10
LOGO DISEDIAKAN OLEH : ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN TAMADUN ISLAM DAN ASIA WAJ3101

Tamadun islam dan asia(TITAS)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

persembahan slide bagi pembentangan kelas TITAS sem-1 IPTB.30 Julai 2011.

Citation preview

Page 1: Tamadun islam dan asia(TITAS)

LOGO

DISEDIAKAN OLEH : ELMI IKHWAN BIN NASRUDDIN

TAMADUN ISLAM DAN ASIA

WAJ3101

Page 2: Tamadun islam dan asia(TITAS)

SOALAN

Jelaskan konsep tamadun dan kesannya terhadap pembangunan Tamadun Malaysia.

Page 3: Tamadun islam dan asia(TITAS)

MAKSUD

KEADAAN MASYARAKAT MANUSIA YANG DIDASARKAN PADA TARAF KEMAJUAN KEBENDAAN SERTA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN (SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, AGAMA DAN LAIN-LAIN)

Page 4: Tamadun islam dan asia(TITAS)

KONSEP TAMADUN

Merangkumi perundangan kebudayaan,peradaban, kemajuan dan sopan santun.

Meningkatkan kemahiran, ilmu pengetahuan, budi pekerti yang mulia.

‘bandar’ – tamadun lebih sinonim dengan bandar atas alasan tiap-tiap tamdun yang ternama memiliki bandar yang besar.

ciri-ciri

kepentingan

Civitas

Page 5: Tamadun islam dan asia(TITAS)

PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

PEMBINAAN PETEMPATAN AWAL DI LEMBAH-LEMBAH SUNGAI.

SISTEM PENTADBIRAN DAN POLITIK.

AKTIVITI PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN

PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK.

PROSES PERBANDARAN.

Page 6: Tamadun islam dan asia(TITAS)

PENGARUH

PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA DIPENGARUHI OLEH TAMADUN-TAMADUN LAIN DISELURUH DUNIA.

Page 7: Tamadun islam dan asia(TITAS)

CONTOH PERKEMBANGAN

SARA DIRI SERTA MEMENUHI

KEPERLUAN KELOMPOK KECIL

PENEMPATANPENEMPATAN

BERDAGANG BAGI MENGUMPUL KEKAYAAN DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP.

SEBELUMSEBELUM SELEPASSELEPAS

GUA DI LEMBAH SUNGAI DAN

KAWASAN TINGGI

MEMPUNYAI RUMAH YANG SELESA DAN PENEMPATAN BERKELOMPOK SERTA BERSTATUS.

EKONOMIEKONOMI

Page 8: Tamadun islam dan asia(TITAS)

RUMUSAN

Kefahaman tentang konsep, ciri-ciri serta faktor jatuh

bangun sesebuah tamadun penting agar kita dapat

melihat perkembangan yang berlalu secara menyeluruh.

Setiap pendapat mengenai konsep

sesebuah tamadun menyatakan masyarakat

bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia.

Pembinaan tamadun boleh dipengaruhi oleh pelbagai

faktor luar namun pemimpin dan masyarakat yang bijak perlu membuat pilihan yang

terbaik.

Page 9: Tamadun islam dan asia(TITAS)

RUJUKAN

Khalid Haddad (2010), 12 Tokoh Pengubah Dunia,Kuala Lumpur:Must Read Sdn. Bhd.Khalid Haddad (2010), 12 Tokoh Pengubah Dunia,Kuala Lumpur:Must Read Sdn. Bhd.

Wan Abdul Rahman Latif (1996), Sejarah PerkembanganTamadun Dunia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahdi Shuid, Dr. Rumaizuddin Ghazali, Hazlina Mansor(2011), Teks Pra-U STPM Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Page 10: Tamadun islam dan asia(TITAS)

LOGO

Copyright:elmi2011www.elshaihtisham.blogspot.com