Click here to load reader

THCS NGUYỄN HUỆ

 • View
  22

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THCS NGUYỄN HUỆ. KIỂM TRA BÀI CŨ Chấm một số bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả của học sinh. Quan sát và cho biết những bức ảnh sau nói về vấn đề gì?. Mít tinh. Diễn văn nghệ. Tặng hoa. Thi văn nghệ. Tiết 7Bài 9: Vẽ tranh : ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM. - PowerPoint PPT Presentation

Text of THCS NGUYỄN HUỆ

 • THCS NGUYN HU

 • KIM TRA BI C

  Chm mt s bi v theo mu l hoa v qu ca hc sinh

 • Quan st v cho bit nhng bc nh sau ni v vn g? Thi vn nghDin vn nghTng hoa Mt tinh

 • Tit 7Bi 9: V tranh: TI NGY NH GIO VIT NAM I. Tm v chn ni dung ti:

  Ngy 20 thng 11 l ngy g? ngha ca ngy 20/11?Ngy 20/ 11 l ngy nh gio Vit Nam, c ngha nhm tn vinh ngh dy hc v l dp hc sinh by t tm lng bit n ca mnh i vi cc thy c.

 • Thao lun nhomTit 7 bi 9 : V tranh

  TAI NGAY NHA GIAO VIT NAMEm hay tim hiu nhng bc tranh sau xem chung thuc ni dung tai nao ?I. Tim va chon ni dung tai

 • Thao lun nhomABABccdd

 • I. Tim va chon ni dung taiABABccddThao lun nhomTit 7 bai 9 : Ve tranh TAI NGAY NHA GIAO VIT NAM

 • I. Tim va chon ni dung taiThao lun nhomDCBADCdd

 • I. Tim va chon ni dung taiHoc sinh tng hoa thay c giao

 • I. Tim va chon ni dung taiHoc sinh chm hoc

 • I. Tim va chon ni dung taiHi din vn ngh

 • I. Tim va chon ni dung taiTh thao chao mng ngay 20/11

 • I. Tim va chon ni dung tai

 • I. Tim va chon ni dung tai- Hoc sinh tng hoa thay c giao.- hoc sinh chm hoc.- Th thao - vn ngh.- Ve chn dung thay c giao.

  Tit 7 bai 9 : Ve tranh TAI NGAY NHA GIAO VIT NAM

 • B1: Tim va chon ni dung taiB2:Ve phac b cucB3: Ve hinhB5: Ve mauB4: Ve chi titB2: Ve phacB3: Chinh sa hinhB4: Ve mauB1: Tim va chon ni dung taiB2:Tim b cuc, phn mangB3: Ve hinh va ve chi titBAcap an Aap an Cap an Bap an A va BEm hay chon ap an ungB1: Tim va chon ni dung taiII. Cach veB4: Hoan thanh bai va t mau

 • Bc4: Hoan thanh bai, t mau.Bc 3: Ve hinh vao mang, ve chi tit.Bc 2: Tim b cuc, phn mang chinh, mang phu.Bc 1: Tim va chon ni dung tai.Cac bc tin hanhII. Cach veTit 7 bai 9 : Ve tranh TAI NGAY NHA GIAO VIT NAMI. Tim va chon ni dung tai

 • 1

  3 4 2Sp xp li cc bc tin hnh bi v tranh ti

 • 1

  4 2 3Cc bc tin hnh bi v tranh ti

 • II. Cach veCac bc tin hanh bai veB1: Tim va chon ni dung tai B2: Tim b cuc,phn mang chinh, mang phuB3: Ve hinh vao mang B4: T mau vao bai

 • 1Hinh ve to quaHinh ve nho quaHinh ve nho va lch v mt bnHinh ve v phai, b cuc epQuan st tranh v cho bit tranh no c b cc hp l, tranh no c b cc cha hp l? V sao? 2 4 3

 • Mt s bai tham khao

 • III. Thc hanhEm hay ve mt bc tranh co ni dung v ngay nha giao Vit NamTit 7 bai 9 : Ve tranh TAI NGAY NHA GIAO VIT NAMI. Tim va chon ni dung taiII. Cach ve

 • NHN XET- Ni dung- B cuc- Hinh ve- Mau sc

 • ***********

Search related