Granski kolektivni ugovor

Embed Size (px)

Text of Granski kolektivni ugovor

U svezi s sve uestalijom praksom odravanja razliitih natjecanja, seminara , strunih skupova ili drugih obaveza uitelja Podsjeam da uitelji imaju pravo na 48 sati neprekidno tjedni odmor. Ukoliko je potrebno da radi osigurava mu se tjedni odmor tijekom 14 dana. Osnovna plaa uveava se za rad subotom 25 %, a za rad nedjeljom 35 %

Teko je zamisliti da e mu biti osigurani dani tjednog odmora, u tom sluaju mu pripada pravo i na uveanje plae za prekovremeni rad od 50 % i 25 % , pa se tako rad subotom plaa 75 % vie, a nedjeljom 85 %.

Slubeni put odnosno izleti i ekskurzije traju i nedjeljom, kod obrauna plae treba potovati odredbe kolektivnog ugovora o pravu na uveanje plae za rad nedjeljom od 35 %, pravo na dan tjednog odmora i ukoliko su ispunjeni uvjeti plaanje prekovremenog rad.

Ostvarenje prava na dnevnicu vezano je uz vrijeme provedeno na putu a ne ovisi o udaljenosti mjesto u koje je zaposlenik upuen od mjesta sjedita poslodavca. Odredba Pravilnika o porezu na dohodak prema kojoj se dnevnica isplauje za slubeno putovanje u drugo mjesto udaljeno manje od 30 km ne zadire u pravo na dnevnicu kako je utvrena, ve pretpostavlja da se tada ima smatrati primitkom od nesamostalnog rada dakle plaom te da se moraju obraunati i uplatiti svi porezi i doprinosi u skladu s propisima.

Takav nain obrauna poskupljuje poslovanje . S obzirom na praksu poslodavaca sve je ei sluaj da zaposlenici svoje pravo ostvaruju sudskim postupcima. Svako zaduenje izvan satnice zatraiti u pisanom obliku od ravnatelja. Temeljem pisanog traga moe se utuivati.

Kako izraunati cijenu sata? Koeficijent x osnovica (5108,84) Primjer koeficijent 1,724 (bez smjene) Bruto primanje podijeliti s ukupnim brojem sati u mjesecu Nrp. Bruto 8807,64 : 176 sati = 50,04 kn Prekovremeni sat 50% vei - to znai 50,04 + 25,02 = 75,06 kn Odnosno za subotu 75,06 + 18,76 = 93,82