of 45 /45
LOGO ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM

ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

  • Upload
    others

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije...

Page 1: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

LOGO

ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM

Page 2: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Vrste opterećenja

Page 3: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 4: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 5: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 6: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 7: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Ispitivanje zatezanjem

Svojstva otpornosti materijala

Zatezna čvrstoća

Granica tečenja

Granica proporcionalnosti

Granica elastičnosti

Modul elastičnosti

Sposobnost deformacije materijala

Izduženje

Kontrakcija

Ravnomerna deformacija

Page 8: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Ispitivanje zatezanjem

Za ispitivanje zatezanjem potreban je:

Uzorak – epruveta za ispitivanje,

Mašina za ispitivanje – kidalica,

Pribor za merenje – pomično merilo,

mikrometar,

Poznavanje tehnike ispitivanja.

Page 9: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Pod epruvetom se podrazumeva odabrani primerak -

uzorak materijala obradjen na odredjenu meru i oblik

prema standardu.

Epruvete za ispitivanje zatezanjem mogu biti:

• Neproporcionalne – u stanju primene (lanci, čelična

užad, cevi profili, gotovi mašinski delovi itd.)

• Proporcionalne (standardne) – odredjenog oblika,

poprečnog preseka (okrugle, kvadratne i

pravougaone) i dimenzija. Mogu biti: - kratke,

- duge.

Page 10: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Okrugle epruvete

Page 11: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 12: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 13: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Epruvete od lima

Page 14: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog

poprečnog preseka

Page 15: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Različiti oblici završetaka epruveta

Page 16: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Epruvete za ispitivanje

Epruvete od različitih materijala

Epruvete od metala i drveta

Epruvete od plastike

Page 17: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 18: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Mašine za ispitivanje - kidalice

Hidraulična kidalica

Page 19: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Mašine za ispitivanje - kidalice

Mehanička univerzalna kidalica

Page 20: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Mašine za ispitivanje - kidalice

Savremena kidalica

Page 21: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Pribor za merenje

Pomično merilo, mikrometar

Page 22: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tehnika ispitivanja

Postupak pre ispitivanja

Priprema za ispitivanje

Prijem zadatka

Izbor dimenzije epruvete

Izrada epruvete

Izbor uslova ispitivanja

Izbor mašine i max opterećenja

Izbor brzine kretanja čeljusti

Izbor brzine kretanja papira

Merenje pre ispitivanja

Merenje radne temperature

Podela merne dužine epruvete

Merenje epruvete

Page 23: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tehnika ispitivanja

Postupak u toku ispitivanja

Pre puštanja mašine u rad

Provera nultog položaja kazaljke

Provera pisača

Provera ručice za radni sto

U toku rada

Crtanje dijagrama F-Δl

Očitavanje sile tečenja

Očitavanje max sile

Page 24: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tehnika ispitivanja

Postupak posle ispitivanja

Merenje prečnika pri prekidu

Merenje prekidne dužine

(Korekcija prekidne dužine)

Page 25: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tehnika ispitivanja

Obrada rezultata

Obrada dijagrama

Određivanje razmera UF i UΔl

Određivanje sile Fp

Određivanje razmera UR i UA

Proračun svojstava

Zatezne čvrstoće Rm

Granice tečenja ReH

Izduženja A5,65 i A11,3

Suženja Z

Zaokruživanje vrednosti

Zaključak

Page 26: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Dijagram zatezanja

Karakteristične tačke:

E – granica elastičnosti,

P – granica proporcionalnosti,

T – granica tečenja,

M – maksimalna sila,

K – sila kidanja.

Page 27: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Lokalizacija deformacije

Ravnomerna deformacija Lokalizovana deformacija

Page 28: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 29: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Prepoznavanje osobina materijala u zavisnosti od oblika dijagrama zatezanja

Page 30: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tipovi dijagrama

Page 31: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Tipovi dijagrama

Page 32: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje karakteristika otpornosti materijala

FP – sila na granici

proporcionalnosti,

FE – sila na granici elastičnosti,

FT – sila na granici tečenja,

FM – maksimalna sila,

FK – sila kidanja.

Rt – napon na granici

proporcionalnosti,

R0,01 – napon na granici elastičnosti,

ReH – napon na gornjoj granici tečenja,

Rm – zatezna čvrstoća,

Page 33: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje karakteristika otpornosti materijala

Rt – Napon na granici proporcionalnosti (to je

maksimalni napon do koga važi Hukov zakon)

Fp – sila na granici proporcionalnosti

So – početna površina poprečnog preseka epruvete

- za epruvete kružnog poprečnog preseka

- za epruvete pravougaonog poprečnog

preseka

Page 34: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje karakteristika otpornosti materijala

R0,01 – Napon na granici elastičnosti

FE – sila na granici elastičnosti

ReH – Napon na gornjoj granici tečenja

FeH – sila na gornjoj granici tečenja

Page 35: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje karakteristika otpornosti materijala

ReL – Napon na donjoj granici tečenja

FTd – sila na donjoj granici tečenja

Rm – Zatezna čvrstoća

FM – maksimalna sila

Page 36: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje karakteristika otpornosti materijala

Određivanje razmere

Razmera za silu

Razmera za izduženje

Page 37: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje sposobnosti deformacije

Merenje početne dužine epruvete - lo Merenje dužine epruvete posle kidanja – lk

Page 38: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Različiti prekidi epruveta

Page 39: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti
Page 40: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje sposobnosti deformacije

Određivanje izduženja - Δl

Izduženje predstavlja razliku između merne dužine

epruvete posle loma i njene početne merne dužine.

Određivanje relativnog izduženja - A

Relativno izduženje predstavlja količnik između

izduženja epruvete i njene početne merne dužine

izražen u procentima.

A11,3 – za duge epruvete

A5,65 – za kratke epruvete

Page 41: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Dijagram izduženja

Page 42: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje sposobnosti deformacije

Merenje prečnika epruvete pre

zatezanja

Merenje prečnika epruvete na

mestu prekida

Page 43: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Određivanje sposobnosti deformacije

Određivanje suženja (kontrakcije) – Z

Suženje predstavlja procentualno smanjenje površine

preseka epruvete na mestu prekida.

Z11,3 – za duge epruvete

Z5,65 – za kratke epruvete

- početna površina poprečnog preseka

- površina poprečnog preseka epruvete na

mestu prekida

- srednji prečnik epruvete na mestu prekida

Page 44: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

Izveštaj o ispitivanju zatezanjem

Page 45: ISPITIVANJE MATERIJALA ZATEZANJEM - vtsnis.edu.rs · Ispitivanje zatezanjem ... Dimenzije proporcionalnih epruveta kružnog poprečnog preseka. Epruvete za ispitivanje Različiti

LOGO

Korišćen je materijal za vežbe sa Mašinskog fakulteta Kragujevac