8
Sejarah India sebelum 500 S.M kurang jelas-Orang pada zaman ini dikenali Negrito Tamadun Lembah Sungai Indus (TLSI : 3000SM - 1500SM) Pencapaian dalam segi kebendaan dan kebudayaan Aspek yang dapat dilihat seperti perancangan bandar, pembinaan ruma, hub. Perdagangan, penyembahan dewa ibu dan permandian umum TLSI bermula dari barat laut India sehingga terusan Sungai Indus(Daerah Baluchistan, Pakistan)

Tamadun India For Titas

Embed Size (px)

Citation preview

Sejarah India sebelum 500 S.M kurang jelas-Orang pada zaman ini dikenali Negrito

Tamadun Lembah Sungai Indus (TLSI : 3000SM - 1500SM)

Pencapaian dalam segi kebendaan dan kebudayaan

Aspek yang dapat dilihat seperti perancangan bandar, pembinaan ruma, hub. Perdagangan, penyembahan dewa ibu dan permandian umum

TLSI bermula dari barat laut India sehingga terusan Sungai Indus(Daerah Baluchistan, Pakistan)

Penemuan DI TLSI

I. Pembinaan – rumah, jalan raya yang terancang, sistem perparitan dan longkang, kolam permandian, benteng pengawal banjir, gudang (penyimpanan bijiran)

II. Agama – Cop Mohor(Lambang Yoga), patung-patung wanita(Dewa Ibu- Masy. Tamil)

III.Bahasa – berbentuk piktografik (merekod ilmu)IV.Pengankutan – perahu dan kereta lembu

Kejatuhan TLSI (1500SM) – disebabkan oleh banjir besar, serangan wabak penyakit, peperangan (TLSI dengan Orang-orang Parsi)

Tamadun India mempunyai beberapa tahap perkembangan agama:-

I. Zaman Vedik/ortodoks-kewujudan tuhan/dewa-dewi

II. Zaman Heterodok-Menolak kewujudan tuhan dan kitab Veda

III.Zaman Moden

Zaman Vedik (1500SM-1200) Pemerintahan dibawah empayar Dinasti

Maurya Kemunculan komuniti pedagang –

Meguasai sistem sosial India selatan meliputi Zaman sangam,

Pallava dan Chola Zaman Heterodok(1200 – 1750M) Kemunculan dan penguasaan kuasa-kuasa

Islam seperti pemerintahan Turko-Afghan dan Mughal

Zaman Moden (mulai 1750M) Kedatangan, penaklukan dan penubuhan

Kerajaan British di India

Hinduisme – Merupakan agama tertua di dunia (ciptaan manusia)

Hinduisme – nama sempena Sungai Sindhu

Hindu agama yang dilebalkan ‘kekal abadi’ (Sanatana Dharma)

Kitab Veda – 4 bahagiai. Rigvedaii.Yayurvedaiii.Samavedaiv.Atharvaveda

Setiap Veda mempunyai 4 bahagian :-A. Mantra – mazmur-mazmur dari tuhanB. Brahmana – keterangan dan cara penggunaan

mantraC. Aranyaka – ajaran-ajaran mistik sesuatu upacara

keagamaanD. Upanishad – kesimpulan mantra,Brahmana, dan

Aranyaka 5 ajaran penting dipatuhi pegikut Hindu1. Tuhan dlm agama Hindu – mempunyai banyak

bentuk dan nama seperti Visnu dan Krishna2. Animisme – objet di bumi mempunyai semangat3. Menaguangkan Ciptaan Manusia – hasil seni gol.

Brahmin4. Peraturan Kasta (Chatur Varna)-kaum aryan

memartabatkan diri sebagi gol. bangsawan

5. Percaya kepada Hukum Karma – perbuatan baik dibalas baik dan sebaliknya

• Untuk mencapai karma, terdapat beberapa cara :-

I. Karma Yoga – Bersekutu dengan tuhanII. Bhakti Yoga – Hidup sederhana dan

membuat bakti (Kitab Veda banyak menceritakan Bhakti Yoga – Seperti Hanuman-Rama, Sita-Rama)

III. Jnaha Yoga – Hidup KensengsaraanJAINA Di asaskan oleh Vardharmana/Mahavira

(Pahlawan Besar) Wujud akibat kekurangan dr agama Hindu Untuk mencapai nirwana ( kebahagiaan)

Jalan utk mencapai Nirwana melalui 3 peringkat :-

1.Keyakinan yang benar2.Pengetahuan yang benar;dan3.Kelakuan yang benar – jangan

membunuh,melukai (kata-kata/perbuatan), jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berkehidupan yg tidak bersihat/pemabuk, dan jangan berkehendak kepada sesuatu.