Click here to load reader

  GV: NGUYỄN VĂN HÒA TRƯỜNG THCS VINH THÁI

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of   GV: NGUYỄN VĂN HÒA TRƯỜNG THCS VINH THÁI

 • Slide 1
 • GV: NGUYN VN HA TRNG THCS VINH THI
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Cc em hy quan sat mt s hinh anh v cac loai giap xac: TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Mot m Con sun Rn nc Cua ng Chn kim Cua nhn Tm nh
 • Slide 5
 • Cc em hy quan sat hinh anh v loai giap xac: TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Hinh 24.1 Mot m
 • Slide 6
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Hinh 24.2: Con sun Cc em hy quan sat hinh anh v loai giap xac:
 • Slide 7
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Hinh 24.3: Rn nc Cc em hy quan sat hinh anh v loai giap xac:
 • Slide 8
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Hinh 24.6: Cua nhn Cc em hy quan sat hinh anh v loai giap xac:
 • Slide 9
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: Hinh 24.7: Tm nh Cc em hy quan sat hinh anh v loai giap xac:
 • Slide 10
 • Thao lun nhom lam bai tp sau: TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: ai din c im Kch thcC quan di chuyn Li sngc im khc 1. Mt m 2. Sun 3. Rn nc 4. Chn kim 5. Cua ng 6. Cua nhn 7. Tm nh
 • Slide 11
 • Kch thcC quan di chuyn Li sngc im khc 1. Mt m 2. Sun 3. Rn nc 4. Chn kim 5. Cua ng 6. Cua nhn 7. Tm nh c im i din Nh Chn cn Th bng mang Nh Li sng c nh Sng bm vo v tu Rt nhi ru ln Sng t do Ma h sinh ton con ci Rt nhChn kim T do, k sinh K sinh: phn ph tiu gim Ln Chn b Hang hc Phn bng tiu gim Rt lnChn by binChn di ging nhn LnChn bn vo v c Phn bng v mng v mm Tiu gim BAO CAO KT QUA THAO LUN
 • Slide 12
 • Slide 13
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s giap xac khac: II.Vai tro thc tin: Mot m Con sun Rn ncCua ng Chn kim Cua nhn Tm nh
 • Slide 14
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s lp giap xac khac: II.Vai tro thc tin: Quan sat 1 s hinh anh v giap xac va suy nghi v vai tro cua chung: TM SU CONG CUA GHERAM
 • Slide 15
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s lp giap xac khac: II.Vai tro thc tin: Thao lun nhom lam bai tp sau: sttCc mt c nghaTn cc loi v dLoi a phng 1Thc phm ng lnh 2Thc phm phi kh 3Nguyn liu lm mm 4Thc phm ti sng 5C hi cho giao thng 6K sinh gy hi cho c
 • Slide 16
 • TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC I.Mt s lp giap xac khac: II.Vai tro thc tin: Thao lun nhom lam bai tp sau: sttCc mt c nghaTn cc loiv dLoi a phng 1Thc phm ng lnh 2Thc phm phi kh 3Nguyn liu lm mm 4Thc phm ti sng 5C hi cho giao thng 6K sinh gy hi cho c Tm, cua, ghe... Tm, tep, khuyt Tm, tep Tm, tp, cong, Tm, tep,. Tm, cua, ghe..Tm, Cua, . sun Chn kim k sinh Tm, cua... Chn kim k sinh
 • Slide 17
 • Slide 18
 • Cu 1 Cu 2 EM HY CHN 1 TRONG 2 CU HI SAU: Cng c VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC TIT 26: BI 24: A DANG
 • Slide 19
 • Cng c Cu 1: Hy tm cc cm t ph hp in vo ch trng hon chnh cc cu sau : TIT 26: BI 24: A DANG Gip xc rt sng cc mi trng nc, mt s cn, s nh k sinh. Cc i din nh tm sng, cua, tm nh, rn nc, mt m... c tp tnh phong ph. Hu ht gip xc u c li. Chng l ngun ca c v l quan trng ca con ngi, l loi thu sn hng u ca nc ta hin nay VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC
 • Slide 20
 • Cng c TIT 26: BI 24: A DANG VA VAI TRO CUA LP GIAP XAC Cu 2: Chn cu ng nht. c im no sau y l ca ngnh gip xc: a. C th c v vi. b. C th c lp v kitin giu can xi c. C th phn t. d. C th c v cuticun bc ngoi
 • Slide 21
 • Dn d: - Hc bi c. Tr li cc cu hi cui bi. - Son trc bi 25: Nhn va s a dang cua lp hinh nhn. K bng 1 va 2 vo v bi tp.
 • Slide 22
 • Slide 23
 • - Gip xc c s lng loi ln, sng cc mi trng khc nhau, c li sng phong ph. - Cc i din thng gp nh : tm sng, cua, tm nh, rn nc, mt m, - Li ch: + L ngun thc n ca c + L ngun cung cp thc phm + L ngun li xut khu - Tc hi: + C hi cho giao thng ng thy + C hi cho ngh c + Truyn bnh giun sn NI DUNG GHI BANG

Search related