Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƯ TRINH

 • View
  68

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƯ TRINH. Hình học 9. Tiết 31. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN. Giáo viên: Nguyễn Văn Đại. Cắt nhau. Tiếp xúc nhau. Không giao nhau. A. A. O. O’. O. O’. Ở ngoài nhau. Tiếp xúc ngoài. O. O’. O,O’ nằm khác phía với AB. a). c). e). B. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƯ TRINH

 • PHNG GIO DC HUTRNG THCS NGUYN C TRINHGio vin: Nguyn Vn i

 • 2) Hy nu tnh cht ca ng ni tm trong trng hp hai ng trn ct nhau v trong trng hp hai ng trn tip xc nhau. 1) Hy nu tn v tr tng i v s im chung tng ng ca hai ng trn trn hnh v. Kim tra bi c

 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:Xt hai ng trn (O; R) v (O; r) vi Rra) Hai ng trn ct nhau: Nu hai ng trn (O) v (O) ct nhau th: R-r
 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:Xt hai ng trn (O; R) v (O; r) vi Rrb) Hai ng trn tip xc nhau: Nu (O) v (O) tip xc ngoi th: OO=R+rNu (O) v (O) tip xc trong th: OO=R-r1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:a) Hai ng trn ct nhau: b) Hai ng trn tip xc nhau: R-r
 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:Xt hai ng trn (O; R) v (O; r) vi Rra) Hai ng trn ct nhau: b) Hai ng trn tip xc nhau: R-r
 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:a) Hai ng trn ct nhau: b) Hai ng trn tip xc nhau: R-r
 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:a) Hai ng trn ct nhau: b) Hai ng trn tip xc nhau: R-r
 • 1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:1. H thc gia on ni tm v cc bn knh:a) Hai ng trn ct nhau: b) Hai ng trn tip xc nhau: R-r
 • in vo trng trong bng, bit rng hai ng trn (O; R) v (O, r) c OO=d, R>r.B.38

 • - Hc thuc bng tm tt cc v tr tng i ca hai ng trn. - Cc trng hp v tip tuyn chung ca hai ng trn. - Lm bi tp 36 40/122 - c thm phn V chp ni trn trang 124.

  Gii thiu biNu tn VTT ca hai ng trn trong tng hnh v (c bao nhiu VTT hnh d), ch ra cc tip tuyn chung ca hnh a

Search related