of 14 /14
POJAM TURISTIČKE DESTINACIJE 26.12.2015

Pojam turističke destinacije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pojam turističke destinacije

POJAM TURISTIČKE

DESTINACIJE

26.12.2015

Page 2: Pojam turističke destinacije

2

Turistička destinacija (engl. tourism destination, lat. destinatio )odredište od ..... do.......

Page 3: Pojam turističke destinacije

3

Osnovni elementi turističke destinacije

Elementi turističke destinacije

Atrakcije Usluge Pristupačnost Imidž Cijena Ljudski

reurs

Page 4: Pojam turističke destinacije

4

 

Atrakcije ( Attraction )

- priro dne i društvene atraktivnosti

Klasifikacija: -Prirodne,-Izgrađene i-Kulturne. 

Page 5: Pojam turističke destinacije

5

 

Prirodne Izgrađene

Kulturne

Page 6: Pojam turističke destinacije

6

Usluge ( Amenities )

-osnovna infrastruktura,-javni prevoz,-smještaj,-informacija,-rekreativne mogućnosti i -vodiči.

Page 7: Pojam turističke destinacije

7

Page 8: Pojam turističke destinacije

8

Pristupačnost ( Accessibility )

 

Luka Bar

Page 9: Pojam turističke destinacije

9

Imidž ( Image )

Page 10: Pojam turističke destinacije

10

Cijena ( Price )- važan faktor destinacijske konkurentnosti 

Ljudski resursi ( Human resources ) 

 

Page 11: Pojam turističke destinacije

JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Bar 11

Crna Gora-ljepota od koje zastaje dah!

Page 12: Pojam turističke destinacije

12

Prošetah Crnom Gorom

Page 13: Pojam turističke destinacije

13

Jelena Rovčanin

JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Bar

Page 14: Pojam turističke destinacije

14

HVALA NA PAŽNJI !