of 46 /46
На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Грански синдикат здравства и социјалне заштите Независности Синдикат медицинских сестара и техничара Србије и Влада, закључују ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим колективним уговором (у даљем тексту: овај уговор), у складу са законом и ратификованим међународним конвенцијама, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада, међусобни односи учесника овог уговора, поступак измена и допуна овог уговора и друга питања од значаја за запосленe и послодавца. Члан 2. Овај уговор непосредно се примењује у здравственим установама чији је оснивач Република Србија. Колективни уговор код послодавца и правилник о раду (у даљем тексту: општи акт) и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се утврђују мања права и неповољнији услови рада запосленог од права и услова утврђених законом, Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уговором. Колективним уговором код послодавца, односно уговором о раду могу се утврдити већа права од права утврђених законом, Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09) и овим уговором, као и друга права која нису предвиђена Општим колективним уговором („Службени гласник РС”, бр. 50/08, 104/08 и 8/09), односно овим колективним уговором, у складу са законом. Члан 3. Ако синдикат сматра да општи акт, односно уговор о раду није донет, односно закључен у складу са одредбама закона и овог уговора, или да поједине одредбе нису у складу са законом и овим уговором, дужан је да писмено обавести послодавца о потреби отклањања уочених повреда закона и овог уговора. Синдикат може, истовремено, да покрене поступак код инспекције рада и надлежног суда са захтевом за отклањање утврђених повреда закона, општег акта и уговора о раду, у складу са законом.

Poseban Kolektivni Ugovor u Zdravstvu

Embed Size (px)

Text of Poseban Kolektivni Ugovor u Zdravstvu

246. 1. ( , . 24/05, 61/05 54/09), : , , I. 1. ( : ), , , , , e . 2. . ( : ) , ( , . 50/08, 104/08 8/09) . , , ( , . 50/08, 104/08 8/09) , ( , . 50/08, 104/08 8/09), , . 3. , , , , . , , , , .

2

4. , , , - , . II. 1. 5. , ( : ). , , , , . . 6. .

. 2. , . 2. 7. , ( : ).

3 web . 8. , , : 1) ; 2) ( ); 3) (, ); 4) , ; 5) ; 6) . . 9. ( , , , , ). . . . 30 . 3. 10. . : 1) ; 2) , , ; 3) ; 4) ; 5) ;

4 6) ( ; 7) ; 8) ; 9) (, ); 10) , , ; 11) ; 12) , ; 13) ; 14) , , ; 15) . . . 11. , , . , . 12. . 1. , , . 13. , .

5

4. 14. , . . . . , . 5. 15. . , , ( : ). , . , . 6. 16. . ( , , , ).

6

, , , . . , , . 7. 17. ( : ) . , , , . 18. , - . . , . . . 19. , . .

7

. 20. , . 8. 21. , , . . 22. . : 1) , , ; 2) 50 , . , , II 2. . .

8

III. 1. 23. , , , : 1) ; 2) , , . 24. , : 1) ; 2) 15 ; 3) 30 ( ) ( ). 2. 25. , : 1) ; 2) . . 26. : 1) ; 2) , .

9 27. , ( : ) , , . , , (), . 1. . 1. 31. . . 28. , 30 . 29. , , (). 30. , , . 31. , .

10

3. 32. , . , 1. . 33. 32. , , .

1. 34. 40 , . 40 , 36 . 2. . , , - . 2. 35. ( ). .

11

. 1. 2. , . . 12 24 . 36. , , , : 1) ; 2) (, , ); 3) . 60 . 3. 37. , , , ( : ) . 38. , , . , , : 1) - 30 - , - -;

12

2) - 35 - ( , ), - ( , ), - ( ); 3) - 36 - ( , ), - ( ), , - ( ), - ( , , ), - ( ), - ( , ), - , ( , -), - ( ), - ( ); 4) - 37 - , ( , ), - ( ), - ( , ), - ( ) ( ) ; 5) - 38 - ( 22 6 ) . 2. , 30 .

13 . 2. 3. , . , .

4. 39. , , , . , , . 10 . 3. , 20 , , , . 40. , . . . .

14 41. , . , , , , , ( , , ), . , , , . 42. . 39 - 41. , . , . . 1. 2. , . 3. . . 43. 42. 4. , , .

15 , . 44. , , . 16 , , 24 . . 45. , , .

IV. 1. 46. 30 . . . 8 45 . 2. 47. 12 , .

16

3. 48. 24 . , . . , 3. , . 4. 49. 20 : 1) : - - ; 2) : - 3) : - 38. - 12 , - 38. - 10 , - 38. - , - 38. - , - 38. - . 4) , : - - ; 5) : - - ,

17 - 14 - , - 14 - , - - , - - , - - ; 6) : - , , , - . 1. 30 . 2. , 40 . 50. . . 14 .

V. 51. , : 1) 2) 3) 4) 5) - ; - ; - ; - ; - ;

18 6) - ; 7) - ; 8) - ; 9) , - ; 10) - ; 11) - - ; 12) . 1. , : 1) - ; 2) , , - ; 3) - , . : , , , , , , , . , ( ), , . 52. , , .

VI. 53. , , . , , , .

19

, . , . 54. : 1) , , ; 2) , ; 3) ; 4) . . 55. , , . 1. , . 56. .

20 VII. 1. 57. , , . 58. , . 59. , , , . , . 60. . . 1. . 61. , , , , . 62. , ,

21 , . 63. , , , , . 1. , . 1. , , . 2. 64. : 1) ; 2) ; 3) ; 4) 18 55 ; 5) . 65. . . . 66. , .

22

, . . 67. , , , . 68. , , , , , , , . 1. . 69. . . 70. .

23 3. 71. . . , , , . 72. . : - , - , - , , , . 2. 30 . 73. . 74. : 1) ;

24 2) , ; 3) ; 4) , ; 5) , . 75. . , , . 76. , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . 77. , , , , . 78. : 1) ; 2) ;

25 3) ; 4) , ; 5) ; 6) ; 7) . 79. , , , . , 1. , . , , . 80. , , . 81. , .

26 4. 82. : 1) ; 2) . , , . . , 15 3. , . 83. . , , , . . . . 84. : 1) ; 2) ;

27 3) ; 4) ; 5) , ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) , ; 10) ; 11) ; 12) ; 13) , . 85. - , , . 86. . . 87. . 1. .

28

88. . . 5. 89. . 6. 90. , , , , , . , 1. , , , , . . 1. 2. .

VIII. , 1. 91. , . , , , .

29

. 92. , , . 2. 3. 93. . . 94. . . , 30 . 95. , 30% . 1. . 1. , .

30 96. : 1) - 110% ; 2) - 26% ; 3) - 20% ; 4) (, , ) - 26% ; 5) - 26% ; 6) , - 0,4% ; 7) ( ). , . 1. , . 97. , , , . 1. . 98. , 20. , 5. . 99. 80% .

31 100. , , . 4. 101. , , : 1) ; 2) , , .; 3) ; 4) , , , , , ; 5) ; 6) . 102. 30 , : 1) 65% , ; 2) 100% , , . 103. 10% .

32 , . 42. 96. , 1. . 5. 104. , : 1) , ; 2) ; 3) , . 1. 1. , ( . 1. 2) ( ), 5% , , , , . 8 12 , 50% . . . 1. 3) . 105. 30% .

33 106. , , . 6. 107. : 1) , , , ; 2) , , , ; 3) , . . 2. , . 15 , . : 1) 50% - 10 ; 2) - 20 ; 3) - 30 ; 4) - 35 .

34 108. : - , - , - 8. . 109. : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . , 1. . 1. . 2), 3) 5) . 1. : , , , . 110. , , . IX. 111. : 1) ; 2) 65 15 , ;

35 3) ; 4) ; 5) 18 ; 6) ; 7) . 1. 112. : 1) - ; 2) , , , , - , ; 3) - ; 4) , . 2. 113. , : 1) , ; 2) : - ; - ; - ; - ; - ; - ;

36 - , ; - ; - ; 3) , ; 4) ; 5) 15 ; 6) ; 7) 171. 1. . 1)-4) ; 8) 33. 1. 10) ; 9) , ; 114. , . . 115. 116. 1. . 1) 3) , . 116. . , ,

37 , . 117. , . 118. . . 119. : 1) , ; 2) , ; 3) ; 4) , , , , , , , ; 5) ; 6) , . X. 120. , , , .

38 121. , , . 122. . 123. . . 124. : 1) ; 2) , . 125. , - , : - , ; - ; - ; - ; - , ; - , ; - ; - , . ,

39 , . 126. , , , , . ., , . , . (, .) . 127. , , . 128. , - : 1) - , , , , , ; 2) , ; 3) ; 4) ; 5) , ; 6) ; 7) ;

40 8) , , , , ; 9) , , , ., . 129. ( , , , , , y , .). 130. , : 1) 40 200 1 100 ; 2) 200 . : , , , , 60 . 2. -, , . , . . .

41 , 50% 1. . 131. , : 1) , ; 2) , , , , , . 1. 2) . 132. , , . 133. . . , . 134. , ( , , , , , ) ( , , , , , , ) , . , , , ,

42 .

XI. 135. - , , , , ( ), , . , , , - - . 136. : 1) ; 2) ; 3) . 1. , . . 1. , 30 . . XII. 137. .

43

, . 138. , . , . , . , .

XIII. 139. , . 140. , . . , . .

44 XIV. 1. 141. . , . 142. . 10 . , . 143. , . . 144. , , , , , 90 , . 2. 145. .

45 XV. 146. , , , , . . 37. 38. 49. 1. 3) 1. . 1. , . 147. . 148. . 149. . 15 . . . 150. , 90 , .

46 151. , , , . 152. . 1. je . 153. .

4353010.0038.3.Doc/1