TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  1/16

  TAMADUN MELAYU DANPRIBUMI

  MALAYSIADR. HASANAH BINTI ABD. KHAFIDZ

  PUSAT PENGAJIAN UMUM

  UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  2/16

  Objektif bahagian ini

  Membincangkan dan memahami tentang:

  perkembangan tamadun Melayu

  budaya dan cara hidup masyarakat Melayu Asli dari etnik Jakun yang mewaki

  semenanjung Tanah Melayu

  budaya dan cara hidup etnik yang menjadi pribumi Sabah & Sarawak

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  3/16

  TAKRIF PRIBUMI

  Pribumi secara umumnya merujuk kepada kumpulan etnik asal kepada wilayah yangdituntut dan dipertahankan oleh sesebuah negara. Kumpulan etnik ini wujud sebelumterbentuknya negara bangsa (H.M.Dahlan, 1998). Oleh sebab itu pribumi Malaysiaadalah penduduk asal negara Malaysia yang terdiri daripada orang-orang;

  1. Melayu

  2. Orang Asli

  3. Pelbagai kumpulan etnik pribumi Sabah Dan Sarawak.

  Orang-orang Melayu yang merupakan penduduk paling ramai di Malaysia jugaterdapat di seluruh pelosok kepulauan Melayu. Bangsa Melayu, seperti bangsa-bangsalain di dunia ini telah membina tamadunnya sendiri yang berasaskan kepada Islam.

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  4/16

  BANGSA ORANG MELAYU DANDEMOGRAFI

  Malaysia

  Selatan Siam (Songkla, Narathiwat, Pattani, Satun dan Yala)

  Indonesia

  Selatan Filipina

  Satu pengenalan penting yang mencirikan bangsa-bangsa ini sebagai

  bangsa Melayu adalah anutan agama mereka adalah agama Islam danmereka bertutur dalam loghat-loghat Melayu.

  Sekiranya ciri Islam ini diketepikan, maka bangsa Melayu ini mendiamikawasan yang lebih luas iaitu termasuklah seluruh kepulauan Filipina SelatanTaiwan dan Madagascar. Ciri utamanya ialah bahasa pertuturan mereka iniialah bahasa Austronasia atau dikenali juga sebagai bahasa Melayu-Polynesidan juga ciri fizikal mereka.

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  5/16

  BAHASA MELAYU POLYNESIA(Austronesia)

  keluarga bahasa yang paling besar di dunia

  Iaitu dari segi

  konteks bilangan bahasanya yang dituturkan yang melebihi 500 bahasa

  kawasan geografi yang merangkumi kawasan yang luas daripada

  Madagascar di Barat hingga ke Pulau Easter (Rapanui) dan Hawaii di Timur

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  6/16

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  7/16

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  8/16

  BANGSA MELAYU SEBELUM ISLAM

  menganut agama Hindu, Buddha dan juga kepercayaan animism

  arkeologi di Candi di Lembah Bujang & Sungai Batu Pahat, di Kedah yang menunjukkanbahawa agama yang menjadi anutan sebahagian daripada masyarakat Melayu ketikitu ialah agama Hindu

  Kepercayaan seperti ini menyebabkan masyarakat Melayu ketika itu meletakkanmartabat raja-raja mereka seperti dewa dan ini telah mencorakkan sistem sosial

  masyarakat Melayu yang berasaskan kepada kelas. Kepercayaan bahawa raja-rajaketurunan dewa-dewa diperkukuhkan lagi dengan sistem kasta yang terdapat dalamagama Hindu telah memperkukuhkan lagi sistem sosial berdasarkan kepada kelas ini

  Pengaruh agama asal masyarakat Melayu juga wujud dalam beberapa adat yangdiamalkan sehingga ke hari ini umpamanya adat bersanding, adat berinai danpermainan wayang kulit. Permainan wayang kulit Jawa walaupun mempunyai jalancerita yang berdasarkan epik Mahabarata, tetapi ia telah diubah suai oleh ulama-ulamyang menyebarkan Islam di Tanah Jawa

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  9/16

  KEDATANGAN ISLAM

  Dua teori yang utama:

  Islam disebarkan oleh mubaligh daripada India.

  Islam disebarkan oleh mubaligh Arab dan Parsi.

  Namun demikian terdapat juga teori yang mengatakan Islam disebarkan

  oleh mubaligh daripada China dan Champa.

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  10/16

  SUMBANGAN ISLAM TERHADAPPEMBANGUNAN TAMADUN MELAYU

  Setelah kedatangan Islam mereka lebih tertumpu kepada bidang-bidangyang berunsurkan rasionalisme dan intelektualisme

  mereka lebih giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu.Sehubungan dengan itu muncul pula ulama-ulama dan penulis-penulisIslam seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Ranirri, Bukhari al-Jauhari,

  Shamsuddin al-Sumatrani, Abdul Rauf Singkel. Mereka menulis dalambahasa Melayu dan dengan menggunakan tulisan jawi.

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  11/16

  PEMBINAAN SISTEM SOSIAL

  Kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu berjaya melahirkan konsep bangsaMelayu. Sebelum kedatangan Islam, di Kepulauan Melayu hanya wujud sukusuku kaum yang berasaskan kepada identiti sendiri. Dengan kedatanganIslam muncullah bangsa Melayu dengan agama Islam sebagai terasnya.

  Orang Asli merupakan sebahagian daripada rumpun bangsa Melayu. DiMalaysia, orang-orang Asli terdapat di semua negeri kecuali di Pulau Pinangdan di Perlis. Orang Asli juga tidak terdapat di Sabah atau Sarawak. OrangAsli terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu;

  Orang Melayu Asli

  Orang Semang (Negrito)

  Orang Senoi (Temiar)

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  12/16

  ORANG MELAYU ASLI

  Iaitu: kumpulan yang paling hampir kepada orang Melayu dalam serba-serbi termasuk dari segi perawakan, bahasa dan budaya

  Temuan, Semelai, Jakun, Orang Kanaq, Orang Kuala, Orang Seletar danOrang Laut

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  13/16

  PRIBUMI SABAH

  Penduduk pribumi Sabah tertumpu di persisiran pantai terutamanya dipantai barat dan pantai timur.

  Kedudukan penempatan mereka menentukan corak ekonomi dankebudayaan mereka. Keadaan perhubungan yang sukar dan kawasanyang luas memisahkan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain.

  Oleh sebab itu maka setiap kumpulan membina identiti kumpulanmasing-masing

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  14/16

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  15/16

  PRIBUMI SARAWAK

  Kawasan utama ialah pesisir pantai dan berhampiran sungai

  Etnik utama ialah Iban

 • 7/27/2019 TITAS - Tamadun Melayu Dan Pribumi Sabah & Sarawak

  16/16