Tr°»‌ng THCS H£i ¬nh

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trường THCS Hải Đình. HÌNH HỌC LỚP 8 Tiết 3. Bài 3 : HÌNH THANG CÂN. GV: Võ Thị Lệ Quyên. Kiểm tra bài cũ. Nêu định nghĩa hình thang?. 2. Tìm x, y trong hình thang ABCD?. Kiểm tra bài cũ. Trả lời. 1.Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. 2. Xét hình thang ABCD có. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tr°»‌ng THCS H£i ¬nh

 • Trng THCS Hi nh

 • Kim tra bi cKim tra bi cNu nh ngha hnh thang?

  1.Hnh thang l t gic c hai cnh i song song.2. Tm x, y trong hnh thang ABCD?Tr li2. Xt hnh thang ABCD c ( do AB//CD)Nn:

  A

  B

  C

  D

  120

  0

  x

  60

  y

  0

 • 1. nh nghaHnh thang cn l hnh thang c hai gc k mt y bng nhau.

  A

  B

  C

  D

 • 1. nh nghaa)b)c)d)

  A

  B

  C

  D

  0

  0

  0

  80

  80

  100

  0

  0

  0

  80

  80

  110

  F

  G

  H

  E

  0

  0

  0

  M

  N

  K

  I

  110

  70

  70

  P

  Q

  S

  T

 • ? 21. nh ngha

 • 2. Tnh cht nh l 1: Trong hnh thang cn, hai cnh bn bng nhau.Chng minhXt hai trng hp sau:TH 1: Nu AD ct BC O( AB < CD) O1122Mt khc:NnT (1) v (2) suy ra: OD OA = OC - ODHay: AD = BC

 • 2. Tnh chtChng minhTH 2: Nu AD//BC th AD = BC (theo nhn xt bi hnh thang)

 • Ch : C nhng hnh thang c hai cnh bn bng nhau nhng khng phi l hnh thang cn.

 • nh l 2: Trong hnh thang cn, hai ng cho bng nhau

  Chng minhCnh AB chung(v ABCD l hnh thang cn)AD = BC (cnh bn ca hnh thang cn)(cp cnh tng ng)2. Tnh cht

 • 3. Du hiu nhn bit? 3m

 • nh l 3: Hnh thang c hai ng cho bng nhau l hnh thang cn3. Du hiu nhn bit

 • 1. Hnh thang c hai gc k mt y bng nhau.2. Hnh thang c hai ng cho bng nhau. Du hiu nhn bit hnh thang cn:

 • Cng c - Luyn tp: 1. Nm c nh ngha, tnh cht hnh thang cn2. Lm th no nhn bit t gic l hnh thang cn.nh ngha:Hnh thang cn l hnh thang c hai gc k mt y bng nhau.Tnh cht: - Hnh thang cn c hai cnh bn bng nhau. - Hnh thang cn c hai ng cho bng nhau.Du hiu nhn bit hnh thang cn:Hnh thang c hai gc k mt y bng nhau l hnh thang cn. Hnh thang c hai ng cho bng nhau l hnh thang cn.

 • Bi tp ti lp: Bi 12 trang 74 SGKCho hnh thang cn ABCD (AB//CD, AB
 • Hc thuc nh ngha, tnh cht ca hnh thang cn.Lm cc bi tp: 11,13,14,15,trang 74,75 SGK.

 • *