of 40 /40
Mój kręgosłup – zdrowy kręgosłup. mgr MACIEJ WOJCIECHOWSKI FIZJOTERAPEUTA

Mój kręgosłup – zdrowy kręgosłup. · Terapia manualna. Co to jest ból? „Ból jest to nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu

Embed Size (px)

Text of Mój kręgosłup – zdrowy kręgosłup. · Terapia manualna. Co to jest ból? „Ból jest to...

Mj krgosup zdrowy krgosup.

mgr MACIEJ WOJCIECHOWSKI

FIZJOTERAPEUTA

Program na dzi:

Leczenie

Diagnostyka

Bl krgosupa

Medycyna klasyczna

Leczenie operacyjne

Medycyna ortopedyczna

Fizjoterapia

Terapia manualna

Co to jest bl?

Bl jest to nieprzyjemne, zmysowe i emocjonalne odczucie towarzyszce istniejcemu lub zagraajcemu uszkodzeniu tkanki cznej bd jedynie odnoszone do takiego uszkodzenia

Segment krgosupa

Dyskopatia

CiekawostkaBadania Greshama i Millera

Sekcje zwok w grupie pomidzy 35, a 45 rokiem ycia dowiody, e

dyskopatia wystpowaa u 75% przypadkw. Osoby te za ycia NIE

SKARYY SI NA BL !!!

Fizjoterapia

FIZJO(ruch)

TERAPIA

(leczenie)

LECZENIE

RUCHEM

FizjoterapiaFizjoterapia

Kinezyterapia

w. bierne, czynne itp..

Terapia manualna

Fizykoterapia

Elektroterapia, magnetoterapia,

masa itp..

DiagnostykaMedycyna klasyczna (NFZ) Fizjoterapia

1. Zwraca uwag tylko na problemy zwizane z krkiem midzykrgowym.

1. Liczy si holistyczne spojrzenie na ciao pacjenta.

2. Bazuje na badaniach obrazowych RTG, MRI, TK.

2. Bazuje na dokadnym wywiadzie z pacjentem.

3. Brak czasu na wywiad i badanie funkcjonalne.

3. Wywiad uzupeniony jest badaniem funkcjonalnym.

Leczenie

Operacja krgosupa to ostateczno !

Grupa Robocza B13 European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST)

Nie mona poleca stosowania fizykoterapii (ciepo/zimno, wycigi,

laser, ultradwiki, diatermia krtkofalowa, prdy interferencyjne, masa, gorsety ortopedyczne). Nie

zaleca si stosowania TENS.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna

Leczenie terapia manualna

Leczenie terapia manualna

Leczenie terapia manualna

Leczenie terapia manualna

Dlaczego tak leczymy ?

Dlaczego tak leczymy ?

Dlaczego tak leczymy ?

Profilaktyka

1. Dostosowanie miejsca pracy.

2. Unikanie czynnoci z grupy ryzyka.

3. Korekcja wad postawy.

4. wiczenia utrzymujce maksymalny zakres ruchomoci

staww.

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka

Profilaktyka (blackroll)

Profilaktyka

Szybko rozpoczta terapia zmniejsza koszta cakowitego leczenia!

Dzikuj za uwag.

mgr Maciej Wojciechowski tel. 609-653-968

BYDGOSZCZ KWIDZYN

ul. Kociuszki 35, gabinet 22 (I pitro) Dankowo 2