Oscilacije jezgre pokretane dineinima - PMF Naslovnica .Oscilacije jezgre pokretane dineinima AGNEZA

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Oscilacije jezgre pokretane dineinima - PMF Naslovnica .Oscilacije jezgre pokretane dineinima AGNEZA

 • Oscilacije jezgre pokretane dineinima

  AGN EZA BOS I L J

  M EN TOR : I Z V. PROF. DR . SC . N EN A D PAVI N

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • Bioloka motivacija

  2/5/2015

  razmnoavanje biolokih organizama ukljuuje mijeanje genetskog materijala tijekom mejoze mijeanje i rekombinacija kromosoma zahtijeva koordinirano gibanje stanine jezgre (kvasac S.

  pombe)

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  Vogel SK, Pavin N, Maghelli N, Jlicher F, Toli-Nrrelykke IM (2009) Self-organization of dynein motors generates meiotic nuclear oscillations. PLoS Biol 7(4):e1000087. doi:10.1371/journal.pbio.1000087

 • Promatrani bioloki sustav

  2/5/2015

  SPB (engl. spindle pole body)

  dineini (proteinski motori)

  mikrotubuli

  dineinmikrotubul

  SPB

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • Definicija modela

  2/5/2015

  dinamika mikrotubula:

  dinamika SPB-a u overdamped reimu:

  sile koje dineini vre na mikrotubule:

  ,

  = ,

  = +

  , = ,,

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • 2/5/2015

  linearna veza sila-brzina za dineine:

  linearne gustoe dineina spojenih na mikrotubule:

  kinetike jednadbe za linearne gustoe dineina:

  , = ,/,

  ,

  = , ,

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  DINAMIKA MOTORA

  = 0 1 + ,/0

 • 2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  DINAMIKA MOTORA

  brzina odvajanja dineina ovisna o optereenju: = 0 /

  Vogel SK, Pavin N, Maghelli N, Jlicher F, Toli-Nrrelykke IM (2009) Self-organization of dynein motors generates meiotic nuclear oscillations. PLoS Biol 7(4):e1000087. doi:10.1371/journal.pbio.1000087

 • Rjeenja modela

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  ,

  = , , = /2

  = = brzina motora u odnosu na mikrotubule, tj. SPB:

 • =00

  2

  2+

  0 + 0 2 +

  2+

  = 00

  1

  0 2

  2+

  0 + 0 2 +

  2+

  = 00

  1 +

  0 2

  2+

  0 + 0 2 +

  2+

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • Rjeenja modela

  2/5/2015

  0 0 0

  14 2.5/ 7 0.111 0.011 2 1001

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  [1]

 • Rjeenja modela

  2/5/2015

  0 0 0

  14 2.5/ 7 0.111 0.011 2 1001

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  [1]

 • Rjeenja modela

  2/5/2015

  0 0 0

  14 2.5/ 7 0.111 0.011 2 1001

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  [1]

 • Parametarski prostor

  2/5/2015

  nelinearni dinamiki sustavi koji ovise o parametrima mogu pokazivati vrlo sloena ponaanja u sluaju promjene nekog parametra

  analizom linearne stabilnosti dobivamo vie informacija o ponaanju sustava u sluaju variranja parametara

  Analiza linearne stabilnosti

  = 1 , , = 2 , , = 3 , ,

  za sistem dan sa:

  potrebno je pronai fiksnu toku: , , = 0, = 0, = 0

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • 2/5/2015

  = + = + = +

  uvodimo male perturbacije:

  Taylorovim razvojem novih diferencijalnih jednadbi oko fiksne toke do 1. reda dobivamo:

  =

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  3

  3

  3

  ..

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • = (1)

  (1)

  (1)1 +

  (2)

  (2)

  (2)2 +

  (3)

  (3)

  (3)3

  2/5/2015

  openito rjeenje linearnog sustava diferencijalnih jednadbi dano je oblikom:

  Hopfova bifurkacija(PoincarAndronovHopf bifurcation [2])

  pojavu ili nestajanje periodine orbite tijekom lokalne promjene u svojstvima stabilnosti fiksne toke nazivamo Hopfovom bifurkacijom

  za pojavu Hopfove bifurkacije nuno je da sve svojstvene vrijednosti imaju negativni realni dio osim para isto kompleksno konjugiranih svojstvenih vrijednosti

  1 2,3

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • 2/5/2015

  PARAMETAR OPIS IZNOS IZVOR

  duljina stanice 14 mjereno

  0 brzina u odsutnosti sile

  2.5/ mjereno

  0 sila otpora 7 [1]

  brzina prijanjanja po jedinici duljine

  0.111

  0.08 10varijabilno

  0 brzina odvajanja u odsutnosti optereenja

  0.011

  0.001 0.1varijabilno

  karakteristina sila 2 varijabilno

  koeficijent trenja 1001 [1]

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • Rezultati analize

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • 2/5/2015

  = 0.0056711

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  Rezultati analize

  0 0 0

  14 2.5/ 7 0.111 0.011 2 1001

 • 2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  Ovisnost amplitude oscilacija o promjeni parametra za odabrane vrijednosti parametra :

 • 2/5/2015

  0 0 0

  14 2.5/ 7 0.011 2 1001

  SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  = 0.0056711

  Bifurkacijska vrijednost:

 • 2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  = 0.00511

  = 0.00611

  Promjena reima oscilacija s prelaskom preko bifurkacijske vrijednosti

 • 2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  = 0.00511

  = 0.00611

  Razvoj limit cyclea s prelaskom preko bifurkacijske vrijednosti

 • Zakljuak

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

  linearnom analizom stabilnosti dobivene su teorijske vrijednosti parametara i koje uvrtene u model daju stabilna periodika rjeenja

 • Literatura

  [1] Vogel SK, Pavin N, Maghelli N, Jlicher F, Toli-Nrrelykke IM (2009) Self-organization

  of dynein motors generates meiotic nuclear oscillations. PLoS Biol 7(4):e1000087.

  doi:10.1371/journal.pbio.1000087

  [2] Marsden JE, McCracken M (1976) The Hopf bifurcation and its applications. Springer-VerlagNew York Inc.

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI

 • Zahvala!

  Zahvaljujem mentoru izv. prof. dr. sc. Nenadu Pavinu za svu pomo pri izradi ovog rada!

  2/5/2015 SAMOSTALNI SEMINAR IZ ISTRAIVANJA U FIZICI