of 27 /27
Kolektivni ugovor STBIH Dokumenti Utorak, 20 Februar 2007 17:38 KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA ZAPOSLENIKA I POSLODAVACA ZA DJELATNOST TRGOVINE,UGOSTITELJSTVA I TURIZMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE Sarajevo, Oktobar 2000.god. Sadržaj: I.OPŠTE ODREDBE II.RADNI ODNOS III.UGOVOR O RADU IV.OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD V.PROBNI RAD VI.PRIJEM PRIPRAVNIKA VII.RADNO VRIJEME VIII.ODMORI I ODSUSTVA IX.ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

Kolektivni ugovor - STBiHstbih.ba/wp-content/uploads/2015/11/Kolektivni-ugovor-.pdf · Kolektivni ugovor STBIH Dokumenti ... zaposlenik ima pravo, 10.trajanje plaćenog godišnjeg

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kolektivni ugovor - STBiHstbih.ba/wp-content/uploads/2015/11/Kolektivni-ugovor-.pdf · Kolektivni...

 • Kolektivniugovor

  STBIH Dokumenti

  Utorak,20Februar200717:38

  KOLEKTIVNIUGOVOROPRAVIMAIOBAVEZAMAZAPOSLENIKAIPOSLODAVACAZADJELATNOST

  TRGOVINE,UGOSTITELJSTVAITURIZMANAPODRUJUFEDERACIJEBOSNEiHERCEGOVINE

  Sarajevo,Oktobar2000.god.

  Sadraj:

  I.OPTEODREDBE

  II.RADNIODNOS

  III.UGOVORORADU

  IV.OBRAZOVANJEIUSAVRAVANJEZARAD

  V.PROBNIRAD

  VI.PRIJEMPRIPRAVNIKA

  VII.RADNOVRIJEME

  VIII.ODMORIIODSUSTVA

  IX.ZATITAZAPOSLENIKA

  http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=11&lang=bshttp://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=category&id=3%3Adokumenti&layout=blog&Itemid=11&lang=bshttp://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#1http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#1http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#2http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#2http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#3http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#3http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#4http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#4http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#5http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#5http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#6http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#6http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#7http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#7http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#8http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#8http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#9
 • X.PLAAIDODACINAPLAU

  XI.NAKNADAPLAE

  XII.ZABRANATAKMIENJAZAPOSLENIKASAPOSLODAVCEM

  XIII.VIJEEZAPOSLENIKA

  XIV.USLOVIZARADSINDIKATAIZATITASINDIKALNOGPOVJERENIKA

  XV.KOLEKTIVNOOSIGURANJE

  XVI.PRAVAIOBAVEZEUGOVORNIHSTRANAINAINRJEAVANJASPOROVA

  XVII.TRAJK

  XVIII.PRELAZNEIZAVRNEODREDBE

  ANEXKOLEKTIVNOMUGOVORU

  Naosnovulana112Zakonaoradu(SubenenovineFederacijeBiHbr.43/99),l.1.OpegKolektivnog

  ugovorazateritorijuFederacijeBiH(SlubenenovineFBiHbr.19/00),tel.5.i46.StatutaSindikataradnika

  tregovineBosneiHeregovineSINDIKATRADNIKATRGOVINEBOSNEiHERCEGOVINESarajevoi

  MINISTARSTVOTRGOVINEFEDERACIJEBOSNEiHERCEGOVINEMostarzakljuilisu30.11.2000.god.

  KOLEKTIVNIUGOVOR

  http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#9http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#10http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#10http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#11http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#11http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#12http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#12http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#13http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#13http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#14http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#14http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#15http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#15http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#16http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#16http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#17http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#17http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#18http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#18http://stbih.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Akolektivni-ugovor&catid=3%3Adokumenti&Itemid=11&lang=bs#19
 • OPRAVIMAIOBAVEZAMAZAPOSLENIKAIPOSLODAVACAZADJELATNOSTTRGOVINE,

  UGOSTITELJSTVAITURIZMANAPODRUJUFEDERACIJEBOSNEiHERCEGOVINE

  I.OPTEODREDBE

  lan1.

  Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu Ugovor) ureuju se prava i obaveze ugovornih strana koja

  proizilazeizradaipoosnovurada,auskladusapozitivnimzakonskimpropisima.

  lan2.

  Zaposlenikusmisluovogugovorajefizikolicekojejezaposlenonaosnovuugovoraoradu.

  Poslodavacizovogugovorajefizikoilipravnolicekojezaposlenikudajeposaonaosnovuugovoraoradu.

  lan3.

  Ovaj ugovor primjenjuje se u svim preduzeima sa dravnim, odnosno veinskim dravnim kapitaloma na

  podrujuFederacijeBosneiHercegovine

  lan4.

  Ugovorseodnosinadrutvakojauoblastiprometaobavljajuslijedeedjelatnosti:

  trgovinanavelikoimalo trgovinskeusluge(posredovanje,zastupanje,komisioneusluge) ostaleusluge(uskladitenje,pedicija,kontrolakvalitetaikvantitetarobe) robneberzeimarketing trnicenavelikoimalo trgovinskicentri,stonepijace,vaariisajmovi ugostiteljstvoiturizam poslovne,intelektualne,ekonomske,organizacionotehnolokeusluge drugedjelatnostiuoblastiprometaipruanjausluga

 • Odredbe ovog ugovora odnose se i na strane koje, prema odredbama Zakona o radu ( u daljem tekstu Zakon)

  mogubitistranekolektivnogugovora,akojemunaknadnopristupe.

  lan5.

  Ovajugovorsezakljuujenaodreenovrijemeitonaperiododgodinudana.

  Ako po isteku roka na koji je ovaj ugovor zakljuen ni jedna od ugovornih strana ugovor ne otkae, njegovo

  vaenjeproduujesedootkazailizakljuivanjanovogugovora.

  II.RADNIODNOS

  lan6.

  Nainipostupakzasnivanjaradnogodnosavrisepremazakonu.

  Danom zasnivanja radnog odnosa smatra se dan zakljuivanja ugovora o radu izmeu poslodavca i

  zaposlenika.

  lan7.

  Opti uslovi za zasnivanje radnog odnosa propisani su zakonom i ovim Ugovorom, a posebne uslove koji se

  odnosenastrunuspremu,posebnaspecijalistikaznanja,radnoiskustvoidr.propisujeposlodavac.

  Lice koje trai zaposlenje i zaposlenik koji ispunjavaju opte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa ne

  mogu biti stavljeni u nepovoljniji poloaj zbog rase, pola, jezika, vjere i nacije, socijalnog porijekla, pripadnosti ili

  nepripadnostipolitikojstranciilisindikatu.

  III.UGOVORORADU

  lan8.

  Ugovororaduzakljuujeseupismenojformi.

  Prije zakljuivanja ugovora o radu poslodavac je duan omoguiti zaposleniku upoznavanje sa zakonskim

  propisimaoradu,propisimaizoblastizatitenaradu,ovimugovoromipravilnikomoradu.

 • lan9.

  Ugovoromoraduizl.8.ovogugovorazaposlenikiposlodavacreguliuslijedeapitanja:

  1. nazivisjediteposlodavca

  2. ime,prezimeiadresazaposlenika,

  3. trajanjaugovoraoradu

  4. datumotpoinjanjarada,

  5. mjestorada

  6. tanodefinisanoradnomjestonakojemsezaposlenikzapoljavaikratakopisposlova,

  7. duinairasporedradnogvremena,

  8. uslovirasporedazaposlenikaizjednogmjestaradaudrugo,

  9. osnovnaplata,kriterijisloenostiposlova,dadacinaplatu,kaoivrijemeisplateprimanajanakoja

  zaposlenikimapravo,

  10. trajanjeplaenoggodinjegodmora,odnosnonainodreivanjatrajanjaistog,

  11. otkaznimrokovimakojihsemorapridravatizaposlenikiposlodavac,

  12. drugapravaiobavezeposlodavcaizaposlenika.

  Umjesto podataka iz stava 1. ta.7 do 12 ovog lana , moe se u ugovoru o radu naznaiti odgovarajui zakon,

  Kolektivniugovor,ilipravilnikoradukojimsuureenatapitanja

  lan10.

  Ugovororaduzakljuujesenaneodreenovrijeme,akoZakonomnijedrugaijeodreeno.

  UgovororadumoesezakljuitiinaodreenovrijemeusluajevimautvrenimZakonom.

  lan11.

  Ugovororaduzakljuujesezapunoradnovrijeme,alimoebitizakljuenizaradnovrijemekraeodpunog.

  Ako je ugovor o radu zakljuen za radno vrijeme krae od punog, zaposlenik moe sa drugim poslodavcem

  zakljuiti novi ugovor o radu do punog radnog vremena pod uslovom da to ne remeti izvravanje obaveza kod

  poslodavcasakojimveimaugovorinijeusuprotnostisal.62ovogugovora.

 • lan12.

  Stranidravljanizasnivajuradniodnosizakljuujuugovororaduuskladusazakonom.

  Ugovorom o radu koji poslodavac zakljuuje sa stranim dravljaninom ne moe se propisati manji ni vei obim

  prava i obaveza od obima prava i obaveza koji je utvren domaem zaposleniku za obavljanje iste vrste i obima

  posla.

  lan13.

  Ukolikosezaposlenikupuujenaraduinostranstvo,prethodnosezakljuujeposebniugovor.

  Ugovorizstava1.ovoglana,poredpodatakaizl.9ovogugovora,sadriipodatke:

  1. trajanjeradauinostranstvu,

  2. valutiukojojeseisplaivatiplataiostalaprimanjanakojezaposlenikimapravozavrijemeradau

  inostranstvu,

  3. uslovimavraanjauzemlju,

  4. drugepodatkeuskladusaZakonomoraduiovimugovorom.

  IV.OBRAZOVANJEIUSAVRAVANJEZARAD

  lan14.

  Poslodavac moe, u skladu sa potrebama rada, omoguiti zaposleniku obrazovanje,osposobljavanje i

  usavravanjezarad.

  Zaposlenik je obavezan, u skladu sa svojim sposobnostima i potrebama rada, obrazovati se, osposobljavati i

  usavravatizarad.

  Poslodavac je obavezan prilikom promjena ili uvoenja novog naina ili organiziranja rada, omoguiti

  zaposlenikuobrazovanje,osposobljavanjeiliusavravanjezarad.

  Prava i obaveze izmeu zaposlenika koji se upuuje na obrazovanje i poslodavca, utvruje se posebnim

  ugovoromuskladusaovimugovorom,pravilnikomoraduiugovoromoradu.

  V.PROBNIRAD

  lan15.

 • Zakljuivanjemugovoraoradumoeseugovoritiprobnirad,kojinemoetrajatidueodtrimjeseca.

  Akojeugovorenprobnirad,otkaznirokiznosinajmanjesedamdana.

  VI.PRIJEMPRIPRAVNIKA

  lan16.

  Poslodavacmoezakljuitiugovororadusapripravnikom.

  Pripravnik je zaposlenik koji prvi put zasniva radni odnos u zanimanju za koje se kolovao, radi strunog

  osposobljavanja za samostalan rad, s tim da duina pripravnikog osposobljavanja, s obzirom na stepen

  strunespreme,moetrajati:

  zaposloveIIIiIVstepena6mjeseci zaposloveViVIstepena9mjeseci zaposloveVIIiVIIIstepena12mjeseci

  Pripravnikobavljapripravnikistapoprogramukojegjeposlodavacduanutvrditipravilnikomoradu.

  VII.RADNOVRIJEME

  lan17.

  Radnovrijemezaposlenikatrajenajdue40satasedmino.

  Poetak i zavretak radnog vremena, ukljuujui i vrijeme odmora tokom rada poslodavac regulie pravilnikom

  oraduilipisanomodlukom.

  lan18.

  Prekovremeniradnijedozvoljenmaloljetnomzaposleniku.

  Trudnica, majka, odnosno posvojitelj sa djetom do 3 godina ivota i samohrani roditelj odnosno usvojilac sa

  djetetom do 6 godina ivota moe raditi prekovremeno ako da pismenu izjavu o dobrovoljnom pristanku na

  takavrad.

  O hitnom prekovremenom radu , poslodavac je obavezan obavijestiti zaposlenika najkasnije jedan dan

  unaprijed,osimusluajuiznenadnepotrebekojasenijemoglapredvidjeti.

 • lan19.

  Ako priroda posla to zahtijeva, puno radno vrijeme moe se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje

  due, a tokom drugog perioda krae od punog radnog vremena, s tim da prosjeno radno vrijeme ne moe biti

  dueod52satasedmino,azasezonskeposlovenajdue60satisedmino.

  Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena, prosjeno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog

  periodaodreenogpravilnikomoradu,nemoebitidueod40satiusedmici.

  Akojeuvedenapreraspodjelaradnogvremena,takvoradnovrijemenesmatraseprekovremenimradom.

  VIII.ODMORIIODSUSTVA

  lan20.

  Zaposlenik za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaeni godinji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih

  dana.

  Na broj dana godinjeg odmora iz stava 1. ovog lana, zaposlenik ima pravo na godinji odmor u duem

  trajanjupoosnovuslijedeihkriterija:

  a.)radnista

  od2donavrenih5godina1radnidan od6donavrenih10godina2radnadana od11donavrenih15godina5radnihdana od16donavrenih20godina8radnihdana od21donavrenih25godina10radnihdana prekonavrenih26godina12radnihdana

  b.)zdravstveniisocijalniuslovizaposlenika

  roditeljuistarateljudo7godina1danzasvakodijete samohranomroditeljuistarateljudo10godina1danzasvaklodijete samohranomroditeljuistarateljusahendikepiranimdjetetom2danazasvakodijete invalidu2dana

  c.)uslovirada

  radnaposlovimasaoteanimuslovimarada1dan

 • Maloljetnizaposlenikimapravonagodinjiodmorutrajanjuodnajmanje24radnadana.

  Zaposlenik koji radi na poslovima na kojima se uz primjenu mjera zatite na radu , nije mogue zatititi od

  tetnih uticaja, ima pravo na godinji odmor u trajanju od najmanje od 30 radnih dana, to se posebno ureuje

  pravilnikomoradu

  lan21.

  Plan koritenja godinjih odmora donosii poslodavac , najkasnije do 31.marta tekue godine i prezentira ga

  zaposlenicima.

  O vremenu i trajanju godinjeg odmora zaposlenik mora dobiti pismeno rjeenje, najmanje 15 dana prije

  koritenja.

  U vrijeme trajanja godinjeg odmora ne uraunava se vrijeme privremene nesposobnosti za rad, vrijeme

  praznika u koje se ne radi, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se zaposleniku priznaje u sta

  osiguranja.

  Ako je rad organizovan u manje od est radnih dana u sedmici, pri utvrivanju trajanja godinjeg odmora

  smatrasedajeradnovrijemerasporeenonaestradnihdana.

  lan22.

  Zaposlenikimapravonaplaenoodsustvodo7danaujednojkalendarskojgodiniuslijedeimsluajevima:

  zakljuivanjabrakado5radnihdana roenjeilisklapanjebrakadjetetado3radnadana smrtilanaporodicedo7radnihdana smrtiroditeljasuprunikado3radnadana tekebolestilanaporodicedo3radnadana selidbedo2radnadana dobrovoljnidavalackrvi1radnidan

  lanom porodice u smislu stava 1. ovog lana smatraju se brani, odnosno vanbrani drug, dijete (brano,

  vanbrano, usvojeno, pastore i dijete bez roditelja uzeto na izdravanje), otac, majka, ouh, maeha, usvojilac,

  djedibaba(poocuimajci)braaisestre.

  Ako se tokom kalendarske godine ponovi neki od smrtnih sluajeva, zaposlenik ima pravo na plaeno odsustvo

  iakojeutokugodineiskoristiopodrugimosnovamasvihsedamdana.

  U toku jedne kalendarske godine zaposlenik ima pravo na plaeno odsustvo 2 radna dana radi zadovoljenja

  svojihvjerskihpotreba.

 • Zaposlenik ima pravo na plaeno odsustvo i za vrijeme obrazovanja, strunog osposobljavanja , usavravanja i

  drugimsluajevimautvrenimpravilnikomoradu.

  lan23.

  Zaposlenikusenanjegovzahtjevmoeodobritineplaenoodsustvodo30danauslijedeimsluajevima:

  njegalanaporodice gradnjailipopravkakueilistana lijeenjanavlastititroak obrazovanja,osposobljavanja,usavravanjailispecijalizacijenavlastititroak udrugimopravdanimsluajevima.

  Uslovi i nain pod kojima se moe koristiti neplaeno odsustvo iz stava 1 ovog lana utvrditi e poslodavac

  pravilnikomoradu.

  Ako to okolnosti zahtijevaju i doputaju, neplaeno odsustvo iz stava 1. ovog lana, moe se odobriti u trajanju

  duemod30dana.

  Zaposlenik ima pravo na neplaeno odsustvo do 2 radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja

  njegovihvjerskihodnosnotradicijskihpotreba.

  Za vrijeme odsustva iz stava 1. , 3. i 4 ovog lana, prava i obaveze zaposlenika koja se stiu na radu i po

  osnovurada,miruju

  IX.ZATITAZAPOSLENIKA

  lan24.

  Poslodavac je duan obezbijediti uslove rada i sve potrebne mjere line i kolektivne zatite na radu kojima se

  titi fiziko i psihiko zdravlje i lina i kolektivna bezbjednost zaposlenika u procesu rada, u skladu sa Zakonom

  ozatitinaraduidrugimpropisimaizoblastizatitenaradu.

  lan25.

  Zaposlenikimapravoodbitidaradiakomunisuobezbijeenapropisanasredstvazatitenaradu.

  Zaposlenik koji u sluaju ozbiljne i prijetee opasnosti za ivot i zdravlje napusti svoje radno mjesto ili opasno

  podruje, ne smije zbog tog postupka biti doveden u nepovoljan poloaj i uiva zatitu od bilo kakvih posljedica,

 • osim ako je po posebnim propisima ili pravilima struke duan se izloiti opasnosti radi spaavanja ivota i

  zdravljaljudiiimovine.

  Usluajevimaizstava1.i2.zaposlenikjeduanobavijestitiodgovornoliceilipovjerenikazatitenaradu.

  lan26.

  Ukoliko zaposlenik samoinicijativno ne koristi sredstva zatite na radu, ne odbije izvravanje poslova ako mu

  zatitna sredstva nisu obezbijeena, i zbog toga doivi nesreu na poslu, gubi pravo na zatitu zbog povrede

  naradu.

  lan27.

  Ako se utvrdi da poslodavac nije obezbijedio propisana sredstva zatite na radu ili da je prisilio zaposlenika da

  radi bez tih sredstava, a zaposlenik zbog toga doivi nesreu na poslu, poslodavac snosi sve trokove lijeenja

  inaknadutetepriinjenezaposleniku.

  lan28.

  Provoenje mjera zatite na radu obezbjeuje poslodavac u skladu sa odgovarajuim propisima o zatiti na

  radu.

  lan29.

  Zaposleniku, koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme dok je privremeno

  nesposobanzarad,poslodavacnemoeotkazatiugovororadu.

  Povreda na radu, bolest ili profesionalna bolest ne mogu tetno uticati na ostvarivaje prava zaposlenika iz

  radnogodnosa.

  Poslodavac moe, samo uz prethodnu saglasnost vijea zaposlenika, odnosno Sindikata ako isto nije formirano

  ili nema uslova za njegovo formiranje, otkazati ugovor o radu zaposleniku kod kojeg postoji smanjena radna

  sposobnostilineposrednaopasnostodnastankainvalidnosti.

 • X.PLAAIDODACINAPLAU

  lan30.

  Poslodavacjeobavezanzaposlenikuzaobavljeniradisplatitiplau,kojase

  sastojiod:

  osnovneplae, poveaneplaepoosnovuradnogstaa, ostalihdodatakanaplau.

  lan31.

  Plaaseisplaujezaperiodkojinemoebitiduiod30dana.

  lan32.

  Podacioplaamapoodredbamaovogugovoraipravilnikaoradusujavni.

  Podaciopojedinanimisplatamanisujavni.

  lan33.

  Osnovna plata je najnii iznos koji se zaposleniku mora isplatiti za puno radno vrijeme, za posao odgovarajue

  grupesloenosti,normalneusloveradairezultaterada

  Osnovna plata odreenog radnog mjesta utvruje se tako da se osnovica najnie osnovne plate mnoi sa

  koeficijentomsloenostiposlovaizTarifnogdijelaovogugovora,atomesedodajedodataknaplatu.

  lan34.

  Najnia osnovna plata za najjednostavnije poslove ne moe biti manja od 60% prosjene plate ostvarene u

  Federaciji BiH, a prema posljednjim objavljenim podacimaFederalnog Zavoda za statistiku, raunajui od dana

  primjeneovogKolektivnogugovora.

 • Poslodavac koji vri drugaiji nain obrauna plate ne moe utvrditi platu u manjem iznosu od onoga koji je za

  istusloenostposlovautvrenovimugovorom.

  Usklaivanje najnie plate iz stava 1. ovg lana vriti e svaka 3 mjeseca u skladu sa rastom prosjene plate

  ostvareneuFederacijiBiH,premapodacimaFederalnogZavodazastatistiku.

  lan35.

  Osnovna plata za puno radno vrijeme i normalan rad zaposlenika utvrena na osnovu sloenosti poslova na

  radnom mjestu i normalnih uslova rada na radnom mjestu , a u skladu sa ovim ugovorom predstavlja najnii

  iznoskojegjeposlodavacduanisplatitizaposleniku.

  Normalnim radom smatra se ostvareni planirani radni doprinos utvren pravilnikom o radu ili uobiajenim za

  obavljanjeodreenihposlova.

  Sloenostposlovaradnogmjestausmisluovogugovorasadri:

  znaajradnogmjestauposlovanju potrebanstepenobrazovanjazaobavljanjeposlovaradnogmjesta stepenodgovornostiradnogmjesta potrebnoradnoiskustvo zahtijevanistepenkreativnostiiinicijativnosti ostalepsihofizikeosobinepotrebnezaradnaodreenomradnommjestu.

  lan36.

  Poslovi radnih mjesta se razvrstavaju u 10 grupa, a koje su utvrene u Anexu uz ovaj ugovor, s tim da je odnos

  vrijednostiradnihmjesta1:4

  lan37.

  Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, mogu se utvrditi kriteriji i mjerila za vrednovanje ostvarenih rezultata

  radaistimulacijazaposlenikazaostvarivanjeveihrezultatarada.

  Zaposlenik se mora unaprijed upoznati sa kriterijima i mjerilima za utvrivanje stimulativnog dijela plate, koji se

  obraunavaupostotkuiliuapsolutnomiznosu.

  lan38.

 • Osnovna plata uveava se za svaku godinu penzijskog staa za 0,6% , s tim da ukupno poveanje ne moe biti

  veeod20%.

  lan39.

  Zaposleniku pripada pravo na regres za koritenje godinjeg odmora u iznosu koji uz prethodno dobiveno

  miljenje Sindikata odreuje poslodavac, a koji ne moe biti manji od 70% prosjene plate ostvarene u

  FederacijiBiH,premaposljednjimobjavljenimpodacimaFederalnogZavodazastatiastiku.

  Regres se zaposleniku isplauje u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem zaposlenik koristi godinji odmor, a

  najkasnijedokrajajulatekuegodine.

  lan40.

  Osnovicaizstava1lana34.pomnoenakoeficijentomsloenostiposlova,poveavase::

  zaprekovremeniradnajmanje50% zanoniradnajmanje30% zaradudanesedminogodmora,20% zaradudanedravnogisvojegvjerskogpraznikanajmanje50% zaradudrugojsmjeni(akoradtrajevieod6satineprekidno)10% zadvokratniradsprekidomduimodjednogsata15%

  Ako je prisutno vie uslova istovremeno, dodaci iz prethodnog stava se kumuliraju, osim ako je dravni, vjerski

  ilineradnidanutvrenzakonom,nedjelja.

  lan41.

  Plaapripravnikaiznosi80%osnovneplatepripadajuegradnogmjesta.

  lan42.

  Zavrijemeprobnograda,zaposlenikupripadaplataradnogmjestanakojemseobavljaprobnirad.

 • lan43.

  Za vrijeme zamjene odsutnog zaposlenika, zaposleniku pripada plata onog radnog mjesta koje je za

  zaposlenikapovoljnije.

  Pravo na platu iz prethodnog stava pripada zaposleniku kada obavlja poslove zamjene najmanje 15 radnih

  dana.

  lan44.

  Zaposleniku invalidu, od dana nastanka invalidnosti ili od dana utvrene opasnosti od invalidnosti, odnosno od

  dana zavretka prekvalifikacije ili dokvalifikacije i rasporedom na odgovarajue radno mjesto, pripada plata u

  iznosuradnogmjestanakojemjeradiodonastankatihokolnosti,akojetozazaposlenikapovoljnije.

  XI.NAKNADAPLATE

  lan45.

  Zaposlenikupripadanaknadaplateuvisiniplatekaodajeradiouslijedeimsluajevima:

  godinjegodmora plaenogodsustva dravnog,vjerskogineradnihdanautvrenihzakonom zavrijemeprekidaradadokojegjedolobezkrivicezaposlenika akozaposlenikodbijeraditizatotonisuprovedenepropisanemjerezatitenaradu.doksene

  provedupropisanemjerezatitenaradu. obrazovanja,prekvalifikacijeistrunogosposobljavanjauskladusapotrebamaposlodavca. obrazovanjeiliosposobljavanjesindikalnihpovjerenika.

  Pravilnikomoradumoguseutvrditiidrugividovinaknadazaspecifinesluajeve.

  lan46.

  U sluaju odsustvovanja zaposlenika sa rada zbog bolovanja zaposleniku pripada naknada plate utvrena

  propisimaozdravstvenomosiguranju.

 • lan47.

  Zaposlenikimapravonaishranuutokurada.

  Ukoliko ishranu poslodavac ne obezbjeuje, poslodavac je obavezan zaposleniku isplatiti novanu nadokandu

  za ishranu, u visini najmanje 25% prosjene plate na podruju Federacije Bosne i Hercegovine isplaene u

  prethodnatrimjeseca.

  lan48.

  Zaposlenikimapravonaobezbijeenprijevoznaposaoisaposla.

  lan49.

  Za vrijeme provedeno na slubenom putu u zemlji po nalogu poslodavca, zaposleniku pripada dnevnica u

  iznosu najmanje 10% od prosjene plate ostvarene u Federaciji BiH, prema posljednjim podacima Federalnog

  Zavodazastatistiku.

  Putni trokovi priznaju se u cjelini, kao i trokovi noenja prema priloenom raunu, osim hotela "deluxe"

  kategorije.

  Naknadanadoknadezaishranuidnevnicesemeusobnoiskljuuju

  lan50.

  Dnevnicazaslubenoputovanjeuinostranstvoobraunavaseuvisinipropisanojzakorisnikeorganauprave.

  Slubenoputovanjeuinostranstvoodobravaposlodavac.

  lan51.

  Za vrijeme rada van sjedita poslodavca rad na terenu, poslodavac je duan zaposleniku obezbijediti smjetaj

  ilinaknaduzasmjetaj,stimdatajiznosnemoebitimanjiod75%dnevnicekojaseisplaujeutomperiodu.

 • lan52.

  Zaposlenik koji po je odluci poslodavca upuen na rad van mjesta prebivalita svoje porodice, ima pravo na

  nadokandu za odvojeni ivot u visini mjesenog iznosa koji ne moe biti vei od 70%.prosjene plate u

  FederacijiBosneiHercegovine.

  Takoutvrenanaknadazaodvojeniivot,umanjujesezaiznostrokovasmjetajaakojesmjetajosiguran.

  Naknadazaodvojeniivot,terenskidodatakidnevnice,meusobnoseiskljuuju.

  lan53.

  Zaposleniku kojem je odobreno koritenje privatnog auta u slubene svrhe, ima pravo na naknadu trokova u

  iznosuod25%odcijenelitrebenzina(super98)popreenomkilometru.

  Pravonakoritenjeprivatnogautauslubenesvrhe,odreujeposlodavac.

  lan54.

  Poslodavacjeobavezanisplatitinaknaduuenicimaistudentimazavrijemeprakseuvisini:

  zaprvuidrugugodinusrednjegobrazovanjaiviekoleilifakulteta30%osnovneplatetogradnogmjestakodposlodavca.

  zatreuietvrtugodinusrednjegobrazovanjailifakulteta50%osnovneplatetogradnogmjestakodposlodavca.

  lan55.

  Zaposlenikilinjegovaporodicaimajupravonapomouslijedeimsluajevima

  pomousluajusmrtizaposlenikauvisiniodtriprosjenoostvareneplateu

  FederacijiBJHiliplatazaposlenika,akojetozanjegapovoljnije.

  pomousluajusmrtilanaueporodiceoddvijeprosjenoostvareneplate

  uFederacijiBiHiliplatezaposlenika,akojetozanjegapovoljnije.

  pomoizboginvalidnostizaposlenikauvisiniodtriprosjenoostvareneplateuFederacijiBiHilinjegovihplata,ovisnotajezazaposlenikapovoljnije.

 • pomozbogbolovanjaduegod90danauvisinijednokratnepomoi.

  lan56.

  Za neprekidan radni sta ostvaren kod istog poslodavca zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu na nain

  utvrenpravilnikomoraduposlodavca.

  lan57.

  Zaposlenikimapravonaotpremninuusluajukadaodlaziupenziju.

  Otpremnina ne moe biti nia od tri prosjene plate ostvarene u Federaciji BiH ili njegove plate ostvarene u

  prethodnomperiodu,ovisnoodtogatajezaposlenikupovoljnije.

  lan58.

  Poslodavac moe obezbijediti poklon djeci do 15 godina starosti, roditelju nosiocu zdravstvenog osiguranja

  djetetazadravneilivjerskepraznikeuiznosupremasvojimmogunostima.

  lan59.

  Poslodavac moe samostalno ili na osnovu odluke vlasnika kapitala da odluuje o nagradi zaposlenika po

  osnovu dobiti i na druge naine, povodom vjerskih, nacionalnih i dravnih praznika, a sa ciljem stimulacije i

  postizanjaboljihrezultatarada,ostvarenihuteda,racionalizacijeiinovacije.

  XII.ZABRANATAKMIENJAZAPOSLENIKASAPOSLODAVCEM

  lan60.

  Zaposlenik ne moe bez odobrenja poslodavca, za svoj ili tui raun zakljuivati poslove iz djelatnosti koju

  obavljaposlodavac.

  Zaposlenicisuobavezniuvatisveposlovnetajne.

  Nepridravanjeovihodredbipredstavljaosnovzaprestanakradnogodnosa.

 • lan61.

  Poslodavac i zaposlenik mogu ugovoriti da se odreeno vrijeme, nakon prestanka ugovora o radu, a najdue

  dvije godine od dana prestanka tog ugovora, zaposlenik ne moe zaposliti kod drugog lica koje je u trinoj

  konkurenciji sa poslodavcem i da ne moe za svoj raun ili za raun treeg lica, sklapati poslove kojima se

  takmiisaposlodavcem.

  Ugovor iz stava 1. ovog lana moe biti sastavni dio ugovora o radu, a zaposlenika obavezuje samo ako je i

  poslodavacpreuzeoobavezuuskladusaZakonomoradu.

  lan62.

  Ugovorena zabrana takmienja obavezuje zaposlenika samo ako je ugovorom poslodavac preuzeo obavezu da

  e zaposleniku za vrijeme trajanja zabrane isplaivati naknadu najmanje u iznosu polovine prosjene plate

  isplaenezaposlenikuuperioduod3mjesecaprijeprestankaUgovoraoradu.

  Naknaduizstava1ovoglanaposlodavacjeduanisplatitizaposlenikukrajemsvakogkalendarskogmjeseca.

  XIII.VIJEEZAPOSLENIKA

  lan63.

  Zaposlenici kod poslodavaca koji zapoljava najmanje 15 zaposlenika, imaju pravo da formiraju vijee

  zaposlenika,kojeeihzastupatikodposlodavcauzatitinjihovihpravaiinteresa.

  Ako nema uslova za formiranje vijea zaposlenika, njegovu funkciju moe preuzeti Sindikalna podrunica

  formiranakodtogposlodavca.

  lan64.

  Vijee zaposlenika se formira na zahtjev sindikata ili najmanje 20% zaposlenika, a njegov nain formiranja i

  radasereguliezakonom.

  XIV.USLOVIZARADSINDIKATAIZATITASINDIKALNOGPOVJERENIKA

 • lan65.

  Zaposlenici imaju pravo sindikalnog organizovanja u skladu sa meunarodnim konvencijama, zakonom, ovim

  ugovoromistatutomsindikata.

  Sindikalno organizovanje poslodavac ili organ upravljanja, bez obzira na vrstu vlasnitva ne moe ograniiti niti

  zabraniti.

  lan66.

  Poslodavacjeduanuskladusasvojimmogunostimazaradsindikataosiguratislijedeeuslove:

  prostorzaradiodravanjesindikalnihsastanakabeznaknadetrokova, strune,tehnikeiadministrativneuslugezaradsindikataumjeriukojojjetoneophodnoza

  ostvarivanjesindikalnefunkcije. obrauninaplatusindikalnelanarineputemplatnelistelanovasindikatapopodacimasindikata,te

  istudoznaitinairoraunsindikata. plaenoodsustvozavrijemesindikalnogobrazovanja.

  lan67.

  Sindikatkodposlodavcadjelujeuskladusasindikalnimpravilima.

  Sindikatjeduanodlukuoizboru,odnosnoimenovanjusindikalnogpovjerenika,dostavitiposlodavcu.

  Sindikalnom povjereniku poslodavac mora osigurati uslove za nesmetano obavljanje aktivnosti koje se odnose

  nazatituiunapreenjepravaiinteresalanovasindikata.

  Za ostvarivanje prava iz stava 3. ovog lana, poslodavac je obavezan obezbijediti pristup podacima i

  informacijamakojesuvanezaostvarenjetogprava.

  lan68.

  Sindikalni povjerenik, odnosno sindikalno povjerenitvo, ima sva prava i obaveze zaposlenikog vijea, ako ono

  nijeizabrano,uzpisanisporazumsaposlodavcem.

  Sindikalnipovjerenikobavezanjesvojuaktivnostobavljatitakodanetetiuspjenostiposlovanjaposlodavca.

 • Pravo na sindikalnu aktivnost sa naknadom plae shodno stava l. ovog lana, Glavni sindikalni povjerenik

  ostvaruje ovisno o broju lanova sindikata kod poslodavca i to tako, da za svakog lana sindikata ima pravo na

  trisataaktivnostitokomkalendarskegodine.

  Poslodavac je obavezan omoguiti odsustvo sa rada sa naknadom plate do 30 dana u toku jedne kalendarske

  godine, lanu Kantonalnog odbora sindikata, kao i lanu organa i tijela STBiH odnosno Saveza Samostalnih

  sindikataBiH.

  lan69.

  Sindikalnom aktivisti za vrijeme obavljanja sindikalnog rada i est mjeseci nakon toga, se zbog sindikalnog rada

  ibezsaglasnostisindikatanemoe:

  otkazatiugovororadu, premjestitiuokviruistogposlodavca,ilinaradkoddrugogposlodavca, ubrojatimeuviakzaposlenika stavitiunepovoljnijipoloajoddrugihzaposlenika. pokrenutidisciplinskiiliodtetnipostupak.

  XV.KOLEKTIVNOOSIGURANJE

  lan70.

  Zaposlenikimapravonakolektivnoosiguranjezasluajpovredenaradu,tjelesnenesposobnostiilismrti.

  Oizboruosiguravaaodluujeposlodavacnaijiterettrokovaposlovanjasevriuplatapremijeosiguranja.

  Nakrajukalendarskegodinezaposlenikuseuruujepregleduplaenihpremijaosiguranja.

  XVI.PRAVAIOBAVEZEUGOVORNIHSTRANAINAINRJEAVANJASPOROVA

  lan71.

  Potpisnici ugovora e svim raspoloivim sredstvima nastojati da se ovaj ugovor izvrava, a njegove odredbe

  potuju.

  Za rjeavanje sporova nastalih izmeu potpisnika ugovora koji se ne mogu rijeiti meusobnim pregovaranjem i

  dogovorom,osnivasemirovnoiarbitranovijee.

  Smatra se da je spor meu stranama ako se one ne mogu dogovoriti o zakljuivanju, promjeni ili dopuni

  ugovora,jerseobavezujudaenastojatisvesporoverijeitimirnimputem.

 • lan72.

  Za vrijeme vaenja i provoenja ovog ugovora, stranke e se uzdravati od akcija industrijske borbe kao to su

  trajk,bojkotisl.

  Obaveza uvanja socijalnog mira ne odnosi se na pitanja o kojima je pokrenut zahtjev za poinjanje kolektivnih

  pregovora radi njihovog ureenja, kao na postupanje stranaka u sluaju neuspjelog pokuaja mirnog rjeavanja

  kolektivnihradnihsporovaizovogugovora.

  lan73.

  Sindikat i poslodavac dogovaraju pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati u sluaju trajka ( koji objekti i

  koliko dugo e raditi, kako bi se osiguralo nuno snabdijevanje graana, te o drugim poslovima koji se u vrijeme

  trajkanesmijuprekidati)

  lan74.

  Svakaugovornastranaimapravopredloitiizmjenuilidopunuugovora.kojatoradiupismenojformi.

  Drugastranaimaobavezuodgovoranapredloeneizmjeneilidopuneurokuod30dana.

  Ako se potpisnici ugovora ne sporazumiju o izmjenama ili dopunama ugovora, odnosno ne postignu dogovor u

  postupkumirenja,rjeavanjesporasepovjeravaarbitranomvijeu.

  lan75.

  Za rjeavanje kolektivnih radnih sporova izmeu potpisnika ovog ugovora, koje nije bilo mogue rijeiti

  meusobnim pregovaranjem, pokree se postupak mirenja. Postupak mirenja pokree se na pismenu inicijativu

  jednogodpotpisnikaovogugovora.

  Mirovnovijeeimapredsjednikai4lana.Svakipotpisnikugovoraimenujepodvalanamirovnogvijea.

  Mirovnovijeesporazumnoimenujepredsjednikavijeaizredapriznatihnaunih,strunihijavnihzaposlenika.

 • lan76.

  U postupku mirenja ispitati e se navodi i prijedlozi stranaka, a po potrebi prikupit e se i dodatni podaci i

  sasluatistranke.

  Mirovno vijee e dati pismeni prijedlog rjeenja spora, a mirenje je uspjelo ako ugovorne strane prihvate taj

  prijedlog.

  lan77.

  Ako ne uspije ni postupak mirenja, ugovorne strane mogu rjeavanje kolektivnog radnog spora povjeriti arbitrai

  odtrilana.

  Arbitraazasvakisporseimenujeizirelistearbitarakojususaglasnoutvrdilipotpisniciugovora.

  Postupakzautvrivanjekrenjaodredbiovogugovoramogupokrenutipotpisniciovogugovora.

  lan78.

  Arbitraasvojuodlukutemeljinazakonima,ovomugovoruipravinosti.

  Arbitranaodlukamorabitiobrazloena,osimakostraneusporuneodluedrugaije.

  Protivarbitraneodlukealbanijedoputenaiistaimapravnusnaguidejstvoovogugovora.

  lan79.

  Ugovornestraneimenujuzajednikotijelozatumaenjeodredbiovogugovoraipraenjenjegoveprimjene.

  Zajednikotijeloima6lanova,odkojihsvakastranaimenujepotrilana.

  lan80.

  Svakastranamoeotkazatiovajugovor.

 • Otkazjepotrebnodrugojstraninajavitiurokukojinemoebitikraiod60dana.

  Pootkazivanjuugovora,svakastranamoetraitizakljuivanjenovogugovora.

  XVII.TRAJK

  lan81.

  Ako se iscrpe svi metodi mirnog rjeavanja nastalih sporova, Sindikat e traiti izjanjavanje svojih lanova o

  stupanjuutrajk.

  trajk organizira i vodi sindikat u skladu sa Zakonom o trajku (Sl.N.FBiH br. 14/00), pravilima Sindikata o

  trajku,StatutuSindikataradnikatrgovineBosneiHeregovineiovimugovorom.

  lan82.

  Organizovanje i sudjelovanje u trajku na nain utvren zakonom i pravilima Sindikata ne predstavlja povredu

  radneobavezeinemoebitiosnovzautvrivanjebilokakveodgovornostinitizaprestanakradnogodnosa.

  XVIII.PRELAZNEIZAVRNEODREDBE

  lan83.

  Odredbe ovog ugovora primjenjuju se neposredno, osim onih odredbi za koje potrebna odgovarajua razrada u

  pravilnikuoradu.

  Ako bi pravilnikom o radu neko pravo zaposlenika bilo utvreno u manjem obimu od prava naznaenih u ovom

  ugovoru,primjenjujuseodredbeovogugovora.

  lan84.

  Trokove pripremanja, praenja i ostvarivanja ugovora snose ugovorne strane svaka u svom dijelu, a trokove

  pripremanjairadamirovnogvijea,arbitraeikomisijezatumaenjeugovorastranedijeleproporcionalno.

  lan85.

 • Za ostvarivanje prava i obaveza poslodavaca i zaposlenika koja nisu regulisana ovim ugovorom primjenjuje se

  Zakonoradu

  lan86.

  Tumaenje, primjena i provoenje ovog ugovora u nadlenosti je zajednike komisije koju sporazumno

  obrazujupotpisniceovogugovora.

  lan87.

  Ovajugovorsesmatrazakljuenimkadagauistovjetnomtekstuprihvateipotpiupredstavnicipotpisnika.

  lan88.

  Ovaj Ugovor dostavlja se Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica , a objavljuje se u

  SlubenimnovinamaFederacijeBiHistupanasnaguosmogdanaoddanaobjave.

  ZaFederalnoministarstvotrgovineZaSindikatradnikatrgovineBiH

  MINISTARPREDSJEDNIK

  IVKOVIBranko,diploeccKOVAHasan,oecc

  Broj:01021310/00Broj174/00

  Mostar,02.11.2000.god.Sarajevo,30.11.2000.

 • ANEKSKOLEKTIVNOMUGOVORU

  Utvrivanjeosnovneplae

  1.Tabelaradnihmjestapogrupamaikoeficijentimasloenostiposlova.

  2.Vrednovanjeposebnihznanjaisposobnostikojanisubilaobuhvaenautvrenimgrupamasloenosti.

  GrupaOpisposlovaNajniikoeficijentsloenosti(ikarakteristinaradnamjesta)sloenostiposlova

  I.Jednostavnirutinskiposao(pomoniradnik,spremaica,uvar,servir,sobarica)1,00

  II.Manjesloeniposloviizadaci(dostavljarobe,telefonist,mesar,kuharjednostavnihjela)1,15

  III . Srednje sloeni poslovi i zadaci (daktilograf,pomoni administrator, evidentiar, disponent robe, konobar,

  kuharposlastiar)1,35

  IV . Srednje sloeniji i raznovrsniji poslovi (blagajnik,prodava,skladitar,voza,knjigovoa,kuhar specijalista )

  1,60

  V . Sloeniji poslovi i zadaci koji zahtjevaju veu samostalnost (poslovoa manje prodavnice,bilansist,kadrovski

  tehniar,hotelskadomaica)1,85

  VI. Poslovi koji zahtjevaju veu kreativnost i samostalno (komercijalist,ekonomist,tehnolog,poslovoa srednje

  prodavnice,kulinar)2,20

  VII. Poslovi koji zahtijevaju vee angaovanje i samostalnost (poslovoa skladita,poslovoa vee

  prodavnice,samoposluge,rukovodilacodjeljenja)2,55

  VIII.Poslovi koji zahtijevaju dodatno poznavanje ueg podruja djelovanja (diplomirani ekonomist,dipl.pravnik,

  ing.zatitenaradu)3,00

  XV. Vrlo sloeni poslovi koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost, te dodatna specijalistika znanja (rukovodilac

  ekonomskofinanciskog,komercijalnog,kadrovskog,pravnog,opteg,informatikogsektora)3,45

  X. Najsloeniji poslovi i zadaci s posebnim znaenjem za poslovanje (direktor ekonomskofinancijskog

  sektora,direktorpravnih,kadrovskihioptihposlova)4,00

  Vrednovanjeposebnihznanja,sposobnostiiuslovakojinisuobuhvaeniutvrenimgrupamasloenosti

 • Pod posebnim zanimanjima, sposobnostima i uslovima koje treba posebno i vrednovati, podrazumjevaju se ona

  zanimanjakojanisuobuhvaenaivrednovanautvrenimstepenomstrunespremekonkretnogzanimanja.

  Preduzea mogu optim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom, utvrditi takve poslove i uslov za njihovo

  obavljanje (poseban struni ispit, znanje odreenog stranog jezika, posjedovanje odreenih specijalnih znanja i

  vjetinaidr.)

  AuriranoSrijeda,09Decembar200915:57