Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  1/25

  SUMBANGANTAMADUN

  ISLAMKEPADATAMADUN

  CHINALUTFIA HANNAH BT ABDUL MALIK 2 12729195NAJIHAH FATIN SHAIRAH BT RAMLAN 2 12749869NOR SHAMIMI BT RADI 2 1253 13

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  2/25

  KONSEP DAN TAKRIF

  Bangsa Cina adalah digabungkan oleh 5 kaum besardipanggil dengan nama Zhonghua Minzu (bangsaTionghua).

  Di peringkat awal, bangsa cina dikenali sebagaibangsa Huaxia kemudian kepada Han pada dinastiHan dan bangsa Tang pada dinasti Tang.

  Konsep negara dalam tamadun Cina iaitu Zhong

  Guo (Tiongkok) membawa pengertian NegaraTengah

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  3/25

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  4/25

  Institusi politik dan sistempemerintahan

  Pemikiran politik tradisional Cinaterbentuk sejak tempoh sebelum DinastiQin.

  Pemikiran politik banyak dipengaruhioleh aliran falsafah Konfusianisme,Daoisme, aliran Fa dan Moismme.

  Sesebuah dinasti berpegang pada satuajaran falsafah lazimnya berbezadengan falsafah dinasti yang lain.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  5/25

  Konfusianismemenekankanpemerintahan berdasarkan akhlak.

  Moismemenekankan pemerintahanberdasarkan kebajikan

  Aliran Fa menekankan pemerintahanberdasarkan perundangan

  Daoismemenekankan pemerintahanberdasarkan tabii.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  6/25

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  7/25

  Sistem Sangkang menekankan 3

  hubungan iaitu antara :

  Wu Chang merangkumi 5 nilai utama iaitu:

  Raja denganPembesar

  Ayah dengan

  anakSuami

  dengan isteri

  REN

  (kemanusiaan)

  YI

  ( keadilan)

  LI

  (tatasusila)

  ZHI

  (kebijaksanaan

  XIN

  (amanah)

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  8/25

  Konsep Xiao (berbakti) merupakan asas

  pada sistem kekeluargaan. Konsep Zhong(taat) merupakan asas pada

  sistem kenegaraan. Masyarakat Cina kuno merupakan

  masyarakat pertanian.Oleh sebab itu,hubungan fahaman Konfusianisme menebal.

  Konfusianisme merupakan akar umbi dalam

  masyarakat Cina tradisi dan jugamengekalkan warisan tamadun cina kuno.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  9/25

  Bahasa dan Sistem Tulisan Cina

  Pada zaman dinasti Han, bahasa danpertuturan dan sistem tulisan Cinadiseragamkan sebagai Hanyu(bahasa)&Hanzi (tulisan).

  Mandarin adalah istilah yang digunakanoleh kuasa2 asing kepada bahasa Cina

  (hanyu). Ejaan yang dirumikan dipanggilPinying.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  10/25

  Sistem tulisan Cina dibentukberdasarkan kombinasi 3 unsur utamaiaitu bunyi, makna dan bentuk.

  Bahasa Cina memiliki kira-kira 50,000patah perkataan tetapi tidak semuadiketahui oleh orang cina. Mereka hanya

  mengetahui sebanyak 3,000 patahperkataan sahaja.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  11/25

  Ciri-ciri tulisan cina:

  - Sejarah pembentukan tulisan bermulalewat Dinasti Shang (1600- 1100 S.M). Ia munculsebagai lukisan lukisan tersendiri yang dikenalisebagai ideografi.

  - Tulisan Cina atau Hanzi merupakan antaratulisan yang tertua di dunia dan adalah berlainanjika dibandingkan dengan tulisan bangsa lain.

  - Tulisan Cina bukan berdasarkan sukukata, tetapi berdasarkan satu satu huruf.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  12/25

  Pandangan Semesta dalamTamadun Cina

  Konsep Tian(syurga) :- Pada zaman dinasti Zhou konsep ini merujuk

  kepada 4 fahaman utama :a) Tian merupakan sumber kewujudan kepada

  keseluruhan mahkluk di dunia.b) Tian adalah yg maha agung mengatasi segala

  sesuatu.c) Tian adalah kuasa penentu nasib sesebuah

  dinasti.d) Tian adalah kuasa penentu kebahagiaan dankesengsaraan insan.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  13/25

  Konsep Dao

  Konsep Dao dalam kitab Daode Jingmerujuk kepada 4 perkara utama :

  a) Konsep dao secara harfiahbermaksud jalan (the way)

  b) Dao adalah konsep semula jadi.c) Dao adalah prinsip agung yang mutlak,

  asal-usul semua makhluk(wanwu).

  d) Dao bersifat azali(primordial),dengansemua makhluk berasal dan akan kembalipada akhir hayat mereka.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  14/25

  Konsep Di/Ti

  Ini merujuk kepada bumi. Jika digabungkanTian dan Di, maka lahirlah konsep alamfizikal dalam teori Yin dan Yang.

  Tian dirujuk kepada proses penciptaanmakhluk makhluk dan dia akan bertindakuntuk menjaga dan memeliharanya.

  Di boleh dimaksudkan sebagai Shangdi,

  iaitu makhluk yang unggul. Bagi penganutBuddha, Di dirujuk kepada dewa tertinggiyang menguasai dewa dewa lain.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  15/25

  Agama Dan Kepercayaanmasyarakat Cina

  KONFUSIANISME Diasaskan oleh Konfusius( 551 SM- 479SM)

  merangkumi aspek falsafah,pendidikan dan sosial

  politik yang terkandung dalam kitab LunYu(Analects).

  Menekankan amalan nilai dan sifat yang mulia iaitukemanusiaan(ren), kesusilaan (li) dan ketaatankepada ibu bapa (xiao).

  Nilai nilai murni ini diteladani orang yang bermoraldan bersifat mulia (junzi)

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  16/25

  Buddhisme Cina

  Adalah salah satu kepercayaan yangdiamalkan oleh orang Cina yang banyakmempengaruhi budaya dan pandangan

  semesta cina. Mula tersebar ke negara China pada kurun

  Masihi yang pertama. Ajaran ini telah mengalami proses

  pengubahsuaian sehingga menjadi satusistem keagamaan yang menyerapkan cirikecinaan.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  17/25

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  18/25

  Ajaran Confucius

  Diperoleh daripada 2 buah buku - KlasikConfucius dan Analetka. Berkaitankelemahan dalam masyarakat, tidak

  amanah dan moral yang rendah. Confucius berpendapat jika semua orang

  berkelakuan baik dan mengikut

  peraturan,negara akan menjadi aman.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  19/25

  Faktor moral membantu pemerintah mengamalkansifat baik menerusi 5 bentuk hubungan:

  a) Bapa dengan anak: Bapa harus berhati baik dananak harus bertanggungjawab.

  b) Suami isteri: suami harus jujur terhadap isteridan isteri harus tunduk dan mendengar cakap suami.

  c) Saudara tua dengan muda: Yang tua harusbermurah hati utk membantu, yang muda perluhormat kepada yang tua.

  d) Raja dengan pegawai: Raja mesti bersifat

  berperikemanusiaan dan pegawai harus taat.e) Antara sahabat: di mana kejujuran menjadipedoman dalam hidup.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  20/25

  Pengaruh tamadun Islam di China

  Uthman Bin Affan,telah menghantar Saad bin AbiWaqqas (bapa saudara Nabi sebelah ibunya) ke Chinapada tahun 651M bagi menyampaikan dakwah kepadaMaharaja China.

  Hasilnya Yung Wei, maharaja Tang telah mengarahkanpembinaan masjid yang besar dan indah di bandarCanton atau Guangzhou.

  Pemastautinan orang Islam pertama di China terdiri

  daripada saudagar Arab dan Parsi

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  21/25

  Sumbangan Tamadun Islam

  Gaya tulisan

  - Bentuk gaya tulisan Islam Cina untuk skrip Arab.Ia dapat dirujukkan pada apa-apa sahaja jenis gaya

  tulisan Cina Islam, tetapi digunakan untuk merujukkanpada satu kesan yang tebal dan tapered, seperti Karyatulisan Cina

  - Ia digunakan secara besar di masjid-masjid di China

  timur.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  22/25

  Seni pertahankan diri-Pembangunan Islam dan pengambilalihan

  pada taraf tertinggi wushu Cina telah ada sejarahyang lama.- Banyak akarnya berasas pada Qing Dynasty

  persecution of Muslims. Masyarakat Hui telahbermula dan menadaptasi banyak gaya-gaya wushuseperti bajiquan, piguazhang, dan liuhequan.

  -Ada daerah-daerah utama yang telah dikenalisebagai pusat wushu Muslim, seperti County Cang diWilayah Hebei. Seni pertahankan diri ini adalah

  sangat lain.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  23/25

  PERUBATAN- Kaedah dan bahan perubatan Arab dibawa masuk

  dan digabungkan dengan ilmu perubatan China.-Beberapa karya dihasilkan sebagai panduan.Bahan

  perubatan dibawa masuk ke China pada zaman DinastiTang dan Dinasti Sung.

  PELAYARAN- Orang Islam membantu perkembangan pembinaan

  kapal dan menggerakkan usaha pelayaran.- Contoh: Cheng Ho mulakan pelayaran ke luar China.-Turut majukan bidang pelayaran terutama soal

  peralatan untuk berlayar seperti kepakaran astronomi,

  kompas dan kaedah ukuran air.

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  24/25

  PEMBINAAN

  - Menggabungkan elemen tempatan dansenibina Islam bertujuan untukpenyesuaian keadaan di situ.

  - Contoh: Masjid Niukie yang berusia700 tahun dan Masjid Huaje Lane di Sian(Xian)

 • 8/13/2019 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Tamadun China (titas uitm )

  25/25

  Kesimpulan

  Kedatangan Islam ke China membuktikanagama suci ini bersifat sejagat.Perdagangan dan politik merupakan faktorutama kemasukan Islam di China.Masyarakat Islam China berjayamembuktikan sumbangan Islam kepada

  kemajuan peradaban China