of 12 /12
Imidž sigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna kategorija?

Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Embed Size (px)

Text of Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR...

Page 1: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Imidž sigurne turističke destinacije

Izazov ili nedostižna kategorija?

Page 2: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Imidž i asocijacije

Page 3: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Imidž destinacije

� Jedinstveni imidž /

percepcija destinacije /

proizvoda / usluge

� Čvrsto obećanje osnovnih

vrijednosti koje se

primjenjuju na svim

razinama

Ono što jest Ono što nije

� Logo

� Vizualni standardi

� Oglašavanje i komunikacija

� Visoke cijene

� Turistički proizvodi

Page 4: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Trenutak istine

Negativni sustav

vrijednosti

Pozitivan sustav

vrijednosti

Trenutak istine

Strah

Nasilje

Droge

Zdravlje

Infrastruktura

Itd.

Ljudi, gostoljubivost

Zabava, fantazije

Prirodne i ostale ljepote

Živost, tradicija

Itd.

Negativni imidž

Pozitivni imidž

Paše Kupuje

Ne pašeNe

kupuje

Page 5: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Model razvoja sigurnosti u turizmuMasovni turizam – puni zamah

•Period povećanja sigurnosnog koncepta u turizmu

1950.

1990.

1970.

2010.

2014.

Masovni turizam –početak

•Sigurnost kao jedan od problema•Jednostavan pristup percepciji sigurnosti u turizmu

Globalni turizam

•Vrlo kompleksna percepcija sigurnosti u turizmu

Elektronsko doba turizma

•Sigurnost u turizmu kao posebna znanstvena grana

Page 6: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Danska

Problem: Riješiti se imidža droge i seksa

Vizija: Priča o Danskoj i njenim ljudima

Analiza imidža

• Obraćanje starim tržištima• Novi segmenti• Konzultacija sa dionicima

Rezultat:

Strategije promocije

• Novi logo• Online promocija• Online oglašavanje• Novi set brošura sa novim

motivima

Implementacija novog imidža i monitoring

• Poziv novinarima i urednicima

• Poboljšana isporuka usluge• Redovno osvježavanje

sadržaja na Internet stranicama

• Udružene marketing strategije korporacija

Page 7: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

SAD

Problem: Događaj 9/11 i post kriza

Vizija: Ljudskost – briga, toplina, autoritet

Analiza imidža

• Strateška promjena tržišta• Razvoj strategije domaćeg

turizma• Poticanje turista kroz

solidarnost i patriotizam (domaće tržište)

• Osnivanje tima za međunarodni krizni marketing

Rezultat:

Strategije promocije

• Popusti na letove, smještaj i prehranu

• Ključni novinari Europe pozvani na press trip

• Maksimalni online pristup

Implementacija novog imidža i monitoring

• Gradonačelnik New Yorka kao simbol mira

• Sve turističke zajednice slale strateške poruke mira i pomirenja

• Kreiranje baze podataka sa svjedočanstvima turista

Page 8: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Izrael

Problem: Sukob sa Palestinom

Vizija: Izrael je u cijelosti sigurna zemlja

Analiza imidža

• Umjesto naglaska na zemlju ukupan marketing je okrenut prema turističkom proizvodu:• Atributi proizvoda• Kvaliteta i vrijednost• Tipologija korisnika

proizvoda

Rezultat:

Strategije promocije

• Familirizacijski putevi za turoperatore i novinare

• Izolacijska strategija problema• Unajmljena međunarodna PR

agencija• Pozvani svi PR direktori za

vrijeme krize• Kontakt sa svim vanjskim

ministarstvima• Posebna telefonska linija

Implementacija novog imidža i monitoring

• Editorijali i emisije na globalnim kanalima o turističkim aktivnostima tijekom krize

• Naglasak na sigurnost i bezbrižnost za vrijeme boravka

• Tiskana uputstva za turiste koja su distribuirana u smještajnim objektima i ključnim točkama od interesa

Page 9: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Nigerija

Problem: Najkoruptivnija zemlja svijeta

Vizija:Nigerija je srce kontinenta – toplina i

gostoljubivost

Analiza imidža

• Nije provedena analiza negativnih impresija brenda

• Ključni dionici nisu bili uključeni u razvoj novog imidža

• Bez koordinacije nove kampanje Srce Afrike sa industrijom

• Slaba medijska pokrivenost

Rezultat:

Strategije promocije

• Potreba sinhronizacije poruka kroz razne kanale radi artikulacije centralne teme

• Potreba identificiranja specifičnih ciljnih segmenata

Implementacija novog imidža i monitoring

• Logo nije usvojen• Daljnja potreba definiranja

implementacije vizuala i rješenja

• Daljnja potreba uspostave povjerenja u ekonomske i političke reforme

Page 10: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Ključni izazovi i rješenja

Izazov Rješenje

Percipirani vs. realni sigurnosni izazovi destinacije

Razvoj integrirane i koordinirane strategije na nacionalnoj i regionalnoj razini putem kreiranja dobrog balansa između realnosti i percepcije

Zdravstveno sigurnosni izazovi destinacije

Razvoj kontinuirane informativno komunikacijske strategije koje adresiraju fundamentalne probleme

Katastrofe i nepredvidivi incidenti

Razvoj plana nenadanih događaja i proaktivne mjere odnosa s javnošću za žurnu implementaciju aktivnosti kada nastupi događaj

Političke okolnosti

Razviti strategiju adresiranja konkretne političke situacije i naglasiti sigurnost (investicija, poslovanja, depozita i sl.)

Page 11: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Pouke

#1Realno procijeniti nastalu štetu i objektivizirati posljedice

Oporavak

#2Uvijek otvoreno i iskreno reći istinu

Integritet brenda

#3Upotreba elektroničkih sredstava komunikacije kao primarnog alata diseminacije informacija

Internet

#4Učiniti potrebne promjene uključujući logo, slogan i vizuale

(Re) pozicioniranje

#5Uspostaviti čim prije strategiju upravljanja krizom

Proaktivan pristup

Page 12: Imidžsigurne turističke destinacije - zastita.infozastita.info/UserFiles/file/zastita/SIGTUR 2014/PDFprezentacije... · Imidžsigurne turističke destinacije Izazov ili nedostižna

Hvala na pažnji

Zoran KasumVoditelj projekata

[email protected]

Ulica grada Vukovara 269/14Zagreb