12
. . . Tehnici Metode Exemple Descarcă GHIDUL GRATUIT

Tehnici de Invatare Accelerata

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tehnici de Invatare Accelerata

.

.

.

Tehnici

Metode

Exemple

Descarcă GHIDUL GRATUIT

Page 2: Tehnici de Invatare Accelerata

Teză, Admitere, Sesiune, Licenţă sau Disertaţie..........preocuparea primordială a oricărui elev sau student, la un anumit moment din viaţă.

DARNici după finalul bătăliei războiul nu este terminat deoarece în vremurile cotidiene,procesul de învăţare trece dincolo de graniţele instituţionale şi se infiltrează în viaţade zi cu zi, în procesele de muncă, de angajare, de dezvoltare personală/profesională.

Soluţia = o mai bună gestionare a timpului, prin asimilarea cât mai eficientă a un volum cât mai cuprinzător de cunoştinţe.

CUM?Contrar opiniei generale învăţarea NU este un proces atât de complex şi dificil, dacă deţii ARMELE POTRIVITE.

• Timpul disponibil• Cantitatea „interminabilă” de informaţii

Inamicii principali

• mult vânatul 10

• în alte cazuri la fel de mult vânatul 5

• admiterea în cadrul unei instituţii de învăţământ superior de renume• absolvirea stagiului de pregătire urmat în cadrul unei astfel de instituţii• bursa• media necesară obţinerii unui loc în căminul abia renovat

Miza

Page 3: Tehnici de Invatare Accelerata

Planificarea Perioadele optime de învăţare

Memoria selectivă şi relaţiie logice între informaţii

Sistematizarea informaţiei

Sursele de informare Tehnicile şi instrumentele de memorare

Limbajul nonverbal în examen şi implicaţiile acestuia

Somnul şi învăţarea eficientă

Să dezvoltăm…..

Page 4: Tehnici de Invatare Accelerata

Să detaliem………

Presupunem că ai de reţinut 80 de pagini. Intuitiv ajungi la concluzia că în 5 zile treci de două ori prin materie.

Şi acum începi calculele:

Ai prea puţin timp la dispoziţie? Vezi unde poţi scădea numărul de ore (nu calitatea): poate un sfert din materie e mai

uşoară (şi mai tai, mai găseşti scurtături şi faci 35 de ore); repetarea ia mai puţin dacă ai folosit corect tehnicile de

învăţare (şi atunci la prima repetare ai nevoie doar de 15 ore, iar la a doua de 10 ore şi uite că deja ai câştigat 12-15 ore!).

Elaborează un plan

Program de învăţare special conceput pentru lipsa de timp din sesiune http://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Ziua I II III IV V VI VII VIII IX X

repetariinvatare

initiala. 3-5 . . 1-2 . . . 1-2

pauza . p . p p . p p p .

materia fiind grea, nu poţi învăţa mai mult de 2 pagini / oră (prima parcurgere ) 40 de ore

ştii din experienţă că repetarea îţi ia cam 50% din timp 20 de ore

timp pentru „finisare" 12-15 ore

Total 72-75 de ore

- Dacă numărul de ore de învăţare pe zi alocate acelei materii este de 10 opt zile

Page 5: Tehnici de Invatare Accelerata

Este dovedit ştiinţific faptul că:

După ora 11,30-12 capacitatea de muncă scade destul de mult şi se menţine scăzută timp de 1-2 ore după

masa de prânz.

În acest interval se instalează oboseala, neatenţia, plictiseala sau chiar starea de somnolenţă. Cea mai scăzută

productivitate a învăţării este între orele 13 şi 15. Este un moment propice relaxării şi somnului de amiază, cu

toate efectele lui benefice.

Află despre ciclurile productivităţii învăţării şi logica şedinţei de studiu http://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Capacitatea de muncă creşte din nou spre orele 16-17, acesta fiind

momentul în care vom putea stoca în memorie informaţiile pe care vom

dori să le reţinem zile sau chiar săptămâni, datorită faptului că memoria de

lungă durată este cea mai eficientă după ora 16.

În concluzie, am putea spune că intervalele cele mai bune pentru a

învăţa sunt 8,00 - 11,30 (12,00) şi de la orele 16-17 până la ora culcării.

Page 6: Tehnici de Invatare Accelerata

Cu cât un material este mai concret (“intuitiv - senzorial”, spun psihologii), cu atât îţi rămâne mai uşor în minte.Dimpotrivă, un material abstract (spre exemplu idei sau teorii cu un grad înalt de generalizare, în care

exemplificarea concretă este sporadică sau absentă) este mult mai greu de întipărit şi chiar de reţinut.

De aceea un material abstract este mai uşor de reţinut dacă dai un exemplu concret.

„O propoziţie cognitivă este adevărată numai dacă informaţia (cunoştinţa) pe care o exprimă corespunde stării de fapt (obiectului) despre care se vorbeşte, este falsă dacă ceea ce susţine nu este adevărat, este probabilă dacă nu putem stabili nici adevărul nici falsitatea ei”.

Greu, nu?

Compară însă cu exemplul:(1) adevărat: metalele sunt bune conducătoare de electricitate(2) falsă: există cai înaripaţi(3) probabilă: numărul stelelor din galaxia noastră este par.

!! Un experiment efectuat de un celebru psiholog, H. Ebbinghaus, a constatat că pentru memorarea a 12 silabe fără sens au fost necesare în medie 16,5 repetiţii, iar pentru memorarea a 36 de silabe tot fără sens au fost necesare 54 derepetiţii. În schimb, pentru memorarea a 480 de silabe cu sens, care reprezentau şase strofe dintr-o poezie, au fost necesare doar opt repetiţii!

Află despre metodele memorării logice, bazate pe relaţiil între obiectele şi fenomenele care trebuie învăţate.

http://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 7: Tehnici de Invatare Accelerata

Organizare

Reprezentări

Simboluri

Cuvinte cheie

Crezi că o poţi memora? După câte repetări?

Iată cum ar arăta transpusă într-un mod care să cuprindă esenţialul şi să o facă uşor de reamintit ori de câte ori este citită:

“Economia de piaţă este acel mod de organizare şi funcţionare al economieiîn care asigurarea bunurilor şi serviciilor are la bază îndeosebi proprietateaprivată, iar raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilirea priorităţilor economice, a metodelor de producere şi organizare; accesul labunurile economice pentru diferite persoane sau categorii de persoane estereglat prin preţ”.

“Econ. de piaţă = mod de organiz. + funcţ. al ec.: - asigurare bunuri + servicii ß proprietatea privată- rap. cerere - ofertăàprincipiile de stabil. a:= priorit. ec.= met. de producere + organizare - acces la bunuri ec. (pt. pers./ categ. de pers.)ßpreţ”

Descoperă trucuri, semne si codificări pentru a sintetiza materia http://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 8: Tehnici de Invatare Accelerata

Foloseşte întotdeauna mai multe surse de informare!

De ce?

Hai să facem împreuna un scurt calcul!

Programa/bibliografia recomandata e unica sursă din care îţi extragiinformaţiile, uiţi, să zicem, 25%. Dacă însă prin consultarea mai multor surse(cărţi, tratate, culegeri, cursuri), care dezvoltă un singur aspect, mai mult sau maipuţin mărunt, aproape epuizându-i conţinutul, întorcându-l pe toate feţele, sauconsultând surse care tratează un subiect mai general şi din alte puncte devedere, poate că vei ajunge să cunoşti - să spunem - cu 60% mai mult decât ceeace cere programa.

Cunoscând deci 160% din ceea ce ţi se cere, consolidându-ţi deci planul lecţieiprin memorare involuntară, poţi uita “liniştit” cei 25% “legali”, pentru că 25% dincei 160% înseamnă 40% cunoştinţe uitate. Iar următorul calcul simplu ne scuteştede orice comentarii: 160% - 40% = 120%. Adică, pe lângă faptul ca detiicunostinte integral (100%) despre ceea ce îţi cere manualul, mai ai şi rezerva de20% cu care te poţi descurca în cazul în care ai probleme la examen.

Află detalii şi primeşte exemple concrete despre folosirea corectă a mai multor surse de informarehttp://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 9: Tehnici de Invatare Accelerata

Mai întâi înţelege - abia apoi memorează!

Exemplu: Pentru cine învaţă limba germană,declinarea substantivelor este o piatră grea.

Regula este următoarea: Substantivele de orice fel aula nominativ, la genitiv şi la acuzativ plural aceeaşiterminaţie. La dativ plural se adaugă la această formăcomună terminaţia –n, cu excepţia substantivelorterminate la nominativ plural în –n sau –s; acestea au laplural la toate cazurile aceeaşi formă.

Ai înţeles, nu? Nici eu.Dar o simplă schemă lămureşte totul:

Utilizează diferite tehnici de memorare (globală,parţială, mixtă, metoda de la A la Z etc.)

Foloseşte diferite instrumente ajutătoare care săfaciliteze memorarea: sublinierile, incadrările, marcarea cuajutorul culorilor, schemele.

Ştiai că....?În general, in urma unei activitati de

invatare retinem:- 10% din ceea ce citim;- 20% din ceea ce auzim;- 30% din ceea ce vedem;- 50% din ceea ce vedem si auzim- 80% din ceea ce spunem;- 90% din ceea ce spunem si facem

Pentru mai multe detalii şi exemple concrete http://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 10: Tehnici de Invatare Accelerata

Ştiai că....?

Nivelul reţinerii e mai mare după somn decât după o perioadă de veghe.

În plus, după 2 ore de somn, datele se reaşează la fel de bine ca după 8 ore de somn.

Mult mai multe detalii despre secretele somnului în relaţia cu procesul de învăţare şi cum să le foloseşti în avantajul tăuhttp://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 11: Tehnici de Invatare Accelerata

E dovedit de psihologi:

Din totalul mesajelor pe care le transmitem, nici măcar 10% nu sunt extrase din cuvinte! În jur de 40% sunt verbale (incluzând tonalitatea vocii, inflexiunea etc.), iar peste 50 % sunt semnale non-verbale, oferite de anumite părţi ale corpului nostru, semnale care de multe ori exprimă neconcordanţa dintre ceea ce spunem şi ceea ce gândim.

Să analizăm doar două exemple:

Cel mai important gest de evaluare critică (nuneapărat negativ, ci pur şi simplu de evaluare)este gestul mâinii sprijinite de obraz, cu degetularătător ridicat, în timp ce un alt deget acoperăbuzele, iar degetul mare acoperă bărbia. Atuncitrebuie să fii atent la explicaţii, amănunte,intonaţie, convingere.

Gestul de încleştare a mâinilor indică atitudinea critică a examinatoruluifaţă de expunerea noastră. Care se poate referi la răspunsul tău, la timpul preamare alocat (pe care ar vrea să îl scurteze, dar nu ştie cum, pentru că îlinteresează să audă ceva anume în răspunsul tău).

Cercetările efectuate de renumiţi psihologi au dus la concluzia că acestaeste un gest de frustrare, care semnalizează că cel în cauză îşi reprimă oatitudine negativă. Gestul are trei variante: coatele sprijinite pe masă, iardegetele încleştate înaintea feţei; mâinile încleştate aşezate pe masă, deci laacelaşi nivel cu coatele; şi mâinile încleştate şi lăsate în poală în poziţie deşedere sau, în cazul în care profesorul stă în picioare, lăsate în jos.

Pentru a afla mai multe secrete despre semnalele nonverbale şi interpretarea lorhttp://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/

Page 12: Tehnici de Invatare Accelerata

Descarcă GRATUIT Ghidul despre SECRETELE ÎNVĂŢĂRII CORECTE ŞI RAPIDEhttp://www.tehnicideinvatareexamene.rs.ro/