of 23 /23
Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinje Petrinja, 12. prosinac 2014.

Akcijski plan razvoja turizma destinacije Petrinjepetrinjaturizam.hr/.../12/...razvoja-turizma-destinacije-Petrinje.pdf · Petrinje kao turističke destinacije . Vizija razvoja Petrinja

 • Author
  dinhnhi

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Akcijski plan razvoja turizma destinacije...

 • Akcijski plan razvoja turizma

  destinacije Petrinje

  Petrinja, 12. prosinac 2014.

 • Akcijski plan u procesu planiranja

  Strateki plan Analiza stanja

  SWOT

  Vizija

  Misija

  Strateki ciljevi

  Prostorno-programski koncept

  Smjernice marketinga

  Akcijski plan

  Operacionalizira

  strateki plan

  definiranjem

  konkretnih programa i

  projekata

 • Sadraj akcijskog plana

  1. Analiza dionika tko bi trebao biti nositelj razvoja i koje su mu

  konkretne zadae

  2. Identifikacija projektnih ideja

  Gradske uprave i javnih tvrtki/institucija

  Privatnog sektora

  Udruga/klubova

  Tima Instituta za turizam

  3. Identifikacija prioritetnih projekata i programa temeljem postavljenih

  kriterija

  4. Detaljni opis prioritetnih projekata

  5. Dinamika implementacije

 • Pristup

  konzultativni tzv. planiranje zasnovano

  na ukljuenju lokalne zajednice ili

  participativno planiranje

  uska suradnja s glavnim nositeljima

  turistikog razvoja naruiteljem

  (Turistika zajednica) i gradskom

  upravom

  piramidalni od opeg (strategija)

  prema konkretnom (projekti)

 • Osnovna naela i ciljevi turistikog razvoja

  NAELA RAZVOJA:

  Odrivi razvoj

  Zatita okolia

  uvanje naslijeenih vrijednosti

  Partnerstvo dionika razvoja

  CILJEVI RAZVOJA:

  Stvaranje poticajnog socijalnog okruenja za turistiki razvoj grada

  Ureenje destinacije

  Stvaranje turistike infra i supra strukture

  Stvaranje turistikih proizvoda

  Podizanje prepoznatljivosti Petrinje kao turistike destinacije

 • Vizija razvoja

  Petrinja je prepoznatljiva izletnika destinacija koja

  privlai svojim pitomim krajobrazom, vrijednom kulturno-

  povijesnom batinom i nadasve kvalitetnom

  gastronomskom ponudom.

 • Prostorna

  organizacija

  turistikog

  razvoja

 • Akcijski plan

 • Projektni prijedlozi - svi

  Interni marketing (IT)

  Edukacija (IT)

  Savjetodavne usluge (IT)

  SC1: Poticajno okruenje

  Ureenje gradske jezgre; Grad na Kupi; Zelena trnica; Rekonstrukcija i prenamjena objekata industrijske batine;Turistiko sportski centar Pigik faza 1- sportski tereni;

  Nastavak obnove Hrvatskog seljakog doma u Hrastovici; Ureenje skijalita i sanjkalita Vrelo;Ureenje planinarskog doma Zelena dolina; Stambeno-poslovni objekt kurija u Gorama

  Ureenje jezera Zvirite; Ureenje prirodnih pjeanih plaRekonstrukcija i prenamjena objekata industrijske batine

  SC2: Ureenje destinacije

  Hostel X-change u Petrinji; Turistiko-sportski centar Pigik 2. faza smjetaj i restoran; Ureenje turistikih sadraja na podruju Pigika smjetaj i popratni sadraji

  Tematizirani smjetajno-ugostiteljski objekt prvenstveno za lovce; amarica - koncept najbolje uporabe i feasibility; Djeji istraivalaki centar ureenje i podizanje kvalitete

  Mlinski kamen integriran eko-resort; Seoski turizam Bijelo Lane sa smjetajem za lovce Petkovac

  SC3: Turistika infra i supra struktura

  Muzej Banovine; Akvarij slatkovodnih riba; Malo inovacije puno zabave; Gospodarska manifestacija Pigik; Cikloturizam; S kestenom kroz povijest aktivacija turistikih resursa; Vinogradarstvo ljivarstvo pelarstvo; Akcijski plan razvoja turizma dogaanja

  Vinsko izletite Beloevi; Etno selo na Banovini Medena kua medoteka i izloba Klinac;Park tamnog neba Klinac; Hrvatski centar templarske batine u Gori;Geoloka transferzala Zrinske gore;Templarski komplekst u Gorama

  Multifunkcionalni centar Pokupska kua Korablja

  SC4: Razvoj proizvoda

  DMC; Brending, Promocija SC5: Marketing

 • Programska organizacija

 • Program 1: Razvoj poduzetnikih potencijala

  Ciljevi: poveati razinu svijesti lokalnih

  dionika i svih itelja grada o sposobnosti turizma da oplemeni ivot u gradu, generira nova radna mjesta i dodatne prihode

  stvoriti preduvjete za poveanje razine receptivnosti prema ostalim ciljanim programima razvoja turizma i uspjenu suradnju dionika turistikog razvoja

  podii razinu strunih znanja i vjetina sadanjih i potencijalnih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu kao i voditelja/lanova udruga i drutava koji sudjeluju u stvaranju petrinjskog turistikog proizvoda

  Projekti:

  1. Interni marketing

  2. Savjetodavna podrka

  turistikim poduzetnicima

 • Program 2.1: Stvaranje dobrodolice

  Ciljevi:

  Poveati turistiku

  dostupnost petrinjskih

  turistikih atrakcija i sadraja

  Osigurati sve potrebne

  informacije petrinjskim

  turistima u svrhu njihovog

  sadrajnijeg i duljeg boravka

  te, samim time, boljih

  ekonomskih rezultata od

  turistike aktivnosti

  Projekti:

  3. Uspostava turistikog

  informativnog centra

  4. Unapreenje smee

  signalizacije i interpretacije

  5. Unapreenje sustava

  biciklistikih i pjeakih

  staza

 • Program 2.2: Revitalizacija kulturne batine

  Ciljevi: osigurati trajnu skrb za

  vrijednu kulturno-povijesnu batinu revitalizacijom i stavljanjem u funkciju turistikog razvoja

  artikulirati kljune turistike funkcionalne zone u svrhu kvalitetnijeg turistikog koritenja

  poveati turistiku posjeenost i duljinu boravka

  otvoriti poduzetnike mogunosti i kreirati nova radna mjesta

  poveati kvalitetu ivota lokalnih stanovnika

  Projekti:

  6. Turistiko ureenje gradske

  jezgre

  7. Klaonica koncept najboljeg

  koritenja i studija trokova i

  koristi

  8. Artikulacija kompleksa upne

  crkve UBDM

  9. Ureenje Hrastovice

  artikulacija prostora oko crkve

  i Seljakog doma

 • Program 2.3: Afirmacija i artikulacija krajobraza i

  prirodnih vrijednosti

  Ciljevi

  Valorizacija i zatita prirodnih i krajobraznih vrijednosti

  Unapreenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

  Stvaranje pretpostavki za razvoj novih turistikih proizvoda

  Poveanje turistikih dolazaka i produljenje turistikog boravka

  Projekti

  10. Grad na Kupi

  11. Rekreacija na Kupi

 • Program 3.1: Izgradnja novih smjetajnih kapaciteta

  Ciljevi:

  obogatiti smjetajnu ponudu

  proiriti segmente trine

  potranje

  poveati stupanj zadovoljstva

  turista

  Projekti:

  12.Koncept i studija isplativosti

  gradskog hotela

  13.Koncept i studija isplativosti

  hostela

  14.Koncept i studija isplativosti

  auto-kampa

 • Program 3.2: Uspostava inovativnih turistikih sadraja

  Ciljevi:

  obogatiti smjetajnu i

  ugostiteljsku ponudu

  proiriti segmente trine

  potranje

  diversificirati ekonomsku

  osnovu poljoprivrednih

  proizvoaa

  poveati stupanj

  zadovoljstva turista

  razviti privatno

  poduzetnitvo

  Projekti:

  15. Tematizirana smjetajna

  ponuda

  16. Turistika ponuda OPG-

  ova

 • Program 4: Stvaranje proizvodnih klastera

  Ciljevi:

  Poveati kvalitetu boravka

  turista

  Poveati broj turistikih

  dolazaka

  Produljiti boravak turista

  Stvoriti preduvjete za

  uspjeno poslovanje

  turistikih poduzetnika

  Projekti:

  17. S kestenom kroz povijest

  18. amcima po Kupi

  19. Akcijski plan razvoja

  turizma dogaanja

  20. Akcijski plan razvoja

  ribolovnog i lovnog

  turizma

 • Program 5: Marketing i promocija

  Ciljevi:

  Sinergijski primjenjivati vizualni

  element trinog pozicioniranja

  Kontinuirano unapreivati

  tiskane i elektronske

  promocijske materijale u skladu

  s trendovima njihove izrade i

  time poveati njihov promocijski

  uinak

  Stvarati okvire unutar kojeg e

  svi dionici Petrinje koji sudjeluje

  u turistikom razvoju pridonositi

  stvaranju eljenog identiteta

  grada

  Projekti:

  21. Plan promocijskih aktivnosti

  22. Primjena promocijskih konstanti

  23. Izrada i distribucija tiskanih

  promocijskih materijala

  24. Program proizvodnje

  autohtonih suvenira

  25. Unapreenje web stranice I

  koritenje novih tehnologija

 • Vremenska dinamika prvih 12 mjeseci

  Projekti za inicirati u roku od 12 mjeseci od usvajanja

  ovog plana:

  Projekt 1. Interni marketing kojim se dionici informiraju o novom

  pristupu turistikom razvoju te mobiliziraju na koordiniranu akciju.

  Projekt 4: Unapreenje smee signalizacije i interpretacije u svrhu

  afirmacije Petrinje i poveanja turistikih dolazaka u kratkom roku

  Projekt 5: Unapreenje pjeakih i biciklistikih staza s ciljem

  intenziviranja projekta na kojem se ve kontinuirano radi

  Projekt 6. Turistiko ureenje gradske jezgre

  Projekt 20: Akcijski plan razvoja turizma dogaanja to u vrlo

  kratkom roku i uz minimalna ulaganja moe stvoriti niz mini-atrakcija

  za kontinuirano privlaenje turistike potranje, osobito regionalne

 • Projekti visokog prioriteta

  Visok prioritet imaju projekti koji dugorono stvaraju

  pretpostavke za jae pozicioniranje Petrinje kao

  izletnike destinacije: Projekt 2: Savjetodavna podrka turistikih poduzetnicima

  Projekt 13: Hostel

  Projekt 14. Auto kamp

  Projekt 16. Turistika ponuda OPG-a

 • Projekti srednjeg prioriteta

  projekti vezani za uspostavljanje turistike infrastructure

  zahtijevaju vea inicijalna ulaganja na teret gradskog prorauna te relativno dugaak rok realizacije i/ili kompleksnija partnerstva.

  Projekt 3: Uspostava TIC-a

  Projekt 10. Grad na Kupi

  Projekt 11. Plae na Kupi

  Projekt 9. Ureenje Hrastovice artikulacija prostora oko crkve i Seljakog doma

  Projekt 12. Gradski hotel

  Projekt 15. Tematizirana smjetajna ponuda

  Projekt 17. S kestenom kroz povijest

  Projekt 18. amcima po Kupi

  Projekt 7: Klaonica koncept najbolje upotrebe

  Projekt 24: Program proizvodnje autohtonih suvenira

  Projekt 8. Artikulacija kompleksa upne crkve UBDM

 • Visoki prioritet - kontinuirano

  aktivnosti marketinga i promocije:

  Projekt 21. Plan promocijskih aktivnosti

  Projekt 22. Primjena promocijskih konstanti

  Projekt 25. Unapreenje web stranica i koritenje novih

  tehnologija

  Projekt 23: Izrada i distribucija tiskanih promocijskih materijala

 • Hvala na panji!

  www.iztzg.hr

  http://www.iztzg.hr/