12
DIFICULTATI DE INVATARE Studenti : Neacsu Elena Denisa Duta Carmen 1

Dificultati de Invatare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dificultati de Invatare

1

DIFICULTATI DE INVATARE

Studenti :●Neacsu Elena Denisa● Duta Carmen

Page 2: Dificultati de Invatare

2

CE ESTE O DIFICULTATE DE ÎNVĂŢARE?

Dificultăţile de învăţare sunt un termen

generic ce se referă la un grup de tulburări ce se exprimă prin dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, ca şi unor abilităţi sociale. Aceste tulburări sunt intrinseci individului şi se presupune că sunt datorate unor disfuncţii minimale ale Sistemului nervos central” (ICLD Jurnal 1987. p222).

Page 3: Dificultati de Invatare

3

Concluzionând pe baza acestor definiţii, putem considera că un copil are dificultăţi de învăţare (D.Î) dacă:

există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;

progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim, pe o perioadă mai mare de timp;

are o dizabilitate/incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilităţile educaţionale care sunt puse la dispoziţia copiilor de aceeaşi vârstă cu el;

lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă; are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului

matematic; are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică

frecvent şi la un nivel considerabil procesul de învăţare al copilului; are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau

servicii specializate suplimentare; are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l

împiedică în dezvoltarea unor relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării

Page 4: Dificultati de Invatare

4

CUM CLASIFICĂM D.Î.? A. Din perspectiva copilului : Analiza D.Î. din perspectiva copilului ne orientează atenţia

asupra particularităţilor pe care acesta le prezintă în procesul de învăţare. Acest fapt permite planificarea şi organizarea programelor de intervenţie individualizată cât mai eficiente şi mai adecvate copilului. În acest caz se identifică domeniile funcţionale ale D.Î care sunt:

psihomotricitatea: • motricitate globală şi fină • orientarea, organizarea şi structurarea spaţio-temporală percepţia vizuală: • discriminare vizuală • ordine vizuală• memorie vizuală limbajul• componenta semantică (vocabular, concepte)• cunoaşterea sintaxei • utilizarea limbajului - capacitatea de comunicare

Page 5: Dificultati de Invatare

5

limbajul • componenta semantică (vocabular, concepte) • cunoaşterea sintaxei • utilizarea limbajului - capacitatea de comunicare percepţia auditivă • discriminare auditivă • memorie auditivă • auz fonematic gândirea – rezolvarea de probleme • relaţionarea evenimentelor • stabilirea ipotezelor • strategii rezolutive factori sociali şi personali •interacţiuni sociale ( în familie şi în clasă)• ritm, stil de învăţare şi motivaţie pentru învăţare • stima de sine, încrederea în sine.

Page 6: Dificultati de Invatare

6

B. Din perspectivă pragmatică (a intervenţiei educaţionale) se pun în evidenţă domeniile operaţionele ale D.Î. care sunt:

● domeniul limbajului rostit care se referă la: - dislalii (incapacităţi de pronunţare corectă a sunetelor, a grupurilor

de sunete, cuvintelor sau propoziţiilor); -tulburări de ritm:(bâlbâiala,ritm accelerat de vorbire,ritm încetinit de

vorbire); - disfonii ( tulburări de voce);●domeniul limbajului scris-citit care cuprinde:- dislexiile (incapacităţi parţiale de însuşire a citirii) - disgrafiile (incapacităţi parţiale de însuşire a scrisului)●domeniul limbajului nonverbal●domeniul atenţiei şi concentrării în activitate şi pe obiect●domeniul motivaţiei●domeniul schemelor de percepţie şi orientare ●domeniul structurilor simbolice matematice ●domeniul reacţiilor de răspuns şi al ritmului de rezolvare a

problemelor ●domeniul relaţionării sociale şi al problemelor de comportament

Page 7: Dificultati de Invatare

7

CUM NE PUTEM DA SEAMA DACĂ COPILUL NOSTRU ARE SAU NU O DIFICULTATE DE ÎNVĂŢARE? A.Caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de

învãţare: ●hiperactivitate; ● slabã capacitate de a fi atent; ●orientare confuzã în spaţiu şi timp; ●incapacitate de a urmãri indicaţiile orale;●inverseazã literele sau cuvintele; ●face constant greşeli ortografice; B.Caracteristici ce pot indica dificultãţi vizuale la elevi: ●capul foarte aplecat;●simptome de tensiune vizualã, de exemplu: strabism,

clipeşte des, îşi freaca des ochii, îi fug ochii, sare cuvinte sau rânduri când citeşte, îşi apropie foarte mult capul de paginã când scrie sau citeşte, etc.

Page 8: Dificultati de Invatare

8

C. Simptome ce indicã tulburãri afective sau de comportament:

●imagine greşitã despre sine; ● accese colerice sau de ostilitate; ● impulsivitate excesivã; ● închidere în sine sau dezorientare. D. Dificultãţi ce pot fi asociate cu unele de

ordin social: ● tendinţa de a se juca cu copii mult mai mici decât

el; ● dificultatea de a stabili raporturi cu colegii; ● evitarea situaţiilor sociale noi.

Page 9: Dificultati de Invatare

9

CE PUTEM FACE PENTRU A-I AJUTA?

● Scop: Comportament ● Sarcina: Îmbunătăţirea disciplinei,

concentrării şi atenţiei copilului Instrucţiunile pe care trebuie să le dăm: -să fii capabil să-ţi aminteşti şi să explici corect

ce anume s-a spus în timpul discuţiilor la clasă -să eviţi distragerea atenţiei de către alţii în

timpul orelor-să nu strigi în clasă -să întrebi profesorul dacă nu înţelegi sarcinile

sau lucrul stabilit în clasă -să fii punctual şi să ajungi la activitati la timp

Page 10: Dificultati de Invatare

10

● Scop: Organizare ● Sarcina: Îmbunătăţirea capacităţii copiilor

de a pregăti un proiect Instrucţiunile pe care trebuie să le dăm: -să te asiguri că ai înţeles ce trebuie să faci -să te asiguri că toate informaţiile necesare

sunt accesibile - să verifici informaţiile cu un prieten sau coleg -să consemnezi informaţiile sau instrucţiunile

folosind un plan sau semne specifice -să ceri sfaturi în privinţa prezentării

informaţiilor -să te asiguri că proiectul este examinat

împreună cu profesorul

Page 11: Dificultati de Invatare

11

●Scop: Ascultare ● Sarcina: Să le dati copiilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi

abilităţile de ascultare şi receptivitatea Instrucţiunile pe care trebuie să le dăm:-să fii capabil să reproduci verbal sau în scris ceea ce s-a spus

sau discutat în timpul orei, într-o formă care să demonstreze înţelegerea clară a sarcinii alocate

-să foloseşti propriile cuvinte şi să faci ceea ce ţi s-a cerut să faci

-să pui o întrebare la care te-ai gândit, pentru a înţelege mai clar sarcina sau activitatea ce ţi-a fost încredinţată .