27
SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) PJJ Sem 1 20013-2014

SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

  • Upload
    pello

  • View
    203

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SKP 2203 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). PJJ Sem 1 20013-2014. SKP 2203. Sistem penilaian Ujian 1 = 30% Tugasan berkumpulan = 30% Peperiksaan Akhir= 40%. Pengajar. Zaid Ahmad Ph.D Profesor Madya/Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. SKP 2203. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

SKP 2202 tamadun asia

SKP 2203Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)PJJSem 1 20013-20141SKP 2203Sistem penilaianUjian 1 = 30%Tugasan berkumpulan = 30%Peperiksaan Akhir= 40%2PengajarZaid Ahmad Ph.DProfesor Madya/Dekan

Fakulti Ekologi ManusiaUniversiti Putra Malaysia

3SKP 2203Rundingan

E-mail [email protected]: 03-89467051 (pejabat)

4SKP 2203Tanggungjawab Pelajar

Menghadiri pertemuan bersemukaMenghadiri ujian dan peperiksaanMenyempurnakan tugasan5SKP2203Tugasan

Rujuk panduan menyediakan tugasan(Akan dijelaskan diakhir pertemuan)6SKP 2203 TITASPengenalan kursusKursus wajib universitiPerlu ambil dan lulus sebagai syarat bergraduatPJJ menggunakan modul yang telah ditentukan 7SKP 2203Pertemuan bersemuka

Unit 1-4 Unit 5-10

(Rujuk Modul)

8SKP 2203Ujian

Ujian akan diadakan sebanyak dua kali Ujian 1 (liputan unit 1-4)Ujian akhir (liputan unit 5-10)

Tarikh akhir hantar tugasan pada minggu kesepuluh pengajaran (tugasan hendaklah dihantar ke pusat pembelajaran masing-masing)SKP 2203 Unit 1 - Pengenalan Ilmu Ketamadunan Ilmu tamadun dan ketamadunanDi akhir unit ini pelajar dapat menghurai konsep dan prinsip yang menjadi asas dalam ilmu tamadun dan ketamadunanmengenal pasti aspek-aspek penting dan elemen-elemen asas tamadun dan ketamadunanmembincang isu-isu penting dalam ilmu tamadun dan ketamadunan

10SKP 2203Unit 2 - Relevansi Ilmu Ketamadunan Dalam Pendidikan SemasaObjektifPada akhir kuliah pelajar dapatmenerangkan relevansi ilmu ketamadunan dalam pendidikan semasamenjelas kepentingan pengajian ketamadunan dalam pendidikan semasaMenghurai peranan ilmu ketamadunan dalam pembinaan peradaban masyarakat11SKP 2203 Unit 3 --Tamadun Islam dan Tamadun Melayu Islam dalam tamadun dan Peradaban Melayu

ObjektifPada akhir kursus pelajar dapat

Memerihalkan kedudukan Islam dalam tamadun MelayuMenghurai peranan Islam dalam pembentukan ketamadunan Melayu serta aspek-aspek yang berkaitanMembincang isu-isu penting mengenai Islam dalam tamadun Melayu dan pembinaan tamadun Malaysia

12

SKP 2203Unit 4 Tamadun Melayu - Islam dalam sosio politik dan budaya MalaysiaObjektif

Pada akhir kulliah pelajar dapat

Menerangkan kepentingan Islam sebagai asas pembentukan tamadun Melayu dan pembinaan tamadun MalaysiaMenghuraikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan di MalaysiaMembincangkan penerapan nilai-nilai Islam dalam dasar pentadbiran negara dan pelbagai aspek yang lain seperti institusi kehakiman, kewangan dan pendidikan Islam

13SKP 2203Panduan penyediaan tugasanNota: Pelajar boleh memilih mana-mana satu tajuk tugasan di bawah dan boleh mengubahsuainya dengan persetujuan pensyarah.

14SKP 2203Tajuk Tugasan

Ilmu Peradaban/Ketamadunan dan Kepentingannya dalam pendidikan dan pembangunan negaraMedia Sosial dan Kesannya kepada Pembinaan Nusabangsa (Nation Building) Pembentukan Jatidiri Generasi Muda

15SKP 2203Tradisi dan Kaedah Perubatan dalam Kalangan Masyarakat Peribumi/Bumiputra di Malaysia (pilih satu etnik sahaja contoh: kaum Jah Hut, Temiar, Iban, Orang Ulu, Kadazan, dsb)Bahasa Melayu dan Peranannya dalam Pembinaan Peradaban MalaysiaTradisi dan kepercayaan pantang larang dalam kalangan masyarakat Malaysia (pilih satu sahaja)

16SKP 2203Tradisi seni mempertahankan diri dalam kalangan masyarakat China (pilih satu sahaja) Tradisi seni mempertahankan diri dalam kalangan masyarakat India (pilih satu sahaja)Tradisi dan seni persilatan dalam kalangan masyarakat Melayu (pilih satu sahaja)

17SKP 2203Pengaruh Islam dalam bahasa dan kesusasteraan MelayuDialog Peradaban: Isu dan Permasalahannya dalam Masyarakat Majmuk

18SKP 2203ArahanPelajar diperlukan menyediakan satu tugasan/esei berkumpulan bernilai 30%Ahli kumpulan terdiri daripada 4-5 orangPenulisan mestilah disediakan mengikut format dan teknik penulisan ilmiah yang standard. Segala petikan dan nukilan hendaklah diiktiraf dengan sewajarnya secara nota kaki (footnotes) atau nota hujung (endnotes).19SKP 2203Satu senarai bibliografi/bahan rujukan yang lengkap hendaklah disertakan.Tugasan yang dihantar perlu mematuhi format berikut:Muka depan mengandungi tajuk tugasan, nama serta nombor matrik dan program pelajar dengan lengkap (jangan gunakan huruf atau nombor yang terlalu fancy) 20SKP 2203Isi kandungan (table of contents) dengan muka surat lengkapDimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup/kesimpulan

21SKP 2203Ditaip selang sebaris (double spacing) 12 font (arial atau times roman digalakkan) dengan margin sekurang-kurangnya 1 inci atas, bawah, kiri dan kananDijilid dengan baik Bagi mengelakkan sebarang masalah sila pastikan tugasan dihantar/serahkan pada masa yang ditetapkan.

22SKP 2203Panjang tugasan adalah antara 15-20 halaman tidak termasuk lampiran, jadual, diagram dan gambar-gambar (sekiranya ada)

Tugasan hendaklah diserahkan/dihantar pada atau sebelum pertemuan bersemuka kali kedua

23SKP 2203Penilaian

Penilaian dibuat berdasarkan struktur dan organisasi penulisan, penghujahan (argumentations), penggunaan dan kepelbagaian sumber serta inisiatif dan kreativiti dalam penghujahan. Penilaian tambahan akan diberikan kepada tugasan yang ditulis dengan bersih dan teratur dan diedit dengan sebaiknya.24SKP 2203Perhatian!!!!Ciplak (plagiarism) adalah jenayah akademik yang serius dan akan diambil tindakan mengikut peraturan yang terpakai di UPM. Mengambil, mencedok atau menggunakan idea atau frasa orang lain melalui sebarang sumber sebagai idea atau frasa sendiri samada dengan sengaja atau secara cuai dengan tidak memberikan pengiktirafan sewajarnya (without a proper acknowledgement) adalah boleh dianggap jenayah ciplak (plagiarism).

25SKP 2203Oleh yang demikian sekiranya anda mengambil idea atau frasa orang lain dalam tugasan anda, pastikan dibuat pengiktirafan yang sepatutnya

26SKP 2203Terima Kasih27