of 18 /18
KRĘGOSŁUP A SPORT KRĘGOSŁUP A SPORT W ostatnich latach dużo mówi się o aktywności ruchowej , W ostatnich latach dużo mówi się o aktywności ruchowej , o potrzebie ruszania się. W Niemczech 42 % ankietowanych uważa o potrzebie ruszania się. W Niemczech 42 % ankietowanych uważa , że kto chce być ,, fit” i kto chce być zdrowy , ten musi , że kto chce być ,, fit” i kto chce być zdrowy , ten musi uprawiać sport ( 1985 r.) . Ostatnio nawet 63% respondentów uprawiać sport ( 1985 r.) . Ostatnio nawet 63% respondentów twierdzi , że uprawia regularnie jakąś dyscyplinę , a 46 % twierdzi , że uprawia regularnie jakąś dyscyplinę , a 46 % rusza się 4 x w tygodniu. rusza się 4 x w tygodniu. Musimy więc zadać sobie pytanie , które rodzaje sportu Musimy więc zadać sobie pytanie , które rodzaje sportu szkodzą plecom , a które służą . Przedstawiamy różne rodzaje szkodzą plecom , a które służą . Przedstawiamy różne rodzaje sportu , przy opisywaniu których zaznaczamy gwiazdkami , w sportu , przy opisywaniu których zaznaczamy gwiazdkami , w jakim stopniu jest on tolerowany przez kręgosłup. W ten sposób jakim stopniu jest on tolerowany przez kręgosłup. W ten sposób można szybko podjąć decyzję, który z rodzajów sportu jest można szybko podjąć decyzję, który z rodzajów sportu jest bezpieczny dla kręgosłupa i trenowanie jego ( najlepiej po bezpieczny dla kręgosłupa i trenowanie jego ( najlepiej po konsultacji lekarskiej ) będzie nam służyło. konsultacji lekarskiej ) będzie nam służyło. **** bardzo godny polecenia **** bardzo godny polecenia *** godny polecenia *** godny polecenia ** zalecany przy odpowiednich warunkach ** zalecany przy odpowiednich warunkach * nie zalecany * nie zalecany + wpływ korzystny + wpływ korzystny

KRĘGOSŁUP A SPORT

 • Author
  stevie

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KRĘGOSŁUP A SPORT. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KRĘGOSŁUP A SPORT

 • KRGOSUP A SPORT W ostatnich latach duo mwi si o aktywnoci ruchowej , o potrzebie ruszania si. W Niemczech 42 % ankietowanych uwaa , e kto chce by ,, fit i kto chce by zdrowy , ten musi uprawia sport ( 1985 r.) . Ostatnio nawet 63% respondentw twierdzi , e uprawia regularnie jak dyscyplin , a 46 % rusza si 4 x w tygodniu. Musimy wic zada sobie pytanie , ktre rodzaje sportu szkodz plecom , a ktre su . Przedstawiamy rne rodzaje sportu , przy opisywaniu ktrych zaznaczamy gwiazdkami , w jakim stopniu jest on tolerowany przez krgosup. W ten sposb mona szybko podj decyzj, ktry z rodzajw sportu jest bezpieczny dla krgosupa i trenowanie jego ( najlepiej po konsultacji lekarskiej ) bdzie nam suyo. **** bardzo godny polecenia *** godny polecenia ** zalecany przy odpowiednich warunkach * nie zalecany + wpyw korzystny - wpyw szkodliwy

 • PYWANIE Podczas pywania sia wypornoci wody odcia dyski przy rwnoczesnej aktywnoci mini posturalnych. Uwaa naley przy ,,abce obcienie odcinka szyjnego i ldwiowego oraz przy ,,delfinie odcinek ldwiowy. OCENA **** (+) - kraul, grzbiet (-) - delfin , abka

 • JOGGING Podczas truchtania czy dynamicznego chodu najwaniejsze jest obuwie i tu nie ma co oszczdza. Ten wydatek zwraca si z nawizk , gdy nie mona biega z pcherzami na stopach. Przy kolawoci lub szpotawoci zaleca si wkadki ortopedyczne , a ju sam chd sportowy koryguje kolawe ustawienie pity. Kolejn korzyci joggingu jest to ,e podczas treningu krgosup ustawia si w pozycji poredniej co uatwia odywianie dyskw. Wane jest te po czym biegamy i tu pamitajmy by byo to podoe mikkie i spryste. OCENA **** (+) biega mona zawsze i wszdzie , wzmacnia minie ng , stabilizuje misnie krgosupa (-) unikajcie zych i zniszczonych butw , przy wadach stp biegamy pod nadzorem fizjoterapeutycznym

 • TENIS Tenis stawia krgosupowi o wiele wiksze wymagania ni omawiane wczeniej dyscypliny sportowe. Dynamik uderzenia ramieniem musz kompensowa misnie tuowia , tak by nie pozwol na skrt ciaa , ktry mgby spowodowa przecienie dolnego odcinka krgosupa .Podstaw do uprawiania tenisa s silne minie tuowia . Jeli ten warunek jest speniony to mona zaliczy tenis do najbardziej wskazanych sportw. OCENA *** (+) warunkiem s silne misnie tuowia i prawidowa technika (-) ruchy skrtne w postawie zgitej mog spowodowa kontuzje

 • WINDSURFING Jest to sport godny polecenia , poniewa dziki przewanie statycznie odbywajcej si pracy mini dochodzi do wzmacniania mini stabilizujcych tuw .Ryzyko wystpuje tutaj w pocztkach nauki tego sportu .Pocztkujcy przy wyciganiu agla z wody garbi si i tu dochodzi do kontuzji ( zablokowanie , przecienie, uszkodzenie dysku). Tu rola dla instruktora by wyrabia prawidowe nawyki i nienagann technik od samego pocztku. Przy umiarkowanym wietrze powinno si stosowa trapez do siedzenia , by odciy krgosup. Przed ozibieniem mini (wiatr i woda) chroni odpowiedni strj z pianki. OCENA *** dla zaawansowanych i ** dla poczatkujcych (+) dobra technika , trapez do siedzenia , strj z pianki , osprzt na wysokoci barkw (-) eglowanie z technik , przecenianie wasnych umiejetnoci

 • JAZDA ROWEREM Jazda na rowerze przeywa teraz prawdziwy boom. Naley przestrzec jednak przed bezmylnym uywaniem rowerw wycigowych, poniewa wymuszaj one nieprawidow , zgarbion pozycj krgosupa .Nierwnoci nawierzchni drg nie s w takim wypadku tumione przez dyski osiowo lecz poprzecznie , Minie ramion , barkw i tuowia wykonuj prac statyczn . Gowa wcinita w ramiona i odgita do gry powoduje przecienia odcinka szyjnego krgosupa. Nie ma zachowanej reguy, e podczas pracy powinny by zachowane fizjologiczne krzywizny ( pozycja jak na skadaku) OCENA ** (+) warunkiem jest ustawienie kierownicy na odpowiedniej wysokoci (-) bardzo szkodliwe obcienia przy rowerach wycigowych

 • NARCIARSTWO ZJAZDOWE Uprawianie tego sportu nie jest zalecane z powodu duych naciskw na dyski , wywoanych pozycj narciarza i ruchami skrtnymi tuowia. Nierwnoci stoku i jazda w pozycji zgitej mog doprowadzi nawet do uszkodzenia dysku , a przez czste uszkodzenia kolan (ww. krzyowe) dochodzi w yciu codziennym do ksztatowania nawyku podnoszenia przedmiotw z krgosupa a nie z kolan . Jednak weterani nart wyrabiaj sobie czucie ciaa podczas jazdy , gdy maja dobrze wytrenowane minie tuowia , ktre stabilizuj krgosup w rnych sytuacjach . OCENA */** (+) znakomicie wyrabia minie ng i tuowia , warunkiem jest prawidowa technika i dobr odpowiedniego stoku. (-) uszkodzenie dysku

 • NARCIARSTWO BIEGOWE Bardzo korzystna dyscyplina sportowa , gdy jest tutaj znikome obcienie dla krgosupa OCENA **** (+) warunkiem s dobrze rozcignite misnie odcinka ldwiowego, miednicy i bioder. (-) przy zym rozcigniciu w/w misni i ograniczeniach ruchomoci bioder dochodzi do obcie krgosupa

 • KULTURYSTYKA W krtkim czasie poprawia kondycj ciaa (sia). Najwaniejsza jest technika wykonywania treningu siowego. Uywanie dodatkowych obcie podczas wicze , przy jednoczesnym zym ustawieniu krgosupa , moe doprowadzi do najniebezpieczniejszych obcie. OCENA *** (+) tylko prawidowe wykonanie ruchu , szybkie wzmacnianie misni (-) niedostateczne rozciganie powoduje skrcenie mieni

 • GIMNASTYKA ZDROWOTNA I MASA Bardzo korzystna forma ruchu . Poprawia ukrwienie wszystkich mini i staww . Zwikszaj si zakresy ruchu w stawach poprzez zmniejszenie przykurczw w stawach. Masa i wiczenia krgosupa zwikszajc gibko powoduj , na drodze odruchowej , popraw funkcjonowania caego organizmu.

  Ocena **** (+) gimnastyka daje efekty , gdy jest wykonywana systematycznie. Masa moe by wykonywany profilaktycznie ( u osb z wadami postawy lub u tych , ktrzy nadmiernie obciaj narzd ruchu kierowcy , pracujcy przy komputerach . ) , lub terapeutycznie , gdy wystpuje bl albo ograniczenie ruchomoci.

 • Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeut, ktry w latach 90-tych przedstawi now koncepcj diagnostyczno-terapeutyczn mobilizacji stawowej poczonej z ruchem. Nowatorskie podejcie jego konceptu polega m.in. na poczeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeut i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Mulligan uwaa, e zmiany w obrbie segmentu ruchowego (w tym staww miedzywyrostkowych) mog powodowa ograniczenia ruchu i bl w czasie jego wykonywania. Przedstawiony zarys koncepcji /metody/ Briana Mulligana daje fizjoterapeutom wiedz i nowe narzdzia do pracy z pacjentami z dysfunkcjami w obrbie staww obwodowych i z chorob krka midzykrgowego. Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesno wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczestwo zarwno pacjenta jak i terapeuty, oraz stosowanie pozycji obcienia ciarem ciaa bez uzyskiwania chwilowego odcienia, co zwykle agodzi objawy i wystpuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy. B.Mulligan KONCEPCJA B. MULLIGANA

 • Ciao czowieka posiada swj wasny system regeneracji, ktry pomaga nam szybciej wraca do zdrowia. Taping medyczny opiera si wanie na dziaaniu tego systemu; ulepszajc go poprzez aktywacj ukadw neurologicznego i krenia. Minie czowiekowi nie s potrzebne tylko do przemieszczania si i dwigania ciaru ciaa, kontroluj one krenie ylne i limfatyczne. To wanie z tego powodu zaburzenia funkcji mini mog dawa objawy wielosystemowe. Terapeuci z Japonii i Korei odkryli, i mona aktywowa naturalny proces powrotu do zdrowia uywajc elastycznych plastrw, dziki ich zaangaowaniu wyksztaci si nowy sposb leczenia schorze nerwowych, miniowych, narzdowych.Minie bezustannie kurcz si i rozcigaj w swoim zakresie. Kiedy natomiast nadmiernie si rozcigaj bd kurcz (np. poprzez podniesieniem zbyt duego ciaru) dochodzi do urazw, co prowadzi do powstawania ognisk zapalnych. Kiedy w miniu wytwarza si zapalenie obserwujemy take obrzk, sztywno i zmczenie, przestrze pomidzy m. a skr ulega zmniejszeniu uciskajc na naczynia limfatyczne. Zwenie w efekcie doprowadza do ucisku na receptory blowe znajdujce si w skrze wywoujc BL. Plastry podnoszc skr, zwikszaj t przestrze co dziaa przeciwblowo i wzmaga przepyw limfy.PLASTROWANIE MEDYCZNE - KINESIOTAPING

 • Waciwoci plastrw medycznych: Moe si rozciga 130-140% swojej dugoci spoczynkowej Rozciga si tylko na dugo Grubo plastra jest taka sama jak ludzkiej skry Na plastrach nie ma maci ani lekarstw Mona je nosi przez kilka dni, s wodoodporne W zalenoci od celu, jaki chcemy osign musimy si zastanowi czy rozciga plaster i ew. jak mocno, czy nie. Warto pamita, i dla uszkodzonych mini naklejany plaster jest nierozcignity. W takim przypadku zamiast plastra nacigamy skore w miejscu uszkodzenia. Osigamy to poprzez rozcignicie minia i staww w tym rejonie.

 • OKIE TENISISTYBLIZNAKRWIAKBL GOWY KINESIOTAPING

 • WIZADO POBOCZNE PRZYRODKOWEUSZKODZENIA . ACHILLESA, YDKIKONTUZJE RZEPKIHALLUX VALGUS

 • Zastosowanie kinesiotapingu po wypukej stronie skoliozy Th dex - L sin. Strony wklse poddajemy nacigniciu (PIR, STRETCHING)

 • PODSUMOWANIEAnalizujc przyczyny problemw odkrgosupowych , naley stwierdzi , e najlepsz form terapii jest : systematyczna aktywno fizyczna ( wiczenia fitness, chd, bieg, taniec ! , pywanie, tenis, dozowany rower , dozowana siownia, gry zespoowe- z gow ! , itp), co w poczeniu z profilaktycznie wykonywanymi wiczeniami z terapii manualnej ( automobilizacje, stretching, pir ..) i ergonomi uywania krgosupa w czynnociach dnia codziennego musi da efekt w postaci zdrowego spoeczestwa.PS. UWAGA ! ! ! : Szczeglnie u modziey trenujcej przecienia wystpujce w sporcie wyczynowym szczeglnie dotyka bd tych zawodnikw , ktrzy nie wyrobili u sobie higieny uywania krgosupa ( bdne nawyki w trybie ycia , sposb wypoczynku- niejednorodna twardo ka, pozycja podczas jazdy na zawody- kyfotyzacja ldwi, brak spokojnego wejcia w cykl treningowy po kontuzji- przede wszystkim brak opieki fizjoterapeutycznej ) to z czasem daje problem odkrgosupowy.

 • WYKORZYSTANO : PUBLIKACJE , CZASOPISMA , KSIKI :DEYO R. A. ,, BLE KRZYA ARTYKU W CZASOPIMIE ,, WIAT NAUKI KEMPF HANS- DIETER ,, SZKOA PLECW LEWIT K. ,, LECZENIE MANUALNE ZABURZE CZYNNOCI NARZDU RUCHU MAGIERA L. , KASPERCZYK T. ,, SEGMENTARNY MASA LECZNICZY MULLIGAN BRIAN ,,TERAPIA MANUALNA SOLVEBORN SVEN ,,STRETCHING METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE WG B. MULLIGANA , R. McKENZIE , K. LEWITA ORAZ MEDICAL TAPING

  *****************