7
8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 1/7

TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 1/7

Page 2: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 2/7

DEFINISI

ASTRONOMI

Kajian cerapanmengenai objek-

objek samawi,

ruang-ruang diantaranya dantentang alam

semesta secara

keseluruhannya

Merupakan salah satucabang ilmu yang tertua

di kalangan ilmu sains

ilmu ini

sebenarnyatelah

diasaskan

oleh pakar

Islam

Page 3: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 3/7

Page 4: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 4/7

PENEMUAN KEDUDUKAN MATAHARI,

BULAN, DAN PEMBENTUKAN FASA FASA

BULAN� Buku Sindhind zij yang

berdasarkan astronomiIndia, hasil karya Al Khawarizmi telahmenerangkan jadualkedudukan Matahari, Bulandan planet-planet

� Al Khawarizmi jugamemperkenalkan fasagerhana dan juga fasa fasa bulan.

Page 5: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 5/7

� Merupakan alatanuntuk mengukur jarak

bintang di angkasalepas

� Direka oleh Mohammad

bin Ibrahim al-Fazari.

� Tidak lagi digunakan diera ini.

Page 6: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 6/7

PENCIPTAAN KOMPAS

Page 7: TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

8/7/2019 TITAS : Sumbangan Tamadun Islam Dalam Astronomi

http://slidepdf.com/reader/full/titas-sumbangan-tamadun-islam-dalam-astronomi 7/7