of 13 /13
The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017

Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

Embed Size (px)

Text of Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz...

Page 1: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

P r o g r a m s z k o l e n i a

R o k a k a d e m i c k i 2 0 1 6 - 2 0 1 7

Page 2: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

1. Klasyfikacja tematów: Polska

Rok Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3 Moduł 4

1 Staw biodrowo-krzyżowy

Staw biodrowy oraz staw kolanowy

Staw skokowy oraz stopa

Neurologia I

2 Kręgosłup lędźwiowy Nerki oraz nadnercza Kręgosłup piersiowy oraz żebra

Bezpieczeństwo I

3 Kręgosłup szyjny Moduł czaszkowy II Żołądek , trzustka oraz śledziona

Jelita

4 Staw ramienny, staw łokciowy, nadgarstek

oraz ręka

Serce, płuca praz tarczyca

Bezpieczeństwo III Neurologa II

Rok Moduł 5 Moduł 6 Moduł 7 Moduł 8

1 Narządy miednicy Staw krzyżowo-biodrowy

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

2 Moduł czaszkowy I Wątroba, pęcherzyk żółciowy oraz przepona

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

3 Integracja Bezpieczeństwo II Moduł czaszkowy III Zajęcia kliniczne oraz egzamin

4 Powieź w ujęciu osteopatycznym

Ginekologia Zajęcia kliniczne oraz egzamin

Egzamin końcowy

Page 3: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

2. Krótki opis treści programowych/egzaminów poszczególnych modułów

Moduł Zawartość Egzamin

Staw biodrowo-krzyżowy

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika miednicy i stawów krzyżowo-biodrowch.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Staw biodrowy oraz staw kolanowy

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika stawu biodrowego oraz kolanowego w odniesieniu do miednicy.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Staw skokowy oraz stopa

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika stawu skokowego i stopy w odniesieniu do bioder, kolan i miednicy.

Egzamin On-Line. Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Page 4: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Neurologia I Anatomia funkcjonalna obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego wraz z zastosowaniami praktycznymi.

Testy bezpieczeństwa.

Badanie neurologiczne.

Egzamin On-Line. Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Narządy miednicy Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika pęcherza oraz macicy.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Staw krzyżowo-biodrowy

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika miednicy i stawów krzyżowo-biodrowch.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Page 5: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

Weryfikacja i spójność ocen przypadków klinicznych

Alternatywne testy oraz techniki biorące pod uwagę płeć, wiek, charakter dolegliwości oraz życzenia pacjenta.

Egzamin praktyczny: demonstracja technik, testów oraz strategii postępowania.

Kręgosłup lędźwiowy

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa lędźwiowego.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Nerki oraz nadnercza

Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika nerek i nadnerczy.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Page 6: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

Kręgosłup piersiowy oraz żebra

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa piersiowego i żeber, relacje segmentarne.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET. (Techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Bezpieczeństwo I Patofizjologia.

Rozpoznawanie chorób.

Skierowania.

Klasyczne wzorce choroby.

Egzamin On-Line. Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Moduł czaszkowy I Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika czaszki i górnego odcinka kręgosłupa szyjnego.

Podstawowa ocena czaszki oraz górnego odcinka kręgosłupa szyjnego.

Zastosowania praktyczne osteopatii czaszkowej, wady i zalety.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Wątroba, pęcherzyk żółciowy oraz przepona

Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz przepony.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść

Page 7: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

Weryfikacja i spójność ocen przypadków klinicznych

Alternatywne testy oraz techniki biorące pod uwagę płeć, wiek, charakter dolegliwości oraz życzenia pacjenta.

Egzamin praktyczny: demonstracja technik, testów oraz strategii postępowania.

Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa szyjnego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET (techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Moduł czaszkowy II Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika czaszki i górnego odcinka kręgosłupa szyjnego.

Szwy, jamy, stawy czaszki.

Związek pomiędzy dysfunkcjami czaszkowymi oraz objawami.

Ocena i terapia po urazie czaszkowym oraz objawy związane z czaszką.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Page 8: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Żołądek , trzustka oraz śledziona

Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika żołądka, trzustki oraz śledziony.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Jelita Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika jelit.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Integracja Historia medyczna.

Testy prowokacyjne.

Badanie i diagnostyka osteopatyczna (GOE)

Systematyczna diagnostyka osteopatyczna kończyn dolnych, miednicy, narządów miednicy, kręgosłupa lęędźwiowego oraz narządów jamy brzusznej.

Łańcuchy przyczyna-reakcja.

Integracja posturologii i diagnostyki osteopatycznej.

Page 9: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Strategia leczenia

Zgodnie z modułem, studenci muszą być zdolni do zbadania pacjenta osteopatycznie (kończyny dolne, miednica, narządy jamy brzusznej, kręgosłup lędźwiowy), opracowania strategii leczenia oraz przeprowadzenia leczenia w 40 minut.

Bezpieczeństwo II Patofizjologia.

Rozpoznawanie chorób.

Skierowania.

Klasyczne wzorce choroby.

Moduł czaszkowy III

Badanie i leczenia niemowląt oraz dzieci.

Leczenie częstych dolegliwości dziecięcych.

Staw skroniowo-żuchwowy: ocena oraz leczenie, ortodoncja i współpraca z dentystami.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

Weryfikacja i spójność ocen przypadków klinicznych

Alternatywne testy oraz techniki biorące pod uwagę płeć, wiek, charakter dolegliwości oraz życzenia pacjenta.

Egzamin praktyczny: demonstracja technik, testów oraz strategii postępowania.

Page 10: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Staw ramienny, staw łokciowy, nadgarstek oraz ręka

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika stawu barkowego, stawu łokciowego, nadgarstka oraz ręki.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Testy funkcjonalne.

Techniki: manipulacje, mobilizacje, MET (techniki energii mięśniowej) oraz spontanicznego uwalniania.

Ocena oraz strategie leczenia.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Serce, płuca oraz tarczyca

Anatomia funkcjonalna, fizjologia oraz biomechanika serca, płuc oraz tarczycy.

Wpływ zaburzeń trzewnych na problemy układu mięśniowo-szkieletowego.

Badanie topograficzne, odkrywcze i palpacyjne tkanek.

Testy bezpieczeństwa.

Ból przeniesiony.

Testy funkcjonalne.

Techniki: mobilizacje, drenaż, odruchy Chapmana.

Egzamin On-Line (biomechanika, anatomia, rozumowanie osteopatyczne). Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Bezpieczeństwo III Patofizjologia.

Rozpoznawanie chorób.

Skierowania.

Klasyczne wzorce choroby.

Neurologa II Anatomia funkcjonalna obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego wraz z zastosowaniami praktycznymi.

Testy bezpieczeństwa.

Egzamin On-Line. Każdy student może podejść do egzaminu w dogodnym dla niego/niej czasie.

Page 11: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Badanie neurologiczne.

Powieź w ujęciu osteopatycznym

Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika powięzi.

Terapia powięzi w ujęciu osteopatycznym.

Ginekologia Techniki wewnętrzne, wskazania, środki ostrożności, etyka i zastosowania praktyczne.

Zajęcia kliniczne oraz egzamin

Weryfikacja i spójność ocen przypadków klinicznych

Alternatywne testy oraz techniki biorące pod uwagę płeć, wiek, charakter dolegliwości oraz życzenia pacjenta.

Egzamin praktyczny: demonstracja technik, testów oraz strategii postępowania.

Pisanie artykułu naukowego.

Sesja, w trakcie której studenci uczą się jak pisać artykuł naukowych.

Artykuł naukowych Wraz z promotorem oraz jasnymi wytycznymi: napisać artykuł naukowy w tematyce osteopatycznej.

Egzamin końcowy Egzamin końcowy jest przygotowany w oparciu o przypadki kliniczne.

Egzamin końcowy Wykazać za pomocą przypadków klinicznych, że zasady oraz umiejętności osteopatyczne mogą być wykorzystane w skuteczny i bezpieczny sposób.

Page 12: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

3. Sposoby nauki

W International Academy of Osteopathy - IAO możesz studiować osteopatię w oparciu o Evidence-Based Practice (EBP). Praktyka oparta na dowodach jest modelem coraz powszechniej akceptowanym poprzez właściwe organy zarządzające oraz ubezpieczycieli, którym zależy również na aspekcie ekonomicznym. Jest to najbardziej efektywny model to osiągnięcia najlepszych wyników leczenia w osteopatii.

Jako największy instytut szkoleniowy w Europie, IAO odgrywa pionierską rolę w osteopatii. W IAO nie należy spodziewać się ezoteryki oraz innych niejasności bazujących na pseudo-naukowych teoriach, ale rozsądnego i skrupulatnego korzystania z najlepszych bieżących badań naukowych będących podstawą podejmowanych decyzji w indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

O naszym podejściu świadczą: o Podręczniki oraz e-booku bazujące na literaturze naukowej. o Journal Club na naszej platformie e-learningowej eCampus. o Prace badawcze komitetu do spraw badań naukowych IAO. o Wszyscy wykładowcy z minimum wykształcenia MSc.Ost. . o Współpraca z uczelniami.

Model CanMeds o IAO używa powszechnie znanego modelu CanMeds, jako narzędzia do nauczania opartego na kompetencjach.

Wszystkie lekcje adresują różne role osteopaty: Osteopata jako kompetentny terapeuta (doskonałe umiejętności, doskonałe zrozumienie zagadnienie

terapeutycznych). Osteopata jako naukowiec (rozumienie oraz używanie literatury naukowej). Osteopata jako profesjonalista (zarządzanie, komunikacja, współpraca).

Pacjent: wartości i

preferencje

Najlepsze dostępne badania kliniczne

Wiedza i doświadczenie

EBP

Page 13: Program szkolenia Rok akademicki 2016 - 2017 · Kręgosłup szyjny Anatomia funkcjonalna oraz biomechanika kręgosłupa (biomechanika, anatomia, szyjnego. Badanie topograficzne, odkrywcze

The International Academy of Osteopathy vzw - IAO Kleindokkaai 3-5, 9000 Ghent, Belgium

Tel.: +32 9 233 04 03 - http://www.osteopathie.eu

Uczenie mieszane o Wszyscy specjaliści z zakresu nauczania zgadzają się, że "uczenie mieszane" (kombinacja kontaktu z nauczycielem

w połączeniu z platformą e-learningową) oferuje najlepszą gwarancję jakości nauczania.

Punkty ECTS o Szkolenie modułowe - 150 punktów. Artykuł naukowy jest równoważny 10 punktom, całkowita wartość punktowa

szkolenia D.O. to 160 punktów. o Student, który dodatkowo podejmie naukę modułów "Master" (4 semestry) otrzyma dodatkowo 120 punktów oraz tytuł

Magistra Osteopatii (Msc.Ost.).*/**/***