TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

 • View
  420

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  1/22

  AHLI KUMPULAN :

  NOR HALIZA BINTI MD THAIB

  TEH NUR IDAYU BINTI ABD GHAFAR

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  2/22

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  3/22

  PENGENALANy Muncul selepas zaman kerasulan Nabi Muhammad

  s.a.w

  y Ilmu perubatan telah diabil dari zaman kuno dan telahdimajukan sejajar dengan perkembangan tamadunIslam

  y Ilmu perubatan Islam telah dipengaruhi oleh ilmu

  perubatan Yunani dan amalan perubatan dari Chinadan India.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  4/22

  TOKOH-

  TOKOHPERUBATAN

  IBN

  NAFIS

  IBN SINAAL-RAZI

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  5/22

  IBN SINA ( 981 1037M )

  y Abu Ali al-Hussain Ibn Abdullah.

  y Dilahirkan di Afshana pada 981 Masihi.y Di gelar Bapa Perubatan oleh penulis Barat.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  6/22

  SUMBANGAN DALAM BIDANG

  PERUB

  ATANBeliau telah menjalankan kajian anatomi

  Telah memperkembangkan ilmu diagnosis

  Telah memperkembangkan ilmu psikologi

  Merupakan saintis pertama yang berjayamenerangkan bahagian-bahagian berbezadalam mata

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  7/22

  IBN NAFISy Ala-Al-Din Ibn Nafis

  y Merupakan seorang doktor dan pakar bedah di Syria

  y Juga dikenali dengan gelaran Bapa Perubatany Banyak mengkai tentang pembangunan dan

  perubatan moden

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  8/22

  SUMBANGAN

  DALAMBIDANG

  PERUBATAN

  Telah memberipenjelasan

  tentang sistem

  peredaran darah

  Telahmenghasilkan

  satu teknikpembedahan

  Telahmenghasilkan

  satu teknikrawatan selepas

  pembedahan

  Telahmenghasilkan

  beberapa buahkitab :

  Kitab al-shami filsina at-tibiyyah

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  9/22

  AL-RAZIy Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya Al-Razi

  y Dikenali sebagai Rhazes

  y Digelar sebagai Jalinus Arab ( Galen of Arab )y Amat menonjol dalam bidang kimia dan perubatan

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  10/22

  SUMBANGAN DALAM BIDANG

  PERUBATAN

  Orang pertama yang

  menemui penyakitcacar dan campak

  Orang pertama yangmenggunakan

  opium untuk tujuanpembiusan

  Orang pertama yangmembincangkan

  penyakit mata(katarak)

  Pernah menjalankanpembedahan denganmengeluarkan lensa

  mata

  Membuat kajian

  tentang penyakitbatu karang

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  11/22

  BOTANI

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  12/22

  SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM

  BIDANG BOTANI

  y Sesungguhnya Allah yang membelah biji (tumbuh-

  tumbuhan) dan biji (pohon-pohon). Dia mengeluarkan

  yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan

  yang mati daripada yang hidup. Demikianlah itulah

  (perbuatan) Allah. Mengapakah kamu berpaling

  (daripada-Nya).

  (Surah al-Anaam 6 : 95)

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  13/22

  y PENGERTIAN

  y

  Bidang kajian dalam biologi yang mengkhususkan diridalam mempelajari seluruh aspek biologi tumbuh-tumbuhan.

  y

  SEJARAH

  y Perkembangan ilmu pertanian secara sains di Perancisdan negara jirannya berasal daripada orang Islam diSepanyol, Itali dan Sicili

  y Buku al-Falahad (ditulis oleh al- Awwam Ibyaki) menghuraikan tentang beberapa kerja penyelidikanmengenai lebih daripada 585 jenis tumbuh-tumbuhan

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  14/22

  y TOKOH-TOKOHDALAM BIDANG BOTANI

  y Al Jahiz (164-255H / 780 868M)

  y Ibn Al-Baitar

  y Al-Riyasa Ibn Jarit (meninggal 1193M)y Al-Ghafiqi (meninggal 1165M)

  y Al-Nabati

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  15/22

  y SUMBANGAN TOKOH-TOKOH

  Al Jahiz (164-255h / 780 868m)

  y Menghasilkan 350 buah buku di dalam berbagai bidang seperti

  biologi kehaiwanan, tumbuhan, serangga, antropologi, ilmu

  ekonomi, perdagangan dan geografi.

  y Bidang botani beliau telah menulis buku Al Zaru wa al Nakhl"

  dan "Al Maadin". Perbahasan buku ini selain menerangkan

  keadaan tumbuhan, ianya juga menyentuh masalah tanah dan

  serangga.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  16/22

  Ibn Al-Baitar

  y

  menyusun sebuah buku yang menyenaraikan 1,400 jenisdadah yang diproses daripada binatang, tumbuh-tumbuhan dan bahan bahan galian.

  y Menghasilkan Kitab al- Jami fi al- Adwiya al- Mufradayang merupakan salah sebuah kompilasi botani yang

  terhebat mengenai tumbuh-tumbuhan perubatan

  Al-Nabati

  y menjalankan penyelidikan yang meluas sehingga keSepanyol, Afrika Utara, Arabia dan Lautan Merah danmenghasilkan Al-Rihlah, yang menceritakan tentangtumbuhan-tumbuhan yang dijumpainya.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  17/22

  Al-Riyasa Ibn Jarit (meninggal 1193M)

  y menulis mengenai limau dan rubab dan penggunaannya

  y seorang doktor dari Mesir yang juga doktor peribadikepada Salahuddin al-Ayubi.

  Al-Ghafiqi (meninggal 1165M)

  y berjaya mengkelaskan tumbuhan yang dikutip dariSepanyol dan Afrika.

  y memberi nama tmbuh-umbuhan yang dikajinya dalambahasa Arab, Latin dan Barbar.

  y menerbitkan sebuah buku tentang tumbuh-tumbuhandan 50 buah jenis pokok buah-buahan

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  18/22

  MATEMATIK

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  19/22

  SUMBANGAN ISLAM DALAM

  BIDANG MATEMATIK

  Merupakan salah satu cabang sains abstrak yang

  melibatkan nombor, kuantiti, dan ruang yang digunakan

  dalam proses pengiraan.

  sumbangan paling besar sarjana Islam di dalam bidang

  ini ialah memperkenalkan sistem angka baru,

  termasuklah angka sifar.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  20/22

  Al-Khawarizmi

  Umar al-Khayyam

  Al Bironi danTrigonometri

  TOKOH-TOKOH DALAM BIDANG MATEMATIK

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  21/22

  SUMBANGAN TOKOH-TOKOH

  Al-Khawarizmi

  y mengetengahkan konsep sinus (sine) yang kemudiannya

  diperkembangkan kepada tangen.y membangunkan sistem perpuluhan

  y memperkenalkan sistem angka India (kini dikenaliangka Arab), dan telah membangunkan beberapaprosedur kira-kira termasuk operasi dan pecahan.

 • 8/7/2019 TITAS-Sumbangan Tamadun Islam Dalam Bidang perubatan

  22/22

  Umar Al-Khayyam

  y memajukan lagi pengetahuan penemuan al-Khawarizmi

  Al Bironi dan Trigonometri

  y menetapkan panjang sendeng bulatan1/10 lalumenentukan kosain

  y menjelaskan sendeng yang baki

  y

  mencipta kaedah untuk mengira ukur lilit bumi yangdinamakan kaedah Al Bironi.

Search related