Click here to load reader

Pengenalan Tamadun - TITAS

 • View
  256

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pengenalan Tamadun - TITAS

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  1/22

  1

  Tamadun Islam

  dan Tamadun Asia(TITAS)

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  2/22

  Definisi Tamadun

  Definisi Tamadun

  Bahasa Arab Bahasa Inggeris Bahasa Melayu

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  3/22

  3

  Dalam Bahasa Arab

  Tamadun berasal dari perkataan BahasaArab tamaddun.

  Ia diambil daripada akar kata - maddanayang bererti:

  1. mengasas, membina atau membentuk

  sesebuah bandar.2. memperhaluskan budi bahasa dan

  memperelokkan tingkah laku/ akhlak.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  4/22

  4

  Tamadun boleh ditakrifkan sebagai:

  Sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam

  segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan

  (seperti S & T, kesenian, kesusasteraan danlain-lain) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke

  arah pembentukan peribadi dan komuniti yang

  memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti

  yang terpuji untuk membentuk sebuah

  masyarakat atau negara bangsa.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  5/22

  5

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  6/22

  6

  Dalam Bahasa Inggeris

  Tamadun dikenali sebagai civilization.

  Civilizationberasal daripada perkataan Latin -

  Civitas iaitu city (bandar).

  Civilization diertikan sebagai:

  1. kehidupan bandar

  2. mencapai satu tahap kesopanan yang tinggi

  bertentangan dengan kehidupan biadap (barbaric)

  Definisi civilization merujuk kepada kebandaran

  sebagai asas tamadun.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  7/22

  7

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  8/22

  8

  Dalam Bahasa Melayu

  Tamadun diertikan sebagai peradaban, kemajuan dankebudayaan.

  Peradaban

  Diambil dari perkataan adab = iaitu sopan, terhormat, hiduptersusun, tingkat kebudayaan dan akhlak lebih tinggi dari

  orang biadab.

  Peradaban menurut Kamus Dewan (1998:6):

  keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani danrohani dalam sesuatu bangsa atau masyarakat.

  Tamadun menurut Kamus Dewan (1998:1335):

  Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh tarafkemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran (sosial,

  budaya, politik dll) yang tinggi.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  9/22

  9

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  10/22

  10

  PENDAPAT AHLI SEJARAH TENTANG TAMADUNPENDAPAT AHLI SEJARAH TENTANG TAMADUN

  1. Ibnu Khaldun:Masyarakat madani sebagai masyarakat yangmaju sama ada di kota atau di desa.

  2. Malik Bennabi:

  Suatu fenomena sosial dalam perkembanganpersejarahan manusia yang meletakkankeseimbangan antara aspek moral dengan aspekmaterial.

  3. Edward L. Farmer:

  Tamadun sebagai unit budaya yang terbesardalam organisasi manusia yang terdiri daripadaperkongsian norma-norma sosial, tradisi daninstitusi-institusi yang berterusan dari satugenerasi ke satu generasi yang lain

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  11/22

  11

  Piramid Giza Mesir

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  12/22

  12

  Kesimpulan:

  Kemuncak kewujudan sesebuah tamadun bukan

  digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi

  suasana kemakmuran sesuatu bangsa.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  13/22

  13

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  14/22

  14

  CiriCiri--ciri Tamadun Sejagatciri Tamadun Sejagat

  Kewujudan penempatan manusia di sesebuahkawasan yang membentuk kota atau bandar.

  Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosialdalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan

  pendidikan yang sempurna dan teratur. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam

  menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dannilai estetika tersendiri.

  Peningkatan kualiti hidup berbanding sebelumnya,terhasil peningkatan jangka hayat yang lebih stabildan panjang.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  15/22

  15

  CiriCiri--ciri Tamadun Sejagatciri Tamadun Sejagat

  Kemunculan bahasa dengan satu sistem tulisan

  tersendiri yang menjadi perantaraan komunikasi dan

  pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai

  bidang ilmu.

  Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan

  sistem nilai serta moral yang berwibawa dalam

  mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakat. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam

  teknologi dan pembinaan bagi keselesaan hidup

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  16/22

  16

  CiriCiri--ciri Tamadunciri Tamadun

  Menurut Edward L. Farmer (ComparativeHistory ofCivilization in Asia), ciri-ciritamadun ialah:

  Penempatan kekal

  Revolusi pertanian

  Stratifikasi sosial

  Kewujudan agama

  Pengkhususan kerja daninovasi teknologi

  Urbanisasi

  Sistem tulisan

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  17/22

  17

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  18/22

  18

  Kelahiran & Perkembangan Tamadun

  Kelahiran tamadun didorong oleh faktor kedudukanstrategik bagi memperolehi sumber semulajadi untuk

  kelangsungan hidup.

  Faktor geografi~Sg. Hwang-He, Sg. Ganges, Sg.Tigris & Euphrates, Sg. Nil & Selat Melaka.

  Rangsangan keagamaan dan kerohanian mendorong

  menghayati nilai-nilai murni kehidupan ketinggianbudaya.

  Tamadun Islam~cara hidup kamil dorongan wahyu.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  19/22

  19

  Kelahiran & Perkembangan Tamadun

  Penghayatan tinggi terhadap moral dan nilaiterpuji. Memupuk kecintaan kepada ilmu,ketekunan, rajin, disiplin, tjawab mendorongrakyat berganding bahu membangunkan negara.

  Plato &Aristotle, Lao Tze, Kung Fu Tze, Al-Farabi,Al-Ghazali dan Ibn Khaldun.

  Toleransi dan interaksi antara tamadun.Keterbukaan menerima dan menyebar idea sertateknologi membantu kemunculan tamadun baru.

  Yunani-India-Cina-Islam.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  20/22

  20

  Kelahiran & Perkembangan Tamadun

  Kesengsaraan dan penderitaan juga mendorong

  masyarakat menggemblengkan tenaga dalam

  membangunkan kehidupan mereka.Neccessity is mother of invention

  Dalam konteks zaman moden, kebangkitan

  negara Jepun adalah contoh terbaik selepaskekalahan mereka dalam perang dunia ke-2.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  21/22

  21

  Faktor-faktor kelemahan &

  kejatuhan TamadunSetiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman

  kemerosotan masing-masing disebabkan faktor:

  Ketidakadilan dan jurang perbezaan ketaraantara golongan kaya dan miskin.

  Penindasan dan kezaliman yang berleluasa.

  Sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak

  dihormati.

 • 8/3/2019 Pengenalan Tamadun - TITAS

  22/22

  22

  Faktor-faktor kelemahan &

  kejatuhan Tamadun

  Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat

  terutama di kalangan pemimpin.

  Sikap tertutup dan tidak mahu menerima

  perubahan dari segi teknologi, struktur politik,

  ekonomi dan sosial.

  Bencana alam yang menyebabkan kerosakansecara besar-besaran. (Diluar kawalan manusia)

Search related