11

Metode de invatare

  • Upload
    elena

  • View
    3.517

  • Download
    45

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodele traditionale de invatare s-au nascut in era industriala, cind fluxul informational era mic, incomparabil cu cel de acum, astfel ca ele sint astazi depasite. Trebuie gasite solutii si cai noi de a optimiza invatarea. Cineva trebuie sa te invete din nou cum sa inveti, cum sa asimilezi toate cunostintele de care ai nevoie. Una dintre aceste solutii este invatarea rapida.

Citation preview

Page 1: Metode de invatare
Page 2: Metode de invatare

Motto:”Este imposibil ca elevii sa invete ceva cat timp gandurile lor

sunt robite si tulburate de vreo patima.

Intretineti-i deci intr-o stare de spirit placuta,

daca vreti sa va primeasca invataturile.

Este tot atat de imposibil sa imprimi un

caracter frumos si armonios

intr-un suflet care tremura,pe cat este de

greu sa tragi linii frumoase si drepte pe o hartie care se misca.”

(John Locke-“Some Thoughts Concerning

Education”)

Page 3: Metode de invatare

EXPERIENTELE DE INVATARE EXPERIENTELE DE INVATARE MODERNE DETERMINA MODERNE DETERMINA

PROFESORII SA-SI SCHIMBE PROFESORII SA-SI SCHIMBE METODELEMETODELE

Metodele noi de pedagogie cresc Metodele noi de pedagogie cresc gradul de implicare a elevilor pe gradul de implicare a elevilor pe parcursul orelor de clasa. 82,8% parcursul orelor de clasa. 82,8% dintre profesorii care au urmat dintre profesorii care au urmat

programul "Intel Teach - programul "Intel Teach - Instruirea in Societatea Instruirea in Societatea

Cunoasterii" au renuntat la Cunoasterii" au renuntat la maniera clasica de predare si maniera clasica de predare si

folosesc acum metode moderne folosesc acum metode moderne invatate la curs.invatate la curs.

Page 4: Metode de invatare

AELPLATFORMA

UNIVERSALA DE ELEARNING

• Sistemul AEL urmăreşte:Sistemul AEL urmăreşte: • să sprijine procesul de predare/învăţare prin mijloace să sprijine procesul de predare/învăţare prin mijloace

informatice moderne, punând la dispoziţia dascălilor informatice moderne, punând la dispoziţia dascălilor un instrument complementarun instrument complementar

• să faciliteze procesul de învăţaresă faciliteze procesul de învăţare• să stimuleze cretivitatea şi competiţia, dar şi lucrul în să stimuleze cretivitatea şi competiţia, dar şi lucrul în

echipăechipă• să utilizeze softurile de simulare ca substitut pentru să utilizeze softurile de simulare ca substitut pentru

materialele şi instrumentele didactice scumpe sau materialele şi instrumentele didactice scumpe sau greu de procurat.greu de procurat.

Page 5: Metode de invatare

IINNVVAATTAARREE

CENTRATA PE ELEVCENTRATA PE ELEV

ACCELERATAACCELERATA

PRIN COOPERAREPRIN COOPERARE

Page 6: Metode de invatare

CE METODE FOLOSIM?CE METODE FOLOSIM?

METODE CU VALENMETODE CU VALENŢŢE E CREATOARE:CREATOARE:

• BrainstormingulBrainstormingul• Metoda ,,ciorchineluiMetoda ,,ciorchinelui

””• Turul galerieiTurul galeriei• Metoda Phillips 6/6 Metoda Phillips 6/6

sau 6-3-6sau 6-3-6• Dezbaterea panelDezbaterea panel• ,,Debate”,,Debate”• Jocul de rolJocul de rol

METODE CU VALENMETODE CU VALENŢE ŢE ACTIVIZATOARE:ACTIVIZATOARE:

• Metoda cadranelorMetoda cadranelor• Ştiu/vreau să ştiu/am Ştiu/vreau să ştiu/am

învăţatînvăţat• MozaiculMozaicul• DiscuţiaDiscuţia• Reţeaua de discuţieReţeaua de discuţie• CubulCubul• Organizatorii graficiOrganizatorii grafici• ProblematizareaProblematizarea• Studiul de cazStudiul de caz

Page 7: Metode de invatare

Metoda cubului

2. COMPARĂ

4. ANALIZEAZĂ

3. ASOCIAZĂ

5. A P L I C Ă

1. DESCRIE

6. A R G U M E N T E A Z Ă

InstrucţiuInstrucţiunile de pe nile de pe

feţele feţele cubuluicubului

Sarcina de lucru pe care o Sarcina de lucru pe care o cerecere

1. Descrie1. Descrie Cum arată?Cum arată?

2. 2. ComparăCompară

Cu cine, cu ce seamănă şi Cu cine, cu ce seamănă şi de cine diferă?de cine diferă?

3. 3. AsociazăAsociază

La ce te face să te La ce te face să te gândeşti?gândeşti?

4. Aplică4. Aplică Cum poate fi folosit?Cum poate fi folosit?

5. 5. AnalizeazAnalizeaz

ăă

Ce conţine? Din ce este Ce conţine? Din ce este făcut?făcut?

6. 6. ArgumentArgument

eazăează

Este bun sau rău, dorit sau Este bun sau rău, dorit sau nedorit, folositor sau nedorit, folositor sau nefolositor? De ce?nefolositor? De ce?

Page 8: Metode de invatare

Tehnica mozaicului Tehnica mozaicului (jigsaw puzzle)(jigsaw puzzle)

Metodă care Metodă care presupune învăţarea presupune învăţarea prin cooperare la prin cooperare la nivelul unui grup şi nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor predarea achiziţiilor dobândite de către dobândite de către fiecare membru al fiecare membru al grupului unui alt grupului unui alt grup.grup.

Page 9: Metode de invatare

Tehnica “pălăriilor gânditoare”Tehnica “pălăriilor gânditoare”•Este folosită pentru a determina indivizii să-şi schimbe perspectiva de gândire, să ia în vedere şi alte puncte de vedere.•Este o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.•Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul.

Metodologia:

•Se împarte clasa în grupuri de 6.•Se împart cele 6 pălării:a) câte 1 în fiecare grup (elevii grupului cooperează în asigurarea celei mai bune interpretărib) câte 6 de culori diferite în fiecare grup, fiecare interpretează un rol

Page 10: Metode de invatare

Tehnica “pălăriilor gânditoare”Tehnica “pălăriilor gânditoare”

- Pălăria albastră – este liderul, managerul, conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate.

• Palaria albaPalaria alba– este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului.

• Pălăria roşie – este psihologul care îşi exprimă sentimentele faţă de personajele întâlnite.

• Pălăria neagră – este criticul, este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor.

• Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative.

• Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, creează finalul.

Page 11: Metode de invatare

Fiecare dintre metodele prezentate înregistrează avantaje şi dezavantaje,

important fiind însă momentul ales pentru

desfăşurarea lor.

Pedagogul este acela care are puterea decizională

şi capacitatea de a alege ceea ce ştie că se poate

desfăşura în propriul colectiv de elevi.

Va multumim pentru atentia acordata