Click here to load reader

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU) · PDF filecitu uitm ctu551 titas pusat pemikiran dan kefahaman islam (citu) ctu551: tamadun islam dan tamadun asia / titas

 • View
  249

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU) · PDF filecitu uitm ctu551 titas pusat pemikiran...

 • CITU UiTM

  CTU551 TITAS

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Bab ini membincangkan secara khusus mengenai tamadun Islam, meliputi

  persoalan konsep tamadun Islam, prinsip dan matlamatnya, manifestasi

  dan sifat-sifatnya, faktor-faktor kelahiran dan perkembangannya, dan

  sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia, pengaliran ilmu Islam

  ke Eropah dan kegiatan keilmuan para sarjana Islam. Turut dibincangkan

  ialah isu-isu dan cabaran semasa tamadun Islam.

  SINOPSIS

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Setelah mengikuti tajuk pertama kursus ini, pelajar akan dapat:

  i. Menerangkan konsep asas dan matlamat tamadun Islam

  ii. Menganalisis sifat-sifat tamadun Islam

  iii. Menjelaskan faktor kelahiran, perkembangan dan kecemerlangan

  tamadun Islam

  HASIL PEMBELAJARAN

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  KANDUNGAN

  Konsep Tamadun Islam. 2.1

  Asas Dan Matlamat Tamadun Islam. 2.2

  Sifat-sifat Tamadun Islam. 2.3

  Sumber Tamadun Islam 2.4

  Kelahiran Dan Perkembangan Tamadun Islam 2.5

  Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban Dunia 2.6

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  KONSEP TAMADUN ISLAM

  Profesor Syed Naquib Al-Attas

  Syed Qutub

  Said Hawa

  Abu Bakar Hamzah

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.

  Profesor Syed Naquib Al-Attas

  Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan mereka seperti dalam sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam.

  Syed Qutub

  KONSEP TAMADUN ISLAM

  IPK661.ppthttp://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/

 • CITU UiTM

  CTU551 TITAS

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya relevan dengan kebudayaan itu.

  Said Hawa

  Sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan yang lahir daripadanya sama ada sesuatu yang bersifat bukan kebendaan ataupun sebaliknya.

  Abu Bakar Hamzah

  KONSEP TAMADUN ISLAM

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  ASAS TAMADUN

  ISLAM

  Akidah

  Akhlak

  Ilmu

  Syariah

  ASAS TAMADUN ISLAM

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Akidah dalam Islam merupakan kepercayaan/keimanan kepada Allah dan segala rukun iman, secara tetap dan kukuh dalam jiwa setiap orang Islam. Pegangan akidah yg kukuh akan dapat membebaskan diri manusia drp tunduk dan patuh kepada selain daripada Allah Taala. Ia merupakan falsafah sistem kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadunnya .

  Akidah

  Akhlak dalam Islam bukan hanya teori, dan tidak sama dengan konsep etika yang dibawa oleh Barat. Akhlak ialah sikap rohaniah yg memuliakan tingkahlaku manusia terhadap Allah Taala, diri sendiri dan makhluk yang lain. Merupakan mekanisme yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang benar-benar bertamadun

  Akhlak

  ASAS TAMADUN ISLAM

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Menghayati budaya ilmu

  Ilmu

  Secara umum bermaksud undang-undang, aturan dan ketetapan Allah Taala. Ia diperuntukkan kepada manusia bagi mengatur hubungan manusia dgn Penciptanya, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat nanti. Sebagai penunjuk jalan, penentu kaedah dan perlaksanaan tamadun Islam.

  Syariah

  ASAS TAMADUN ISLAM

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Aki

  dah

  (Input)

  Memantapkan akidah berasaskan tauhid & rukun iman- sebagai paksi utama yang membentuk pandangan alam(world view) hidup-sistem nilai dan sikap yang akhirnya melahirkan kelakuan yang baik.

  Syar

  iah

  (Proses)

  Pemantapan akidah disusuli dengan amalan yang ritual dalam rukun Islam. Diamalkan secara bersepadu dan konsisten . Keyakinan yang utuh daripada rukun iman dijelmakan kepada amalan dalam rukun Islam.

  Akh

  lak

  (Output)

  Akhirnya akhlak akan terhasil yang mana perlakuan baik secara mudah, istiqamah dan ikhlas kerana merasakan diri di bawah pengawasan Allah Taala.

  PERKAITAN AKIDAH, SYARIAH DAN AKHLAK DALAM TAMADUN ISLAM

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  SYARIAH

  SYARIAH

  AKHLAK

  AKIDAH

  Maksud ayat :

  Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad )

  bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan iaitu:

  kalimah yang baik sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya

  (akar tunjangnya) tetap teguh dan cabang

  pucuknya menjulang kelangit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap

  masa dgn izin Tuhannya Surah Ibrahim :

  24-26

  Ilmu???

  http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/http://i-learn.uitm.edu.my/http://www.uitm.edu.my/

 • CITU UiTM

  CTU551 TITAS

  2011 CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

  PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

  CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

  BAB 2

  TAMADUN ISLAM

  AKTIVITI

  RINGKASAN

  SETERUSNYA

  SINOPSIS

  HASIL PEMBELAJARAN

  KANDUNGAN

  KUIZ

  Melal

Search related