Titas Tamadun Cina

 • View
  538

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHinese civilisation

Text of Titas Tamadun Cina

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 1

  BAB 5

  TAMADUN CHINA

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 2

  Hasil Pembelajaran

  Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

  Menjelaskan sejarah dan budaya dalam tamadun

  China.

  Menjelaskan nilai-nilai murni dalam tamadun China

  dan pencapaian dalam pelbagai bidang.

  Menjelaskan Islam di China.

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 3

  Kandungan

  Sejarah Ringkas Kelahiran Tamadun China

  Susun Lapis Masyarakat Cina

  Masyarakat dan Budaya Tamadun China

  Kepercayaan Masyarakat Cina

  Kosmologi Masyarakat Cina

  Zaman Kegemilangan Islam di China

  Rumusan

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 4

  Pengenalan

  Bab ini memberi penjelasan mengenai tamadun China

  dari sudut sejarah ringkas, masyarakat dan budaya,

  kepercayaan, pandangan semesta serta nilai-nilai

  murni dalam tamadun China. Ia juga menjelaskan

  pencapaian tamadun China dalam pelbagai bidang.

  Selain itu, menyentuh sedikit berkitan pengaruh Islam

  di China.

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 5

  Kedudukan Geografi:

  Pusat tamadun di utara ialah Huang He (Sg

  Kuning) & Chang Jiang (Yang-tze) di selatan

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 6

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

  ERA KONTEMPORARI

  ZAMAN MODEN

  ZAMAN PERALIHAN

  ZAMAN KEAGUNGAN

  ZAMAN PEMBINAAN

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 7

  Zaman Pembinaan Zaman Keagungan Zaman Peralihan

  Dinasti Hsia (2697 S.M)

  Tidak dapat dikesan dalam

  sejarah.

  Tiada bukti-bukti arkeologi

  mengenai kewuju dan dinasti

  ini.

  Dinasti Han (202-221 M)

  Dinasti agung terutama dalam

  bidang pentadbiran, empayar

  yang luas & penduduk yang

  ramai (60 juta orang).

  Wujud jalan sutera

  menghubungkan China-Asia

  Barat.

  Dinasti Sung (960-1271 M)

  Diasaskan oleh General Chao

  Hung Yin.

  Bertahan selama 300 tahun

  sehingga ditakluki oleh orang-

  orang Mongol pada abad ke-

  13.

  Dinasti Shang (1766-1122

  S.M)

  Dinasti pertama diutara Sg.

  Yangtze dengan penemuan

  alatan dan tulang-tulang

  manusia.

  Dinasti Sui (589-618 M)

  Diasaskan oleh Maharaja Sui

  Wen Ti.

  Berjaya menyatukan China.

  Dinasti Yuan/ Mongol (1271-

  1368 M)

  Didirikan oleh orang-orang

  Mongol di bawah pimpinan

  Kublai Khan.

  Peking sebagai pusat

  pemerintahan.

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 8

  Zaman Pembinaan Zaman Keagungan Zaman Peralihan

  Dinasti Chin/Qin (256-

  205SM)

  China berjaya disatukan oleh

  Maharaja Shih Huang Ti.

  Beliau menghapus sistem

  feudal dan menggantikannya

  dengan sistem pemerintahan

  berpusat.

  Dinasti Tang (618-907M)

  Membina keagungan dalam

  pentadbiran (lebih teratur).

  Merupakan zaman

  keemasand alam

  kesusasteraan China.

  Amalkan falsafah Konfucius.

  Dinasti Ming (1368-1644M)

  Pemberontakan petani dan

  bekas sami telah

  mengembalikan kekuasaan

  ke tangan orang China.

  Dinasti ini merupakan zaman

  kemuncak penyebaran Islam.

  Dinasti Ching/Qing (1644-

  1911M)

  Didirikan oleh orang-orang

  Manchu (dikenali juga

  sebagai Dinasti Manchu).

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 9

  Usaha dilakukan untuk memulihkan imej China:

  Gerakan Menguatkan Diri

  Gerakan Pembaratan 1861-1895 (untuk memodenkan

  ketenteraan & industri tetapi gagal kerana kelemahan

  pentadbiran Dinasti Ching)

  Reformasi 100 Hari 1898 untuk memodenkan sistem pentadbiran oleh intelektual muda. Usaha ini turut

  gagal kerana rampasan kuasa Maharani Doweger,

  orang Cina juga tidak sokong.

  ZAMAN MODEN

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 10

  ZAMAN MODEN

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

  Golongan intelek muda hasil pendidikan Barat

  seperti Dr. Sun Yat Sen

  Lancarkan Revolusi 1911

  Tumbangkan Dinasti Ching

  Membentuk Republik China

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 11

  Era Mao Zedong

  Bermula 1949

  Kejayaan Parti Komunis China (PKC) menguasai

  China dengan menubuhkan Republik Rakyat China

  yang diasaskan oleh Mao Zedong/Mao Tze Tung

  (1949-1976).

  Memulihkan tamadun China berdasarkan ideologi

  komunis melalui Revolusi Kebudayaan gagal kerana unsur tradisi menebal dalam masyarakat Cina.

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

  ZAMAN KONTEMPORARI

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 12

  Era Deng Xiaoping

  China mula sedar untuk menguatkan negara

  Menerima dasar pasaran terbuka bagi menarik pelabur

  asing

  Keterbukaan ini hanya dalam ekonomi tidak politik

  (tetap dasar komunis)

  Dasar kebebasan beragama

  Hubungan Malaysia-China disambung lagi setelah

  sekian lama dihentikan

  Sejarah Kelahiran Tamadun

  China

  ZAMAN KONTEMPORARI

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 13

  Susun Lapis Masyarakat Cina

  Golongan bijak pandai

  Golongan artisan/tukang

  Golongan pedagang

  Golongan petani

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 14

  Masyarakat dan Budaya

  Tamadun China

  MASYARAKAT CHINA

  Etnik & Bahasa China

  Jati diri

  Budaya China

  Norma sosial

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 15

  ET

  NIK

  CH

  INA

  56 etnik

  Han

  Etnik majoriti (92%)

  Berlaku asimilasidengan etnik lain

  Man

  (Manchu)

  Ming (Mongol)

  Hui (CinaMuslim

  Tzang (Tibet)

  Tatar

  Bahasa utama Mandarin

  Masyarakat dan Budaya

  Tamadun China

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 16

  Masyarakat dan Budaya

  Tamadun China

  Anggap diri mereka lebih bertamadundaripada bangsa lain

  Amat menghargai hasil minda (idea) orang lain.

  Ambil berat sejarah & budaya bangsa

  Kuat pertahan budaya nenek moyang

  JATI DIRI

  Percaya Roh

  Kuasa Suci

  Kuasa Jahat

  Tilik Nasib

  BUDAYA

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 17

  Pandangan Semesta

  Tamadun Cina

  Konsep Tian (zaman Dinasti Zhou)

  tian -literally "Sky or heaven, heavens; god, gods"); is one of the oldest Chinese terms for the cosmos and a

  key concept in Chinese mythology, philosophy, and

  religion

  Ada 4 fahaman utama

  Tian sumber kewujudan seluruh makhluk dunia

  Tian maha agung mengatasi segala sesuatu

  Tian kuasa penentu nasib sesuatu dinasti

  Tian kuasa penentu kebahagiaan atau kesengsaraan insan

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 18

  Konsep Dao dalam kitab Daode Jing merujuk

  kepada 4 perkara utama :

  1. Konsep dao secara harfiah bermaksud jalan;

  2. Dao adalah konsep semula jadi tabii) ( nature);

  3. Dao adalah prinsip agung yang mutlak, asal usul

  semua makhluk ( wanwu);

  Dao bersifat azali ( primodial), dengan semua

  makhluk berasal & akan kembali pada akhir hayat

  mereka.

  KONSEP DAO

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpelihara

  Oxford Fajar Sdn Bhd (008974-T), 2012Bab 5: 19

  Konsep ini merujuk kepada suatu hakikat yang mutlak (

  ultimate reality);

  Tiada sebarang batasan bagi diri taiji;

  Yin & yang merupakan percanggahan & pertentangan

  dari dua aspek positif & negatif. Fasa pertukaran bergilir-

  gilir kuasa duakhutub ini dengan 5 elemen : wuxing

  (logam, kayu, air, api & tanah menjadikan segala

  sesuatu) & saling mempengaruhi antara satu sama lain;

  KONSEP TAIJI, YIN YANG &

  WUXING

 • Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS)Hak Cipta Terpe