Tugasa TITAS (hbgn tamadun, tokoh asia islam tenggara)

  • View
    238

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Tugasa TITAS (hbgn tamadun, tokoh asia islam tenggara)

ISI KANDUNGAN

Muka Surat

1.0)

Pengakuan

.. .. . .. . . . . . .

2

2.0)

Penghargaan

3

3.0)

Pengenalan

4

4.0)

Esei

5-42

4.1)

Soalan 1

5-18

4.2)

Soalan 2

19-27

4.3)

Soalan 3

28-42

5.0)

Refleksi

43-45

6.0)

Lampiran

46-54

7.0)

Rujukan

55

1

1.0)

Pengakuan

Saya mengakui bahawa karya ini adaah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan bagi tiap-tiap satunya telah saya jeaskan sumbernya

Nur Syafawani Binti A.B Yassin 921031-12-6308

.

2

2.0)

Penghargaan

Akhirnya saya berjaya menyempurnakan tugasan yang diberikan. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana rezeki kesihatan, kecerdasan dan lain-lain yang telah menjadi faktor utama kejayaan saya menyempurnakan tugasan bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat pensyarah pembimbing Ustazah Saidah Khadijah Bt Ahmad, rakan-rakan dan tidak lupa kepada keluarga saya terutama sekali ibubapa yang sering menjadi pendorong bagi diri saya. Akhir sekali ucapan terima kasih ditujukan kepada sesiapa yang telah membantu saya dalam menyempurnakan tugasan secara langsung ataupun tidak langsung. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga.

3

3.0)

Pendahuluan Tamadun Melayu yang muncul di Asia bangkit dan membangun hasil daripada

pengaruh-pengaruh dari tamadun-tamadun yang lain seperti tamadun China, India, dan lain-lain, Pengaruh ketamadunan daripada pelbaga aspek merupakan hasil interaksi yang positif antara tamadun yang ada. Kemunculan tamadun Islam telah menyebabkan beberapa perubahan telah berlaku dalam tamadun Melayu yang mana sehingga kini diterapkan daam kehidupan seharian. Pengaruh tamadun Islam kini menjadi sebahagian daripada cara hidup penduduk di Asia. Terdapat juga banyak tokoh-tokoh Isam yang lahir dalam tamadun Islam di Asia. Setiap dari mereka mempunyai kemahiran yang berbeza dan mempunyai sumbangan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

4

4.0)

Esei 4.1) Menghuraikan interaksi antara pelbagai tamadun seperti Melayu, Cina, India, dan Jepun dan Islam dalam Tamadun melayu. Interaksi antara pebagai tamadun seperti Melayu, China, India, Jepun dan Islam

dalam Tamadun melayu teah berlangsung sejak berabad lamanya. Setiap tamadun mempunyai perbezaan serta keunikan yang tersendiri. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling hormatmenghormati antara tamadun. Sebelum kita pergi jauh, adalah lebih baik kita mengupas serta meneliti apakah yang dimaksudkan dengan perkataan interaksi. Maksud umum bagi perkataan interaksi adalah pertemuan, perhubungan dan komunikasi antara individu bersama individu yang lain, individu bersama masyarakat dan masyarakat bersama masyarakat yang lain. Menurut Kamus Dewan, perkataan interaksi ialah, tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain, tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Proses interaksi bermula dengan prose pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang kaum dan etnik. Contoh yang terdekat adalah seperti Malaysia, masyarakat yang berbilang kaum namun mampu untuk berinteraksi antara mereka seperti kaum Dusun, Bajau, Murut dan lain-lain. Apabila proses interaksi antara budaya sudah terhasil maka ianya akan membentuk interaksi peringkat tamadun. Perdagangan merupakan kunci kepada interaksi antara tamadun di dunia khususnya bagi Asia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antara sesebuah tamadun dengan tamadun yang lain. Faktor yang pertama adaah kepimpinan. Peranan pemimpin sangat penting bagi melaksanakan misi dan visi untuk memajukan bangsa dengan cara berinteraksi bersama tamadun lain. Oleh itu, pemimpin atau raja haruslah bersikap toleransi terhadap rakyat serta mengelakkan sifat pemerintahan kuku besi. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin yang terbaik. Orang Yahudi serta Kristian tidak dilayan dengan buruk semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah malahan mereka diberikan tempat tinggal serta dilindungi oleh undang-undang di Madinah ataupun lebih dikenali sebagai Piagam Madinah. Faktor seterusnya adalah5

peranan golongan agamawan. Peranan agamawan ini dipegang oleh orang yang berbeza dalam setiap tamadun seperti contoh, bagi Tamadun Islam peranan ini dimiiki oleh para ulama, bagi Tamadun India ianya lebih dikenali sebagai Brahmin, Tamadun China pula dipegang oleh sami dah golongan agama daam fahaman Kristian pula didokong oleh Paderi. Faktor yang ketiga adalah faktor geografi. Kedudukan yang strategik memungkinkan terhasilnya interaksi bersama tamadun lain. Sejarah membuktikan bahawa kedudukan geografi memainkan peranan penting sebagai pembentuk interaksi antara tamadun. Pelabuhan Melaka adalah salah satu contoh yang membuktikan kepentingan kedudukan geografi. Melaka mempunyai kedudukan geografi yang strategic dan terlindung daripada angina monsun. Ha ini menyebabkan ianya menjadi tumpuan serta tempat persinggahan para pedagang. Bukan itu sahaja, para pedagang juga menjalankan aktiviti perniagaan di pelabuhan Melaka sehingga akhirnya Melaka diangkat sebagai salah satu pelabuhan entrepot pada masa itu. Faktor seterusnya adalah perdagangan. Hubungan perdagangan antara Tamadun Melayu dengan tamadun lain telah terjalin sejak dahulu lagi. Rekod rasmi China bertarikh 658M mencatatkan Kedah pernah menjalinkan hubungan diplomatic dengan China dan para pedagang Kedah berdagang sehingga ke China. Perkahwinan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan interaksi antara tamadun. Contoh yang boleh dilihat adalah interaksi antara Tamadun Melayu dan Tamadun China melalui perkahwinan antara Sultan Mahmud dan juga Puteri Hang Li Po. Antara contoh lain adalah perkahwinan antara Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. Faktor terakhir adalah misi politik. Berdasarkan catatan sejarah Melaka, hubungan diplomatic antara Melaka dan China telah terjalin sejak tahun 1404M. Hubungan antara Meaka dan China terjalin kerana Melaka ingin mendapatkan perlindungan daripada ancaman Siam. Atas dasar faktor-faktor interaksi antara Tamadun Melayu bersama tamaduntamadun lain melahirkan banyak kesan terhadap Tamadun Melayu. Antara beberapa tamadun yang pernah menjalinkan interaksi bersama Tamadun Melayu adalah Tamadun India, Tamadun China, Tamadun Islam dan Tamadun Jepun.. Saya akan

6

memberikan kesan-kesan hasil daripada interaksi Tamadun Melayu bersama tamaduntamadun ini. Interaksi antara Tamadun CIna Tamadun Melayu Pertama sekali, kita akan melihat kepada hubungan diantara Tamadun China dan juga Tamadun Melayu.Rekod rasmi China bertarikh 638M mencatatkan Kedah pernah mnejainkan hubungan diplomatik dengan China dan para Pedagang daripada Kedah berdagang ke China. Kedah menjadi pusat perhentian utama bagi sami Buddha dari china yang belayar melalui Selat Melaka untuk ke India sekItar tahun 250M. Berdasarkan catatan sejarah negeri Melaka ada menyebutkan mengenai interaksi antara China dan juga Melaka. Pada tahun 1403, Laksamana Yin Ching pada masa itu sedang berada dala misi perdagangan dan telah singgah di Melaka dan sekali menjalinkan hubungan diplomatik sekaligus perdagangan antara China-Melaka. Dua tahun kemudian, pemerintah Melaka pada waktu itu, Parameswara telah menghantar utusannya ke China bagi mengukuhkan hubungan diplomatik yang telah terjalin. Hubungan yang telah sedia ada itu tidak hanya terhenti disitu, pada tahun 1409, Laksamana Cheng Ho (Zheng He) ketua armada perdagangan China dan para pembesar mengunjungi Melaka sekali lagi lalu Parameswara membalas lawatan kali itu. Parameswara diiringi pembesar Melaka dengan rombongan sebanyak 540 orang serta ditemani Laksamana Cheng Ho teah belayar ke China bagi melawat Chung Ho, Maharaja Dinasti Ming di China. Setelah 38 tahun berlalu, walaupun pun pemerintah Melaka semakin berubah mengikut peredaran masa namun, hubungan yang telah terjalin antara China dan Melaka tetap berjalan dengan lancar, buktinya Pada tahun 1458, sewaktu Sultan Mansur Shah menaiki takhta menggantikan Sutan sebelumnya, Maharaja China telah menghantar Laksamana Cheong Ho yang membawa Puteri Hang Li Po dan dikahwinkan dengan Baginda. Sultan Mansur Shah juga menghantar Tun Perpateh Puteh dengan segolongan pengiring ke negeri China untuk mengiringi Puteri Hang Li Po.

7

Sewaktu zaman pemerintahan British di Tanah Melayu, masyarakat Cina telah wujud di Tanah Melayu kesan daripada penghijrahan secaara beramai-beramai. Orang Cina dibawa masuk ke Johor melalui sistem kangchu. Namun, interaksi antara orang Cina dan orang Melayu mempunyai jurang yang amat jauh kerana kawasan penempatan yang berbeza. Terdapat banyak kesan yang terhasil antara interaksi Tamadun China dan juga Tamadun Melayu. Antaranya adalah daripada segi penyebaran Agama. Terdapat teori mengatakan bahawa Islam datang ke Tanah Melayu daripada Tanah Besar China. Dikatakan bahawa Islam datang melalui para pedagang dari Canton dan Hainan pada kurun ke-9 dibuktikan dengan penemuan batu bersurat di Champa bertarikh 1039, di Brunei (1048), di Laren, Jawa (1082). Dikhahabarkan bahawa Laksamana Cheng Ho yang datang ke Melaka juga merupakan salah seorang muslim dan beliau juga disebut sebagai tokoh pelayar Islam yang unggul. Kesan berikutnya adalah wujudnya Cina Peranakan. Golongan Cina Peranakan ini lebih dikenali ataupun disebut sebagai Baba dan Nyonya. Golongan Baba dan Nyonya ini mudah ditemui di Melaka. Terdapat sumber mengatakan bahawa Golongan Baba dan Nyonya ini adalah hasil waris daripada pengiring-pengiring yang datang ke Melaka mengiringi Puteri

Hang Li Po pada zaman kesultanan Melayu Melaka. Kebanyakkan pendatang Ci