of 13 /13
Giáo viên: Nguyn Quang Trung

Giáo viên: Nguyễn Quang Trung

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THCS Nguyễn Huệ. Mĩ thuật. Giáo viên: Nguyễn Quang Trung. TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MẶT NẠ (Tiết 2). Bài 15:. Vẽ trang trí. I. Quan sát và nhận xét:. TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ MẶT NẠ (Tiết 2). Bài 15:. Vẽ trang trí. I . Quan sát và nhận xét:. Mặt Nạ thể hiện tính cách nhân vật:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Giáo viên: Nguyễn Quang Trung

 • Gio vin: Nguyn Quang Trung

 • TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trI. Quan st v nhn xt:

 • Hin lnhHung dHm hnh TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trI. Quan st v nhn xt:Mt N th hin tnh cch nhn vt:123

 • 1: Tm hnh dng chung. TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trQuan st v nhn xt:II. Cch to dng v trang tr mt n:

 • TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trQuan st v nhn xt:II. Cch to dng v trang tr mt n:1. Tm hnh dng mt n:

 • TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trQuan st v nhn xt:II. Cch to dng v trang tr mt n:Tm hnh dng mt n:2. Tm mng v v hnh, v ha tit

 • TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang trQuan st v nhn xt:II. Cch to dng v trang tr mt n:3. V mu:

 • III. Thc hnh:Hy to dng v trang tr mt mt n cho thiu nhi vo dp tt trung thu!I.Quan st nhn xt:

  II. Cch v: TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang tr

 • III. Thc hnh:IV. nh gi - Nhn xt:1. Hnh dng:2. Hnh mng trang tr trn mt n nh th no? + Th hin tnh cch nhn vt?3. Mu sc: + Mu sc hi ha v th hin r c tnh cch nhn vt cha?I.Quan st nhn xt:

  II. Cch v: TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) Bi 15:V trang tr

 • V. Cng c - Dn d:+ V nh trang tr mt hoc (2-3) ci mt n theo yu thch.+ Chun b cho bi sau: Ve chn dung

  + em v tp v, bt ch, mu, ty,...... TO DNG V TRANG TR MT N (Tit 2) V trang trBi 15:

 • CHC CC THY C GIO MNH KHOCHC CC EM HC GII, CHM NGOAN.