TR¯»œNG THCS NGUY»„N HU»†

 • View
  51

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP. GV: Đặng Thị Thủy TỔ: Toán - Lý. KIỂM TRA BÀI CỦ:. Thực hiện phép tính sau:. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. 1. QUY TẮC:. Nhăc lại quy tắc nhân hai phân số. Nêu công thức tổng quát. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS NGUY»„N HU»†

 • GV: ng Th Thy T: Ton - L KNH CHO QU THY C V D GI THM LP

 • KIM TRA BI C:Thc hin php tnh sau:

 • 1. QUY TC:Nhc li quy tc nhn hai phn s. Nu cng thc tng qut.TR LI: Mun nhn hai phn s, ta nhn cc t vi nhau v nhn cc mu vi nhau.

 • ?1Cho hai phn thc:

  Cng lm nh nhn hai phn s, hy nhn t vi t v mu vi mu ca hai phn thc ny c mt phn thc. 1/ QUI TC:

 • ?1Cho hai phn thc:

  GII:

 • 1/ QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  a, b, c, d l g ?A, B, C, D l g ?

 • 1/ QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  ?2

 • 1/ QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  ?3

 • 1. QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  2. TNH CHT CA PHP NHN PHN THC:Php nhn phn s c nhng tnh cht g ?

 • 1. QUY TC:Mun nhn hai phn s, ta nhn cc t vi nhau v nhn cc mu vi nhau.

  2. TNH CHT CA PHP NHN PHN Sa) Giao hon: b) Kt hp:d) Phn phi i vi php cng:c) Nhn vi s1:

 • 1. QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  2. TNH CHT CA PHP NHN PHN THC:a) Giao hon: b) Kt hp:c) Phn phi i vi php cng:?4 Tnh nhanh:

 • 1. QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  2. TNH CHT CA PHP NHN PHN THC:a) Giao hon: b) Kt hp:c) Phn phi i vi php cng:BI TP:Rt gn biu thc theo hai cch

 • Luyn tp:1/ Thc hin cc php tnh sau:a)b)c)

 • 1. QUI TC:Mun nhn hai phn thc,ta nhn cc t thc vi nhau, cc mu thc vi nhau:

  a) Giao hon: b) Kt hp:c) Phn phi i vi php cng2. TNH CHT CA PHP NHN PHN THC:

 • HNG DN V NH:Hc k qui tc nhn phn thc.Lm bi 38a,c,39b,40 SGK/52n li nh ngha hai phn s nghch o.Qui tc chia hai phn s.