8
METODE DE ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ

Metode de Invatare Interactiva

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Metode de Invatare Interactiva

METODE DE ÎNVĂŢAREINTERACTIVĂ

Page 2: Metode de Invatare Interactiva

SATELITUL sau CIORCHINELE Este o metodă care stimulează gândirea

divergentă şi care evidenţiază conexiunile dintre idei.

Pornind de la un nucleu, un cuvânt, o idee, elevii vor scrie pe tablă sau în caiete cuvinte sau sintagme în legătură cu tema respectivă.

Între aceste cuvinte sau sintagme se vor trasa linii sau săgeţi care vor evidenţia conexiunile dintre ele.

Configuraţia grafică a acestei metode este asemănătoare cu un satelit sau cu un ciorchine.

Page 3: Metode de Invatare Interactiva

“Cubul” este o metodă utilizată pentru studierea unei teme din perspective multiple..

Pe feţele unui cub sunt scrise cuvintele: Descrie, Compară, Analizează,

Asociază, Aplică, Argumentează. Elevii sunt împărţiţi în şase grupe,

fiecare grupă examinând tema pusă în discuţie, din perspectiva unei cerinţe de pe o faţă a cubului.

Page 4: Metode de Invatare Interactiva

METODA “CUBUL” La lecţia “TOAMNA” pe cub pot fi scrise

următoarele cerinţe:1. Descrie anotimpul toamna;2. Compară anotimpul toamna cu vara;3. Analizează schimbările din natură;4. Asociază fiecărei ghicitori de pe fişă imaginea

potrivită despre toamnă;5. Aplică pentru anotimpul toamna algoritmul

Cvintetului ( cinci versuri); 6. Argumentează plecarea păsărilor călătoare;

Page 5: Metode de Invatare Interactiva

Ghicitori despre toamnă

“Copacii-şi dezbracă haina, Atunci când vine ea, Ştiţi cine-i doamna? (toamna) “Turme sure fug pe cer, Şi-nspre zare, toate pier.” (norii) “Multe fire de argint Leagă cerul de pământ. (ploaia) “Cine trece pe la poartă Şi câinii la el nu latră?” (vântul)

Page 6: Metode de Invatare Interactiva

Cvintetul Toamna

îmbelşugată, înmiresmată,

bucurând, veştejind, aducând

bucurie, speranţă, încântare,

Anotimp roditor.

Page 7: Metode de Invatare Interactiva

METODA CADRANELOR

Este o metodă prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei lecţii.

Pe tablă se trasează două axe perpendiculare în aşa fel încât să se formeze patru cadrane.

Metoda se poate folosi frontal, pe grupe sau individual.

Page 8: Metode de Invatare Interactiva

METODA CADRANELOR -Anotimpurile-

Elevii vor nota în cadrane fie pe perechi, fie pe grupe, fie individual:

Cadranul 1 – Primăvara; Cadranul 2 – Vara; Cadranul 3 – Toamna; Cadranul 4 – Iarna;