* TR¯»œNG THCS M»¸ HO€*

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

* TRƯỜNG THCS MỸ HOÀ*. * Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam *. Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về thăm lớp. Người thực hiện:Nguyễn Hai. A. Cho ∆ ABC. MN//BC; NP//AB. N. M. C. B. P. Ghi chữ Đ hoặc S sau mỗi câu. a) Tứ giác MNPB là hình thang. Đ. b) Tứ giác MNPB là hình thang cân. S. Đ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of * TR¯»œNG THCS M»¸ HO€*

 • Nhit lit cho mng cc thy c v thm lpNgi thc hin:Nguyn Hai

 • Cho ABCBCM.NPAMN//BC; NP//ABGhi ch hoc S sau mi cua) T gic MNPB l hnh thangb) T gic MNPB l hnh thang cnc) MN = PBd) MP = NCSS

 • ACD7007001100B? Cc cnh i ca t gic ABCD c g c bitCc cnh i song song

 • Tit 12Hnh bnh hnh1.nh ngha:T gic ABCD l hnh bnh hnh AB//CD; AD//BC?Nhn xt g v hnh bnhhnh v hnh thang ? Tm hiu tnh cht ca hnh bnh hnhNhm 1: Tnh cht v cnhNhm 2: Tnh cht v gcNhm 3: Tnh cht v haing cho.o c hnh 67.sgk

 • Cho hnh bnh hnh ABCDAD =3,2; AB = 4;CD = 4BC = 3,2

 • Cho hnh bnh hnh ABCD

 • OB=OD=3OA=OC=2Pht biu tnh cht v cnh, gc, ng cho ca hnh bnh hnh

 • Tit 12Hnh bnh hnh1.nh ngha:T gic ABCD l hnh bnh hnh AB//CD; AD//BC2.nh l:

 • a) Chng minh: AD=BC; AB=CDAD//BC; AB//CD (ABCD l hnh bnh hnh)Suy ra : AD=BC; AB=CD( Tnh cht hnh thang c hai cnh bn song song )tng ng).c)Chng minh:OA=OC; OB=ODSuy ra: OA=OC; OB=OD(hai cnh tng ng)

 • Vit ni dung vo t gic ABCD l hnh bnh hnh 1)....=> ABCD l hnh bnh hnh5) ....4) ....3)....2)....=> ABCD l hnh bnh hnh=> ABCD l hnh bnh hnh=> ABCD l hnh bnh hnh=> ABCD l hnh bnh hnhAB//CD,AD//BCAB=CD,AD=BCAB//CD,AB=CDOA=OC,OB=ODTrn y l 5 du hiu nhn bit hnh bnh hnh Qua bi hc cn nh nhng ni dung g?

 • Tit 12Hnh bnh hnh1.nh ngha:T gic ABCD l hnh bnh hnh AB//CD; AD//BC2.nh l:3.Du hiu nhn bit: sgk

 • b)d)e)c)a)? T gic no l hnh bnhbnh hnh, v sao?

 • Cc t gic ABCD, EFGH, MNPQ trn hnhC l hnh bnh hnh khng? Gii thch?

 • V Bn t duy v hnh bnh hnh?

 • Bi tp v nh ( bt buc )44;46;47a