77
Investeşte în oameni! Carieră de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative! Cod contract: POS DRU/87/1.3/S/61602 Proiect cofinanţa t din Fondul Social European prin Programul Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 1 PROGRAMUL DE FORMARE METODE INTERACTIVE DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, EVALUARE Acreditat prin O.M.E.C.T.S. Nr. 4306/01.06.2012 - SUPORT DE CURS - Furnizor de formare continuă: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Material elaborat în cadrul proiectului: POS DRU/87/1.3/S/61602 “Cariera de suces în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative!” BENEFICIAR: Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman PARTENERI:

Curs Metode Interactive de Predarea Invatare Evaluare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

....