Tr°»‌ng THCS Phan Vƒn Tr»‹

 • View
  72

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THCS Phan Văn Trị. NGỮ VĂN 6. Giáo viên : nguyễn thị lan. KIỂM TRA BÀI CŨ:. 1. Thế nào là câu trần thuật đơn?. Câu trần thuật đơn là loại câu do một cụm chủ - vị (C–V) tạo thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, sự vật hay để nêu một ý kiến. 2. B. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THCS Phan Vƒn Tr»‹

 • Trng THCS Phan Vn Tr

 • 21. Th no l cu trn thut n? Cu trn thut n l loi cu do mt cm ch - v (CV) to thnh, dng gii thiu, t hoc k v mt s vic, s vt hay nu mt kin.KIM TRA BI C:

 • 3

 • Tit 112 Ting Vit:4Tun 30

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:Xt v d sau:b. B Trn l ngi huyn ng Triu.c. Ngy th nm trn o C T l mt ngy trong tro, sng sa.CNVNCNVN5Ti l hc sinh.CNVN

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LXt v d sau:b. B Trn l ngi huyn ng Triu.c. Ngy th nm trn o C T l mtngy trong tro, sng sa.CNVNCNVN5Ti l hc sinh.CNVNV NGa. lb. lc. l+++Danh tCm danh tCm danh t

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:5 Trong cu trn thut n c t l: - V ng thng do t l kt hp vi danh t (cm danh t) to thnh.

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LXt v d sau:V NGlDanh t (a)Cm danh t (b,c)+g. Hc tp chm ch l tt v nhiu mte. Hnh phc l u tranh.ng tCm ng tCm tnh tTCTT7f. Yu t cn thit nng caosc khe l tp th dc - th thao.CTd. D Mn tru ch Cc l di.VNTnh t

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:5 Trong cu trn thut n c t l: - V ng thng do t l kt hp vi danh t (cm danh t) to thnh. - Ngoi ra, v ng cn c th l kt hp gia t l vi tnh t (cm tnh t), ng t (cm ng t).

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L8 Chn nhng t, cm t ph nh thch hp (khng, khng phi, cha, cha phi) in vo trc cc v ng sao cho thch hp.1. Anh y l mt cu th xut sc.2. Ti l hc sinh gii.CNVNCNVN

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L8 Chn nhng t, cm t ph nh thch hp (khng, khng phi, cha, cha phi) in vo trc cc v ng sao cho thch hp.1. Anh y l mt cu th xut sc.2. Ti l hc sinh gii.CNVNCNVN

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:5 Trong cu trn thut n c t l: - V ng thng do t l kt hp vi danh t (cm danh t) to thnh. - Ngoi ra, v ng cn c th l kt hp gia t l vi tnh t (cm tnh t), ng t (cm ng t). - Khi biu th ph nh, v ng kt hp vi cc cm t: khng phi, cha phi. Xt cc v d:1. Hc l gip ch cho x hi.2. Anh trai gi Kiu Phng lMo.CNVNCNVNCu trn thut n c t lCu trn thut n khng ct l * Khng phi cu trn thut n no c t l cng c gi l cu trn thut n c t l.

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:10II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:B Trn l ngi huyn ng Triu.b. Danh t l nhng t ch ngi, vt, hin tng, khi nim.c. Ngy th nm trn o C T l mt ngy trong tro, sng sa.d. D Mn tru ch Cc l di.

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L11Ni ct A vi ct B cho ph hp1-b2-a3-c4-dCu gii thiuCu nh nghaCu miu tCu nh gi

  AB1 B Trn / l ngi huyn ng Triu.aVN trnh by cch hiu v s vt, hin tng, khi nim.2 Danh t / l nhng t ch ngi, vt, hin tng, khi nim.bVN gii thiu s vt, hin tng, khi nim.3 Ngy th nm trn o C T / l mt ngy trong tro, sng sa.cVN miu t c im, trng thi ca s vt, hin tng, khi nim.4 D Mn tru ch Cc / l di.dVN th hin s nh gi

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:12II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:- Cu gii thiu:- Cu nh ngha:- Cu miu t:- Cu nh gi:

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L131. Cu gii thiu:2. Cu nh ngha:3. Cu miu t:4. Cu nh gi:Bn Lan l ngi c mi tc di, mt m, ng .Hoa l bn thn nht ca em.Hnh vung l hnh c bn cnh v bn gc bng nhau.Bn Na l mt hc sinh gng mu.

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:14II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:- Cu gii thiu:- Cu nh ngha:- Cu miu t:- Cu nh gi:

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L14I/ c im ca cu trn thut n c t l: Trong cu trn thut n c t l: - V ng thng do t l kt hp vi danh t (cm danh t), ng t (cm ng t), tnh t (cm tnh t),... to thnh. - Khi biu th ph nh, v ng kt hp vi: khng phi, cha phi.II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:- Cu gii thiu:- Cu nh ngha:- Cu miu t:- Cu nh gi: Khng phi cu trn thut n no c t l cng c gi l cu trn thut n c t l.

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T LI/ c im ca cu trn thut n c t l:15II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:III/ Luyn tp: Xc nh ch ng, v ng trong cu sau. Cho bit y c phi l cu trn thut n c t lkhng? Nu phi th y l kiu c th no? Bi tp 1, 2:

 • Lut chi12345Nhm 1Nhm 2Nhm 3Nhm 4212

 • Hoang Thi Thanh ThaoLUT CHI: C 5 ngi sao, trong l 4 ngi sao n cha 4 cu hi tng ng v 1 ngi sao may mn.Mi nhm ln lt chn mt ngi sao. * Nu nhm chn ngi sao v tr li y cu hi n sau ngi sao th c 10 im, nu tr li sai khng c im. Thi gian suy ngh l 15 giy. * Nu nhm chn ngi sao n sau l ngi sao may mn s c cng 10 im thng m khng phi tr li cu hi, v c chn ngi sao tip theo tham gia tr li cu hi. * Nu nhm chn tr li sai th cc nhm khc dnh quyn tr li (bng cch a tay). Nu tr li ng c 5 im, tr li sai khng c im.13

 • 1Thi gian:10987654321Ht gi151413121114 Xc nh ch ng, v ng trong cu sau.Cho bit y c phi l cu trn thut nc t lkhng? Nu phi th y l kiu no? Ngi ta gi chng l Sn Tinh.(Sn Tinh, Thy Tinh)Ngi ta gi chng l Sn Tinh. Khng phi cu trn thut n c t lCNVN

 • 4Thi gian10987654321Ht gi111213141515 Xc nh ch ng, v ng trong cu sau.Cho bit y c phi l cu trn thut nc t lkhng? Nu phi th y l kiu no? Tre l cnh tay ca ngi nng dn.Tre cn l ngun vui duy nht ca tui th.(Thp Mi)Tre / l cnh tay ca ngi nng dn.Tre / cn l ngun vui duy nht ca tui th. Cu trn thut n c t l- Kiu cu miu t.CNVNCNVN

 • 2Thi gian:10987654321Ht gi131514121116B cc / l bc chim ri.Chim ri / l d so su. CNVNCNVN- Cu trn thut n c t l- Kiu cu gii thiu.

 • 5Thi gian:10987654321Ht gi1112131415

  17Xc nh ch ng, v ng trong cu sau.Cho bit y c phi l cu trn thut nc t lkhng? Nu phi th y l kiu no? Khc l nhc. Rn, hn. Van, yu ui.V di kh l nhng l ngi cm.(T Hu)Khc / l nhc.Rn / hn.Van / yu ui.V di kh / l nhng l ngi cm. L nhng cu trn thut n c t l- Kiu cu nh gi.Lc b t l

 • Hoang Thi Thanh Thao3Ngi sao may mn !18

 • Tit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L27III/ Luyn tp: Xc nh ch ng, v ng trong cu sau. Cho bit y c phi l cu trn thut n c t lkhng? Nu phi th y l kiu c th no? Bi tp 1, 2:a. Cu nh nghab. Ngi ta / gi chng l Sn Tinh.Khng phi l cu trn thut n c t lc. Tre / l cnh tay ca ngi nng dn.Tre / cn l ngun vui duy nht ca tui th.- Cu trn thut n c t l- Kiu cu miu t.d. B cc / l bc chim ri.Chim ri / l d so su. - Cu trn thut n c t l- Kiu cu gii thiu.e. Khc / l nhc.Rn / hn.Van / yu ui.V di kh / l nhng l ngi cm. - Cu trn thut n c t l- Kiu cu nh gi.

 • Hoang Thi Thanh ThaoTit 112 Ting Vit: CU TRN THUT N C T L14I/ c im ca cu trn thut n c t l: Trong cu trn thut n c t l: - V ng thng do t l kt hp vi danh t (cm danh t), ng t (cm ng t), tnh t (cm tnh t),... to thnh. - Khi biu th ph nh, v ng kt hp vi: khng phi, cha phi.II/ Cc kiu cu trn thut n c t l:- Cu gii thiu:- Cu nh ngha:- Cu miu t:- Cu nh gi:

 • Lu ! Khng phi cu trn thut n no c t l cngc gi l cu trn thut n c t l. Trong cu trn thut n c t l, i khi t lc thay th bng du phy ( , ).

 • Quan st bn bc tranh v vit on vn ngn trnh by cm nhn v bc tranh em thch nht. Trong on vn c cu trn thut n c t l v nu tc dng?

 • HNG DN HC NH: Hc bi: + c im cu trn thut n c t l. + Cc kiu cu trn thut n c t l Bi tp: + Hon thnh cc bi tp SGK. + Vit on vn t nm n 7 cu t mt ngi bn thn ca em, trong on vn c t nht mt cu trn thut n c t l. Nu tc dng ca cu trn thut n c t l trong on vn.- Chun b bi hc: Cu trn thut n khng c t l29

 • Hoang Thi Thanh Thao24

  **