc t l thc im no?+ T l s: L phn s c t lun l 1. Mu s cng ln th t l bn cng nh v ngc li

  + T l thc: L thc o c tnh sn, mi on u ghi s di tng ng trn thc a.

 • Hnh 9: Bn mt khu vc ca TP NngBn c t ln hn .Bn c t nh hn .CH: Bn no mc th hin c nhiu i tng a l hn ?1 : 15 000Hnh 8: Bn mt khu vc ca TP Nng

 • - T l bn cng ln th mc chi tit ca bn cng cao.Bn c t ln hn .Bn c t nh hn .Th hin c nhiu i tng a l hn .Th hin c t i tng a l hn .1 : 15 000

 • - T l bn : l t s gia khong cch trn bn vi khong cch ngoi thc a- ngha : Cho bit kch thc trn bn thu nh bao nhiu ln so vi kch thc ngoi thc aC 2 dng t l : + T l thc + T l s- T l bn cng ln th mc chi tit ca bn cng cao.

 • CH : Tiu chun phn loi bn ?

 • Hnh 8 : Bn mt khu vc TP Nng

 • Hnh 8 : Bn mt khu vc TP Nng

 • Nhm 1 : T khch sn Hi Vn - Thu Bn Nhm 2 : T khch sn Ho Bnh - Sng Hn Nhm 3 : Chiu di ng Phan Bi Chu

  Nhm 4 : Chiu di ng Nguyn ch Thanh Tho lun nhm: o tnh khong cch thc t da vo t l thc hoc t l s

 • Nhm 1 : T khch sn Hi Vn - Thu Bn Cch 1: 5,5 cm x 7.500 = 41250 cm = 412,5 m Cch 2: 5,5 cm x 75m = 412,5 m Nhm 2 : T khch sn Ho Bnh - Sng Hn 4 cm x 75m = 300 m Nhm 3 : Chiu di ng Phan Bi Chu 4,5 cm x 75 m = 337,5 m

  Nhm 4 : Chiu di ng Nguyn ch Thanh 5,5 cm x 75m = 412,5 m Tho lun nhm: o tnh khong cch thc t da vo t l thc hoc t l s

 • Hy in t thch hp vo ch () trong on vn sau :T l bn ch mc .ca khong cch c v so vi trn mt tthu nhtrn bn thc t2. Cc cu sau cu no ng ; cu no sai ?a, T l bn cng ln th mc chi tit ca bn cng cao b, Mun tnh khong cch trn thc t , ngi ta c th dng thc t l s chng xc hn t l s S3. T l bn c th hin di cc dng no ?T l s T l thc

 • ]HJ /8**87.78 */M P0 780

  80..