2_tulburari de Invatare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  1/14

  Tulburari de

  invatare lacopii si

  adolescentiJana Chihai

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  2/14

  ! Incidenta si prevalenta inalta cu implicareserioasa a productivitatii de viitor

  ! Tratmentul este destul de restrins si focusat

  asupra scolii;

  ! Obtinerea autosuficientei ocupationale

  este unul din scopurile interventiei;

  ! De multe ori tulburarile de invatare suntasociate cu tulburari hiperkinetice.

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  3/14

  Sanatatea mintala a Copilului !i

  AdolescentuluiDeosebirile dintre SM a copilului !i cea general"(a adul#ilor):!Existen!a copilului "i dezvoltarea sa emo!ional#

  depind de familie sau ngrijitori - cooperare cumembrii familiei; uneori consim!#mnt scris

  !Stadiile de dezvoltare sunt foarte importante pentruaprecierea diagnosticului

  !Utilizarea psihofarmacoterapiei este mai pu!infrecvent#n compara!ie cu psihiatria general#

  !Copiii sunt mai pu!in capabili de a se exprima ncuvinte

  !Copilul care sufer#de probleme psihice n copil#riepoate fi o persoan#emo!ional stabil#la vrstamaturit#!ii, dar unele tulbur#ri psihice pot schimbavia!a ntreag#a copilului "i a familiei sale

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  4/14

  CIM 10 - Tulbur"ri ale Dezvolt"rii

  Psihologice (F80-F89)

  F80 Tulbur#ri specifice de dezvoltare avorbirii "i a limbajului

  F81 Tulbur#ri specifice de dezvoltare acompeten!elor scolasticeF82 Tulbur#ri specifice de dezvoltare a

  func!iei motoriiF83 Tulbur#ri specifice de dezvoltare mixteF84 Tulbur#ri de dezvoltare pervasiveF88 Alte tulbur#ri ale dezvolt#rii psihologiceF89 Tulburare nespecificat#de dezvoltare

  psihologic#

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  5/14

  F80 Tulbur"ri Specifice de

  Dezvoltare a Vorbirii !i a Limbajului

  F80 Tulbur#ri specifice de dezvoltare avorbirii "i a limbajului

  F80.0 Tulburare specific#a vorbiriiarticulate

  F80.1 Tulburare a limbajului expresiv

  F80.2 Tulburare a limbajului receptivF80.3 Afazie dobndit#cu epilepsie

  (sindromul Landau-Kleffner)

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  6/14

  Tulburare Specifica Vorbirii

  Articulate!

  O tulburare de dezvoltare specific#n careutilizarea de c#tre copil a sunetelor vorbirii estesub nivelul adecvat vrstei sale mintale, dar n careexist#un nivel normal de competen!e lingvistice.

  ! Anomaliile de articula!ie nu sunt cauzate deanomalie neurologic#, iar inteligen!a nonverbal#este n limitele normale.

  ! Dislalie - imposibilitatea emiterii corecte a unuiasau mai multor sunete (combina!ii de sunete).

  !

  Tulburare func!ional"a vorbirii articulate! Blbal"- vorbirea ce nu urmeaza ritmul si fluenta

  normala, conventionala

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  7/14

  Tulburare a Limbajului Expresiv

  ! O tulburare de dezvoltare specific", n cadrul c"reiacapacitatea copilului de a folosi limbajulexpresiveste semnificativ sub nivelul adecvat vrsteisale

  mintale, darn#elegerea limbajului esten limitenormale.

  !Anomaliile de articula#ie pot fi prezente sau absente.

  ! Disfazie sau afazie de dezvoltare de tip expresiv.

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  8/14

  Tulburare a Limbajului Receptiv

  ! O tulburare de dezvoltare specific", n cadrul c"reian!elegerea limbajului de c"tre copil este subnivelul adecvat pentru vrsta sa psihic", n specialn aspecte mai subtile ale limbii - structurigramaticale, tonul vocii.

  ! Reciprocitateasocial#"ijocul de pretindere estenormal "i nu sunt prezente tulbur#ri severe deauz.

  ! Dedezvoltare:!

  disfazia sau afazia de tip receptiv!

  afazia lui Wernicke (tulburare a ntelegerii sau exprimariilimbajului)

  ! Surditate de cuvinte

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  9/14

  Tulbur"ri Specifice de Dezvoltare aCompeten#elor $colare

  F81 Tulbur#ri specifice de dezvoltarea competen!elor !colareF81.0 Tulburare specific"delectur#F81.1 Tulburarespecific"deortografie

  F81.2 Tulburarespecific"decompeten!e aritmeticeF81.3 Tulburaremixt#de aptitudini

  "colare

  Tulbur#ri n care modelele normale de achizi!ie acompeten!elor sunt perturbate ncepnd cu stadiileincipiente de dezvoltare.

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  10/14

  Tulburare Specificde Lectur

  ! Performan!a de lectur"a copilului este sub nivelulvrstei sale mentale. $colarizareainsuficient",insuficien#a mental#sau vizual"nu constituiecauzantrzierii.!

  Copilul are dificult#!i n a recita alfabetul, exist#omisiuni de cuvinte, denaturarea con!inutuluifaptelor materialelor citite!i viteza lecturii este foartelent#.

  ! Tulbur#rileemo!ionale "i de comportament asociatesunt frecvente n perioada anilor de !coal".

  ! Lectura de la dreapta la stnga"! Dislexiede dezvoltare! Retard specific de lectur"

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  11/14

  Tulburare Specificde Ortografie

  !Insuficien!#specific#"i semnificativ#ndezvoltarea abilit#!ilor de ortografie, nabsen!a unei istorii de tulburare specific#

  de lectur#, care nu este reprezentat#numai de vrsta mental#sc#zut, problemevizuale acute sau "colarizare inadecvat#.

  !

  Sunt afectate att capacitatea de a

  ortografia oral, ct "i de a scrie corectcuvintele.

  !

  Retard specific de ortografie (f"r"tulburare de lectur")

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  12/14

  Tulburare Specific"de Competen#eAritmetice

  ! Performan!#aritmetic#este semnificativ subnivelul de inteligen!a general#, aptitudinile de citire"i de ortografie sunt n limitele normalit#!ii.

  ! Deficitul se refer#la st#pnirea abilit#!ilor de baz#

  de calcul: adunare, sc#dere, nmul!ire "i mp#r!iremai degrab#, dect la competen!e matematice maiabstracte implicate n algebr#, trigonometrie,geometrie sau calcul.

  De dezvoltare:!

  acalculia

  !

  tulburare aritmetic#

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  13/14

  Tulburare Mixt"de Aptitudini$colare

  ! Copilul poate suferi de toate tulbur#rile specificede dezvoltare a competen!elor "colare men!ioateanterior (sunt afectate n mod semnificativcompeten!ele aritmetice "i de lectur#sau de

  ortografie)! Tulburarea nu se explic#doar n termeni de

  retard mental general sau de "colarizareinadecvat#

 • 7/21/2019 2_tulburari de Invatare

  14/14

  Tratament

  !Familia "i mediul "colar trebuie s#fieinform!ai ntr-un mod corect cu privire latulburarea copilului.

  !Este necesar#formarea educa!ional#special#, sunt utile medicamentelenootropice.

  !Pentru copiii cu dificult#!i de coordonarepot fi de folos programe speciale deeduca!ie fizic#pentru a spori copiluluistima de sine "i capacitatea de a

  interac!iona cu colegii.