of 2 /2
OPIS PROJEKTU - MOBILE CLIMATE CONTROL Firma Mobile Climate Control specjalizuje się w indywidualnie dopasowanej inżynierii systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, kli - matyzacja). Dostarcza systemy kontroli klimatyzacji dla szeregu pojazdów komercyjnych – autobusów, autokarów, pojazdów przemysłowych oraz sektora wojskowego. Firma tworzy niestandardowe i indywidualnie projektowane rozwiązania, począwszy od pojedynczych komponentów, po zaawansowane systemy klimatyzacyjne. Firma realizuje projekty i tworzy produkty „szyte na miarę” przy zachowaniu maksymalnie krótkiego czasu ich dostarczenia. Jakie były Państwa wymagania związane z wprowadzeniem systemu ERP? - Kluczowym wyzwaniem, stojącym za odpowiednio działającym systemem ERP, jest rozbudowany łańcuch dostaw. W naszym przypadku jest to ponad 250 globalnych dostawców podzespołów, zlokalizowanych w Europie, Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, którzy zaopatrują nas w ponad 5000 części. Następnie tworzymy z nich indywidualne rozwiązania dla ponad 200 naszych klientów, którzy i w tym przypadku są rozprzestrzenieni po całym świecie. Tworzy to konieczność optymalnego planowania i wykorzystania zasobów - mówi Mariusz Król, President Europe, Mobile Climate Control. - Częsta zmienność produkcji, wynikająca z dopasowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb naszych klientów niemal za każdym razem implikuje także złożone ryzyko popełniania błędów. W naszym przypadku, proces zapewnienia jakości towarzyszy wszystkim kolejnym etapom działalności. Każdy element związany z jakością pojawiają się u nas już na etapie budowania procesów - stanowi swoisty kod DNA każdego z nich, czy to procesu produkcyjnego, działu HR, technicznego czy obsługi klienta - dodaje Robert Kaleta, Quality Director Europe, Mobile Climate Control. - Na działalność przedsiębiorstwa o charakterze produkcji jednostkowej z dużą ilością przezbrojeń, składa się szereg zaawansowanych procesów, które nierzadko są od siebie bardzo dalekie. Istotne jest, by odpowiedni system ERP był w stanie spinać je wszystkie i odpowiednio wspierać. System ERP stanowi swoisty „kręgosłup”, który odpowiada za funkcjonowanie pozostałych elementów organizmu. Dobrze działający system ERP to lepiej funkcjonująca firma - podkreśla Dawid Kozioł, IT Manager, Mobile Climate Control. - Rozwiązanie ERP, z którego dotychczas korzystaliśmy, nie było rozwijane przez wiele ostatnich lat. Nie dawało nam to możliwości sprawnego i pełnego nadzorowania wszystkich etapów produkcji, włączając w to zaawansowane działania korygujące i zapobiegawcze - prowadzące do poprawienia kontroli jakości czy procesów reklamacji - dodaje Dawid Kozioł. Dlaczego wybór padł na system Monitor ERP? - Szukając odpowiedniego oprogramowania, braliśmy pod uwagę wiele czynników. Odpowiedni system ERP nie tylko powinien usprawnić i zintegrować zaawansowane procesy produkcyjne oraz planowanie wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, ale, co ważniejsze, jego implementacja powinna przejść „gładko” - wykluczając konieczność przerwania regularnej pracy przedsiębiorstwa. Wybraliśmy system Monitor ERP, który był w stanie odpowiedzieć na obie te potrzeby. System ERP stanowi swoisty „kręgosłup”, który odpowiada za funkcjonowanie pozostałych elementów organizmu. Dobrze działający system ERP to lepiej funkcjonująca firma. Dawid Kozioł IT Manager, Mobile Climate Control ERP jako kręgosłup firmy

ERP jako kręgosłup firmy · dopasowanej inżynierii systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, kli- ... ERP jako kręgosłup firmy. OPIS PROJEKTU - MOBILE CLIMATE CONTROL ... faktyczne

  • Author
    buidan

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ERP jako kręgosłup firmy · dopasowanej inżynierii systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, kli-...

OPIS PROJEKTU - MOBILE CLIMATE CONTROL

Firma Mobile Climate Control specjalizuje si w indywidualnie dopasowanej inynierii systemw HVAC (ogrzewanie, wentylacja, kli-matyzacja). Dostarcza systemy kontroli klimatyzacji dla szeregu pojazdw komercyjnych autobusw, autokarw, pojazdw przemysowych oraz sektora wojskowego. Firma tworzy niestandardowe i indywidualnie projektowane rozwizania, poczwszy od pojedynczych komponentw, po zaawansowane systemy klimatyzacyjne. Firma realizuje projekty i tworzy produkty szyte na miar przy zachowaniu maksymalnie krtkiego czasu ich dostarczenia.

Jakie byy Pastwa wymagania zwizane z wprowadzeniem systemu ERP?- Kluczowym wyzwaniem, stojcym za odpowiednio dziaajcym systemem ERP, jest rozbudowany acuch dostaw. W naszym przypadku jest to ponad 250 globalnych dostawcw podzespow, zlokalizowanych w Europie, Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, ktrzy zaopatruj nas w ponad 5000 czci. Nastpnie tworzymy z nich indywidualne rozwizania dla ponad 200 naszych klientw, ktrzy i w tym przypadku s rozprzestrzenieni po caym wiecie. Tworzy to konieczno optymalnego planowania i wykorzystania zasobw - mwi Mariusz Krl, President Europe, Mobile Climate Control.

- Czsta zmienno produkcji, wynikajca z dopasowywania rozwiza do indywidualnych potrzeb naszych klientw niemal za kadym razem implikuje take zoone ryzyko popeniania bdw. W naszym przypadku, proces zapewnienia jakoci towarzyszy wszystkim kolejnym etapom dziaalnoci. Kady element zwizany z jakoci pojawiaj si u nas ju na etapie budowania procesw - stanowi swoisty kod DNA kadego z nich, czy to procesu produkcyjnego, dziau HR, technicznego czy obsugi klienta - dodaje Robert Kaleta, Quality Director Europe, Mobile Climate Control.

- Na dziaalno przedsibiorstwa o charakterze produkcji jednostkowej z du iloci przezbroje, skada si szereg zaawansowanych procesw, ktre nierzadko s od siebie bardzo dalekie. Istotne jest, by odpowiedni system ERP by w stanie spina je wszystkie i odpowiednio wspiera.

System ERP stanowi swoisty krgosup, ktry odpowiada za funkcjonowanie pozostaych elementw organizmu. Dobrze dziaajcy system ERP to lepiej funkcjonujca firma - podkrela Dawid Kozio, IT Manager, Mobile Climate Control.

- Rozwizanie ERP, z ktrego dotychczas korzystalimy, nie byo rozwijane przez wiele ostatnich lat. Nie dawao nam to moliwoci sprawnego i penego nadzorowania wszystkich etapw produkcji, wczajc w to zaawansowane dziaania korygujce i zapobiegawcze - prowadzce do poprawienia kontroli jakoci czy procesw reklamacji - dodaje Dawid Kozio.

Dlaczego wybr pad na system Monitor ERP?- Szukajc odpowiedniego oprogramowania, bralimy pod uwag wiele czynnikw. Odpowiedni system ERP nie tylko powinien usprawni i zintegrowa zaawansowane procesy produkcyjne oraz planowanie wykorzystania zasobw przedsibiorstwa, ale, co waniejsze, jego implementacja powinna przej gadko - wykluczajc konieczno przerwania regularnej pracy przedsibiorstwa. Wybralimy system Monitor ERP, ktry by w stanie odpowiedzie na obie te potrzeby.

System ERP stanowi swoisty krgosup, ktry odpowiada za funkcjonowanie pozostaych elementw organizmu.

Dobrze dziaajcy system ERP to lepiej funkcjonujca firma.

Dawid Kozio

IT Manager, Mobile Climate Control

ERP jako krgosup firmy

OPIS PROJEKTU - MOBILE CLIMATE CONTROL

- System Monitor ERP obejmuje wszystkie kluczowe obszary naszej dziaalnoci, takie jak produkcja, sprzeda, zakupy, procesy inwentaryzacji oraz finanse. Do tego dochodz aplikacje dodatkowe, takie jak ksigowo zarzdcza, elektroniczna wymiana danych (EDI) oraz skanowanie kodw kreskowych z wykorzystaniem terminali przenonych (PDA) - mwi Dawid Kozio.

Jak przebiega proces wdroenia systemu Monitor ERP?- Cae wdroenie udao nam si zamkn w cigu 4 miesicy. Wanym czynnikiem bya dla nas moliwo przeniesienia dziaalnoci oraz integracji wszystkich procesw bez koniecznoci przerywania regularnej pracy przedsibiorstwa - dodaje Dawid Kozio. - Zanim rozpoczlimy faktyczne przejcie na nowy system ERP, nie tylko opisalimy dokadnie wszystkie procesy realizowane w naszej firmie, ale take uporzdkowalimy tzw. Master Data. Dziki temu moliwe byo szybkie i bezproblemowe wdroenie nowego systemu. Okres migracji ze starego rozwizania zosta skrcony do minimum. Uytkownicy bardzo szybko odnaleli si w nowym rodowisku oprogramowania. Monitor ERP zapewnia wysoki poziom User Experience, dziki czemu udao si ponownie skrci czas, tym razem potrzebny na szkolenie kadry. Jakie s kluczowe korzyci zwizane z wdroeniem?- Od momentu wdroenia, system dziaa bardzo pynnie - usprawnia nie tylko wydajno, ale wpywa take na przejrzysto wszystkich procesw realizowanych w naszej firmie. Monitor ERP jest wdroony dopiero od kilku miesicy, jednak ju teraz moemy obserwowa wzrost liczby integracji z naszymi klientami oraz przyspieszenie realizacji wielu dziaa.

- Teraz, bazujc na sygnaach od naszych klientw, jestemy w stanie planowa zapotrzebowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wysoki poziom integracji wielu procesw - produkcji, logistyki, finansw oraz innych, wsparty zaawansowan analiz oraz moliwociami wycigania nowych wnioskw, pozwalaj nam dziaa dynamicznie i elastycznie. Jednoczenie ju teraz rozwaamy implementacj nowych funkcjonalnoci, np. zarzdzania magazynem.

- Dodatkowo system informatyczny wspiera proces zarzdzania jakoci poprzez sprawne przetwarzanie mnstwa rnorodnych danych wyjciowych, takich jak specyfikacje, instrukcje kontroli, montau i produkcji oraz danych wyjciowych, takich jak statusy samokontroli, czy dziaania korygujce. Na tej podstawie moemy podejmowa szybkie i trafne decyzje - dodaje Robert Kaleta.

Firma: Mobile Climate Control (Europe) Brana: elektrotechniczna/komponety do pojazdw Okres uytkowania systemu: od 2015 r. Wykorzystane moduy: produkcja, magazyny, sprzeda,zakupy,ksigowo,informacjewarsztatowe,

EDI, wersja mobilna, kody kreskowe.

Liczba pracownikw: 170(Europa)(cznie650MCC Group)

Liczba uytkownikw: 72

Kluczowe fakty:

Integracja kluczowych procesw produkcyjnych

Planowanie wykorzystania zasobw

Poprawakontrolijakociiprocesureklamacji

atwewdroeniew4miesice

Zapewnienie komunikacji EDI

Usprawnienie procesw logistycznych na magazynie

Kluczowe korzyci systemu Monitor ERP:

Decydujc si na wdroenie, osignlimy za-mierzony cel utworzylimy sprawny kana

komunikacji z klientami.

Mariusz Krl President Europe, Mobile Climate Control