Menad¾ment turistike destinacije

  • View
    932

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Menad¾ment turistike destinacije

Menadment turistike destinacije-skripta :)1.ZNACAJ I ULOGA TURIZMA U GLOBALNOM RAZVOJU:

-Uslovi za razvoj turizma su poboljsani na globalnom nivou.

Rastuca konkurencija stimulise: -razvitak -produktivnost -i na kraju dobit

Uticaj stabilne valute -je izuzetno vazno za ekonomiju kako zemalja tur traznje tako i zemalja tur ponude -uvodjenjem Evra,kao stabilne monete, EU je postigla stabilnost cena

Da bi prevazisle opadanje traznje,ekonomije imaju na raspolaganju sl opcije: -povecanje produktivnosti -ili snizavanje cena

-Sektor kakav je turizam,mora poboljsati svoju produktivnost, ne bi li postao konkurentan na globalnom tur trzistu.

Laka pristupacnost zemalja i tur destinacija -je od velike vaznosti za turizam

Avio saobracaj -ima veliki znacaj za turizam,pre svega iz geografskih razloga

-liberalizacija avio transporta je omogucila low-cost kompanijama da se probiju na trziste,primoravajuci postojece avio kompanije da prilagode svoju ponudu i snize cene -neki nacionalni prevoznici ne zeleci da se prilagode novonastaloj situaciji na trzistu vrlo brzo su nestali -carter letovi ce zadrzati svoju popularnost usled sezonskog karaktera traznje

Zajednicke karakteristike trendova koji uticu na turizam na globalnom nivou su: -rastuca zabrinutost za bezbednost i sigurnost -rast konkurencije -stalna ulaganja i povecanje kvaliteta -vece ucesce starijih i iskusnijih putnika -potreba za kontinuiranim razvijanjem -uvodjenje novih tehnologija -partnerstvo drzavnog i privatnog sektora 2.ZNACAJ MENADZMENTA ZA RAZVOJ TURISTICKE DESTINACIJE:

-Turisticka destinacija koja zeli da zauzme dobru poziciju na svetskom tur trzistu treba da se rukovodi osnovnim principima odrzivog razvoja,postujuci zahteve klijentele sa maksimalnim kvalitetom ponudjenih resursa i usluga.

-Upravo zbog toga se mora pazljivo pristupiti istrazivanju i upravljanju turistickom destinacijom.

Upravljanje-Menadzment: -je proces planiranja,organizovanja,motivisanja i kontrole u pravcu postizanja odredjenih ciljeva kojoj jedna kompanija tezi

Rukovodjenje:

-je proucavanje i osmisljavanje ponasanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije

Usmeravanje -je aktivnost,koja je deo rukovodjenja,a znaci usmeravanje zaposlenih prema konkretnom zadatku u okviru poslova koje treba izvrsiti u cilju uspesnog poslovanja

-Tek u 20. veku pocinje intenzivno proucavanje teorije menadzmenta i primena u praksi.

Opsti principi menadzmenta: 1.podela rada 2.autoritet 3.disciplina 4.jedinstvo komandovanja 5.jedinstvo planiranja 6.podredjenost individualnih interesa opstim interesima kompanije 7.novcana naknada za rad 8.centralizacija upravljackih funkcija 9.piramidalna struktura upravljanja 10.poredak 11.pravicnost 12.vreme uhodavanja zaposlenih 13.inicijativa svih zaposlenih 14.korporativni duh

3.PROSTORNI ASPEKTI RAZVOJA TURISTICKE DESTINACIJE:

Postoje 2 vrste prostora: -prostor u kome se stvara tur potreba -prostor u kome se razvija turizam

To su emitivni centri -upravo veliki gradovi,industrijski centri su najveci emitivni centri -kod ljudi se stvaraju potrebe ne samo kada je u pitanju promena zivota i upoznavanje drugih kulturnih dobara,nego i potreba za izolacijom radi postizanja boljeg zdravstvenog stanja -naravno,ne sme se stvoriti pogresna slika da emitivni centri iskljucivo samo emituju turiste,to su cesto i prostori koji privlace veliki broj turista (veliki gradovi)

Druga vrsta prostora su receptivna mesta -tu mogu da se svrstaju podrucja ruralnog karaktera,ekoloske i zasticene oblasti,mesta koja ce zadovoljiti sve kulturne i rekreativne potrebe jednog posetioca

Da bi jedna destinacija postala potencijalno tur trziste potrebno je -da poseduje odgovarajuci stepen atraktivnosti

U planiranju razvoja turizma jedne oblasti neophodno je -utvrditi osnovne elemente za valorizaciju

Najcesce se navode 3 osnovna elementa: -atraktivnost motiva -geografski polozaj -udaljenost maticnih podrucja

Izdvajamo sledece sistematske i strukturne turisticke oblike: Turisticka regija: -se izdvaja u okviru drzave,kontinenta i poseduje svoje konstruktivne elemente: -atraktivne -funkcionale -materijalne -organizacione

Turisticka zona: -predstavlja linijski razmestaj osnovnih tur motiva,a cesto se vezuje za priobalne pojaseve mora i jezera i planinske vence

Turisticko mesto: -naseljeni deo ili grad u kojem je turizam primarna delatnost

Turisticki lokalitet: -osnovna prostorna jedinica u kojoj se razvija neka od tur aktivnosti,npr neki objekti za sportsko-rekreativne i kulturne aktivnosti

Turisticki centri: -obavljaju funkcije za veci broj lokaliteta i opremljeni su razlicitim sadrzajima tur infrastrukture

Turisticki pravci: -vezuju maticna i tur podrucja,a obelezeni su jednom ili s vise saobracajnica

Turisticka destinacija: -predstavlja prostornu celinu u kojoj se ostvaruje tur promet

4.ZNACAJ I EVOLUCIJA TURISTICKE DESTINACIJE:

-Evolucija od potencijalne tur destinacije ka razvijenoj tur destinaciji je dugotrajna i prolazi kroz sve faze zivotnog ciklusa

Povecanje broja turista -stvara potrebu za stvaranjem veceg broja novih tur usluga -kao i ukljucivanje nove radne snage

Ukljucivanje veceg broja agencija i tur operatora -uvodi masovni turizam u destinaciju

Ulaze su u povecanje atraktivnosti prostora,sto utice na: -povecani broj turista -ali i na izmenu geografskog lika prostora -i izmenu ponasanja lokalnog stanovnistva

Planiranje: -pozitivni i negativni uticaji turizma se prozimaju,a na njihovu jacinu i dominantnost utice,pre svega,planiranje -u zavisnosti od planiranja i intenziteta razvoja tur destinacije zavisi i njena dalja sudbina -vrlo cesto se dogadja da proctor postaje tesan za sve veci broj posetilaca,zbog toga je vazno da lokalna zajednica na vreme prepozna sve prednosti i opasnosti koje dolaze sa turizmom

Prirodni i antropogeni motivi koji se nalaze u posmatranom prostoru uticu na -stvaranje turistickih destinacija sa vecim ili manjim kvalitetom za turisticka kretanja

Primarne tur destinacije: -su one koje mogu svojim atraktivnostima da privuku veliki broj turista

Sekundarne tur destinacije: -poseduju odredjene atraktivnosti za kraci boravak turista -nalaze se na tranzitnim pravcima ili su veoma blizu primarnih tur destinacija -njihov razvoj najcesce zavisi od razvoja primarnih tur destinacija,medjutim,ne mozemo reci da su to manje vazne destinacije,jer one veoma cesto dopunjuju turisticku ponudu primarnih tur destinacija

Turisticka destinacija je jedan od osnovnih elemenata promocije i propagande jedne zemlje.

Imajuci to u vidu,izuzetno je znacajno: -sagledati sve karakteristike destinacija -usmeriti njihovu strategiju razvoja -i osigurati njihov plasman na turistickom trzistu

5.PROSTOR I TURIZAM: -Praksa ukazuje na cinjenicu da se turisti najcesce grupisu i posecuju odredjene delove turistickih destinacija koji se odnose na centralne lokalitete i turisticka jezgra,dok druge mnogo vece povrsine unutar destinacija nisu predmet interesovanja posetilaca

-Npr. U opstini Uzice,najveci broj turista je skoncentrisan na planini Zlatibor

Razvojnom politikom treba: -usmeriti turiste ka perifernim delovima destinacije

Prilikom planiranja razvoja turizma na odredjenom prostoru,treba precizno identifikovati lokacije za: -izgradnju hotela i drugih smestajnih kapaciteta,trgovinskih,zanatskih i drugih usluznih objekata -rekreativne zone,parkove i druge zelene povrsine,zasticene oblasti i objekte -saobracajnu i ostalu infrastrukturu

Standardi razvoja turistickih kapaciteta odnose se na: -gustinu razvoja -visinu i spratnost objekta -proporciju izmedju izgradjenih i slobodnih povrsina -podizanje zastitnih pojaseva oko izgradjenih kapaciteta -uredjenje parking prostora i sl.

Gustina izgradjenosti kapaciteta: -oznacava broj lezaja po km2

Max visina objekta: -se ogranicava na 5 spratova, sa ciljem da bude nizi od okolnog drveca i harmonicno se ukomponuje u prirodnu sredinu

Zastitni pojas oko izgradjenih kapaciteta: -podrazumeva da u neposrednom okruzenju hotela i drugih turistickih kapaciteta treba da bude dovoljno slobodnog prostora i pejzaznih povrsina - npr. dovoljna udaljenost smestajnih kapaciteta od mora i plaza obezbedjuje ocuvanje prirodnog izgleda obalske linije,dovoljno rekreativnog prostora za svakog posetioca plaze i neometan pristup obali -na ovaj nacin se i smestajni objekti stite od erozivnih procesa i olujnih vetrova

-U vreme pune sezone potrebno je obezbediti dovoljno parking prostora na posebnim lokacijama

6.PLANIRANJE PROSTORA TURISTICKIH DESTINACIJA: -Prostorno planiranje je najpogodnije sredstvo za resavanje konflikata izmedju zastite zivotne sredine i turizma -Evidentna je medjuzavisnost turizma i zastite prirodnih i kulturnih vrednosti,jer je turizam direktno uslovljen prilikama u zivotnoj sredini

Ciljevi,sredstva,vremenski horizont i prostorni obuhvat -koji vaze za opste planiranje turizma,u najvecoj meri se odnose na prostorno planiranje turizma,koje se javlja kao sredstvo za ostvarenje ciljeva opste turisticke politike i planiranja

Planovi na nacionalnom nivou: -sadrze osnovne pravce i ciljeve razvoja turizma na dugorocnoj osnovi,pri cemu se posebno fokusiraju na regije koje imaju najpogodnije prirodne,geografske, ekonomske,socijalne i infrastrukturne uslove za razvoj turizma

Regionalnim prostornim planovima: -se uputstva nacionalnih planova detaljnije razradjuju i primenjuju na konkretne centre,lokalitete i putne pravce unutar date regije

Planovima na lokalnom nivou: -precizno se odredjuju lokacije u kojima treba podsticati razvoj turizma i usmeravati izgradnju kapaciteta -definisu se zone koje treba da budu pod odredjenim stepen