of 14/14
POJAM TURISTIČKE DESTINACIJE 26.12.2015

Pojam turističke destinacije

  • View
    323

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pojam turističke destinacije

Tipologije turistike destinacije

pojam turistike destinacije26.12.2015

Turistika destinacija (engl. tourism destination, lat. destinatio )odredite od ..... do.......2

Osnovni elementi turistike destinacije

3

Atrakcije ( Attraction )

- prirodne i drutvene atraktivnosti

Klasifikacija:-Prirodne,-Izgraene i-Kulturne.

4

5

Prirodne

Izgraene

Kulturne

Usluge ( Amenities )

-osnovna infrastruktura,-javni prevoz,-smjetaj,-informacija,-rekreativne mogunosti i -vodii.

6

7

Pristupanost ( Accessibility )

8Luka Bar

9

Imid ( Image )

Cijena ( Price )- vaan faktor destinacijske konkurentnosti

Ljudski resursi ( Human resources )

10

Crna Gora-ljepota od koje zastaje dah!JU Ekonomsko-ugostiteljska kola Bar11

Proetah Crnom Gorom12

Jelena Rovanin

JU Srednja ekonomsko ugostiteljska kola Bar13

HVALA NA PANJI !14