TR¯»œNG THCS NGHI ‚N

 • View
  66

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NGHI ÂN. HOÁ HỌC 9. GVBM: Nguyễn Trung Kiền. QÚY THẦY CÔ và CÁC EM HS. KIỂM TRA BÀI CŨ. Câu hỏi : Nêu tính chất hóa học của axit sunfuric loãng. Viết phương trình hóa học minh họa. BÀI 4: MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG. I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ. B. AXIT SUNFURIC. II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS NGHI ‚N

 • Cu hi : Nu tnh cht ha hc ca axit sunfuric long. Vit phng trnh ha hc minh ha.

 • B. AXIT SUNFURICI. TNH CHT VT LII. TNH CHT HA HCIII. NG DNG

 • III. NG DNGCc em hy quan st cc hnh v sau v rt ra ng dng ca axit sunfuric ?

 • IV. SN XUT AXIT SUNFURICNguyn liuLu hunh ( S)Qung pirit st ( FeS2)

 • Giai on 1: Sn xut lu hunh ioxit bng cch t chy S hoc FeS2IV. SN XUT AXIT SUNFURICPhng trnh phn ng:

  S + O2 SO2

  4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

 • Giai on 2: Sn xut lu hunh trioxitIV. SN XUT AXIT SUNFURICPhng trnh phn ng:

  2SO2 + O2 2SO3

 • IV. SN XUT AXIT SUNFURICPhng trnh phn ng:

  SO3 + H2O H2SO4

  Giai on 3: Sn xut axit sunfuric:

 • S hoc FeS2 SO2SO3H2SO4 + O2+ O2+ H2OIV. SN XUT AXIT SUNFURIC

 • V. NHN BIT AXIT SUNFURIC V MUI SUNFATLm th no nhn bit dung dch axit sunfuric v dung dch mui sunfat?Cc em hy quan st cc th nghim sau:

 • Thuc th l dung dch BaCl2. V. NHN BIT AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT

 • V. NHN BIT AXIT SUNFURIC V MUI SUNFATC kt ta trng xut hin

 • Phng trnh phn ng:

  H2 SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl

  Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl V. NHN BIT AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT

 • Lu : phn bit axit sunfuric v mui sunfat ta c th dng qu tm hoc mt s kim loi: Mg, Zn, Fe...V. NHN BIT AXIT SUNFURIC V MUI SUNFAT

 • H THNG BI HC

 • Bi 1: Hon thnh chui phn ng sau:

  FeS2 SO2 SO3 H2 SO4 Na2SO4 BaSO4

  BI TP CNG C

 • Bi 2: C 4 l mt nhn, mi l ng mt dung dch khng mu l: HCl, H2SO4, NaCl v Na2SO4. Hy nhn bit dung dch ng trong mi l bng phng php ha hc, Vit cc phng trnh phn ng.

  BI TP CNG C

 • Bi 3: Cho mt lng bt st d vo 50 ml dung dch axit sunfuric. Phn ng xong, thu c 3,36 lit kh hidro(ktc).a. Vit phng trnh ha hc xy ra.b. Tnh khi lng st tham gia phn ng.c. Tnh nng mol cua dung dch axit sunfuric dng.

  BI TP CNG C

 • CHN THNH CM N S CH CC EM !

  *